Sulavalta lisäpoweria KSS Energian Power BI:n käyttöön

KSS Energialla Power BI:n lähtökohtainen käyttötarkoitus on raportoida dataa interaktiivisesti ja visuaalisesti. Sulavan järjestämällä Power BI -kurssilla syntyi ajatus jatkuvasta matalan kynnyksen tukipalvelusta KSS Energialle. Joka toinen kuukausi KSS Energia saa Sulavan konsulteilta sparrausapua ja kohdennettua konsultointia sen hetkiseen Power BI-työhön. Yhteistyön avulla teknologian koko potentiaali saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

KSS Energia -konserni on valtakunnallinen ja monialainen energiayhtiö. KSS Energian tavoitteena on myydä, tuottaa tai urakoida puhtaasti parasta energiaa ja energiaratkaisuja. Yrityksen palveluihin kuuluu mm. sähkön, kaukolämmön ja maakaasun myynti sekä uusien energiaratkaisujen kuten aurinkovoimaloiden ja sähköauton latausratkaisujen myynti, toteutus ja konsultointi. KSS Energialla tytäryhtiöineen työskentelee yhteensä lähes 250 työntekijää.

Sulavan Power BI -kurssin yhteydessä keskusteltiin KSS Energian raportointitarpeista laajemmin. Yrityksen data-analyytikot vastaavat raporttien koostamisesta liiketoimintayksiköiden tarpeiden mukaan ja kaipasivat lisätukea järkevään raportointiin. Keskusteluiden pohjalta aloitettiin Power BI Advisor -yhteistyö, jonka tavoitteena on tukea ja sparrata KSS Energiaa Power BI -työssä ja jakaa parhaita käytäntöjä työkalun tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Power BI Advisor -palvelu KSS Energian tueksi

Power BI Advisor -tukipalvelu on syntynyt asiakkaiden tarpeisiin. Kokeneita eri alueiden asiantuntijoita löytyy Sulavalta niin työkalun käyttöön, datan valmisteluun kuin esimerkiksi talousdatan käsittelyyn. Koska raportointitarpeet vaihtelevat laajasti yrityksen koosta ja toimialueesta riippuen, asiakasyritykselle tarjotaan aina sen tarpeisiin kustomoitu palvelu ja asiantuntija.

KSS Energia-yhteistyössä kokenut Sulavan konsultti auttaa Power BI:n käytön tehostamisessa ja neuvoo, miten teknologian koko potentiaali saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. KSS Energialla on kahden kuukauden välein Sulavan konsultin kanssa päivän työpaja, jonka tavoitteena on konsultoida ajankohtaisissa aiheissa, yrityksen data-analyytikoiden omaa Power BI -osaamista samalla kehittäen. Työpajaan valmistaudutaan etukäteen lyhyessä tapaamisessa, jossa käydään läpi ajankohtaisia Power BI -tarpeita ja suunnitellaan tulevan päivän sisältöä tarpeet silmällä pitäen.

“Parin kuukauden välein tapahtuvia tapaamisia on muokattu meidän tarpeiden mukaan. Välillä on ollut pitkä lista yksittäisiä asioita läpikäytäväksi ja toisilla kerroilla on haluttu keskittyä yhteen laajempaan kokonaisuuteen. Joillakin kerroilla on kaivattu jonkin spesifin aihepiirin osaamista, jolloin työpajaan on saatu mukaan juuri sen aiheen asiantuntija Sulavalta”, KSS Energian data-analyytikko Aleksi Rautiainen kiittää joustavaa yhteistyömallia.

Viimeisen vuoden aikana on pidetty yhteensä viisi KSS Energian Power BI -tarpeisiin keskittynyttä työpajaa. Tapaamisissa on sparrattu järkevintä ja tehokkainta tapaa käyttää Power BI:tä ja kuinka välttää yleisimmät sudenkuopat. Laajempia kokonaisuuksia, kuten kaikkeen Power BI -tekemiseen vaikuttavista tietoturvaan ja datan käsittelyyn liittyvistä asetuksista on käyty keskustelua. Tapaamisissa on suunniteltu KSS Energian datastrategiaa ja keskusteltu strategian yhteydestä raportointiin ja datan yleisarkkitehtuuriin. Myös Power BI -kursseilla käytyjä kokonaisuuksia on pureskeltu syvällisemmin ja spesifejä raportointiin liittyviä aiheita, kuten johtoryhmän raportoinnin konseptia on kehitetty eteenpäin. Eräässä työpajassa Sulava esitteli tekoälyn tuomia mahdollisuuksia ja AI-työkalujen käyttöä raportoinnissa.

“Siinä missä koulutukset ovat hyviä kokonaisuuden hahmottamiseen, tukipalvelu keskittyy nimenomaan yrityksen ympäristöön. Tapaamisissa käsitellään paljon yksityiskohtaisemmin oman työn kannalta merkittäviä aiheita”, Rautiainen kertoo.

“Ulkopuolinen näkemys on arvokasta, sillä Sulavan konsultti pystyy omalla osaamisellaan haastamaan juurtuneita tapoja ja neuvomaan, miten ottaa parempia ja tehokkaampia keinoja käyttöön vanhojen tilalle.”

KSS Energialta kerrotaan, että tapaamisissa on löydetty ratkaisuja monimutkaisempiin Power BI -ongelmiin, joihin ei sisäisesti löydetty ratkaisua. Lisäksi tapaamisista on saatu ideoita ja kehitysehdotuksia raporttien ulkoasuun ja toimintalogiikkaan, sekä vinkkejä Power BI DAX- ja M-koodaamiseen.

“Jokaisesta tapaamisesta olemme oppineet paljon uutta ja saaneet käytännön neuvoja Power BI:n käyttöön, joka on edennyt huomattavasti yhteistyön myötä. Yksi suurimmista yhteistyön hyödyistä on ollut kokonaisuuden hahmottaminen ja opit siitä, miten KSS Energialla kannattaa tehdä Power BI -työtä, lähtien sen hallinnasta yksittäisiin raportteihin”, KSS Energian data-analyytikko Verneri Mäntymaa jatkaa.

Power BI laajemmin käyttöön koko KSS Energian organisaatiossa

Power BI on käytössä koko KSS Energian organisaatiossa, mutta tällä hetkellä tekijöitä on vielä vähän. Raporttien työstäminen tapahtuu pitkälti data-analyytikoiden toimesta.

Suunnitelmissa on lähiaikoina jalkauttaa työkalu käyttöön koko organisaatiossa. Laajempi käyttöönotto vaatii hyvissä ajoin tarkempaa pohdintaa Power BI:n roolista ja miten sitä käytetään. Myös relevanttia dataa ja sen käyttöä pitää miettiä, jotta data voidaan alkaa valmistelemaan ajoissa.

“Asiakkaalla on aina paras ymmärrys liiketoimintaympäristöstä ja substanssiosaamista, jota tarvitaan raportoinnin kehittämisessä. Konsultille on palkitsevaa nähdä, miten tiimi kehittyy ja miten osaaminen jalkautuu organisaatioon. Pitkässä yhteistyössä näen, kuinka työpajoissa läpikäydyt asiat on aidosti otettu käyttöön ja niitä on kehitetty eteenpäin. Olemme tyytyväisiä, jos KSS Energian osaaminen karttuu jatkossa niin kovaksi, että meitä ei enää tarvita,” Sulavan konsultti Pentti Hämäläinen sanoo.

Kirjoittaja: Merja Turpeinen
Julkaistu helmikuussa 2024.

Nopeat faktat
  • KSS Energialla Power BI:n käyttötarkoitus on interaktiivinen ja visuaalinen dataraportointi. Sulavan järjestämän Power BI -kurssin innoittamana syntyi ajatus jatkuvasta tukipalvelusta.
  • Ajatuksesta syntyi Sulavan uusi konsepti Power BI Advisor -tukipalvelu.
  • Palvelun tavoitteena on saada KSS Energia hyödyntämään Power BI:n potentiaali optimaalisesti.
  • Tukipalvelu toteutetaan säännöllisillä työpajoilla sekä sparrauksilla. Tämän lisäksi yhteisissä tapaamisissa on ratkaistu monimutkaisia Power BI:hin liittyviä ongelmia ja saatu uusia kehitysehdotuksia.
  • Yhteistyö on vahvistanut KSS Energian Power BI -osaamista ja auttanut hyödyntämään tehokkaasti raportointityökalun tarjoamia mahdollisuuksia.