Irja Dideriksen

Irja Dideriksen

Consulting & Training

Helsinki

Irjalla on laaja kokemus vaativista järjestelmien kehittämis- ja käyttöönottohankkeista paikallisissa sekä globaaleissa ympäristöissä. Hän on toiminut asiantuntijana useissa uusien toimintamallien sekä uuden teknologian käyttöönottoprojekteissa. Irjan erikoisosaamista on tietotyön digitalisointi sekä SharePoint-ympäristöjen käyttöönottoprojektit, joissa hän toimii asiantuntijana, projektipäällikkönä ja kouluttajana.

Sertifioinnit ja koulutus

 • Accelerating Office 365 Adoption with Productivity Solution
 • Projektipäällikkökoulutus, Talent Partners
 • Laatupäällikkökoulutus, Laatukeskus  Global
 • Leadership, Pertec Consulting JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto)
 • Esimieskoulutus, Talent Partners

Erityisosaaminen

 • Tietotyön digitalisointi
 • O365-palvelujen konseptointi
 • Muutosjohtaminen
 • Palvelumuotoilu
 • SharePoint-ympäristöjen käyttöönottojen suunnittelu ja toteutus
 • Koulutus
 • Projektinhallinta