Kun organisaatiossa tapahtuu yritysostoja, liiketoiminnan osan eriyttämistä, fuusioita tai vastaavia tilanteita, tulee IT-infrastruktuuriin liittyvien asioiden uudelleenorganisointi tietohallinnon tehtäväksi tehokkaasti ja määrätyssä ajassa. Sulava tuo pitkän linjan kokemuksen koko muutoksen ja IT-infrastruktuurin suunnitteluun sekä toteutukseen.

Parhaita käytänteitä noudattaen toteutettu muutosprojekti aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa käyttäjien tuottavalle työlle, muutos pystytään toteuttamaan aikataulussa ja muutokseen liittyviä riskejä pystytään minimoimaan.

Sulava on ollut tekemässä ja suunnittelemassa kymmeniä suurempia yritysjärjestelyjä ja useita satoja kymmenien henkilöiden yritysliitoksia yhdessä tietohallinnon kanssa. Autamme organisaatiotasi kaikessa muutokseen liittyvässä aina infrastruktuurin suunnittelusta ja toteutuksesta loppukäyttäjien koulutuksiin.

Yritysjärjestely edessä? Lue lisää!

Yritysjärjestely edessä, sormi suussa IT:ssä?

Kun yritysliitosta käydään suunnittelemaan IT-järjestelmien kannalta, on alkuun merkitseviä parametrejä muutama. Jos puhutaan muutamien kymmenien käyttäjien liitoksesta, näihin on suhteellisen valmis kaava. Siirryttäessä suurempiin yritysjärjestelyihin, tarvitaan erilainen lähestymistapa, koska muuttuvia tekijöitä on paljon enemmän.

Huolellinen suunnittelu ennen ensimmäistäkään teknistä ratkaisutoteutusta on tehtävä, jotta siirtymästä saadaan koko sen keston ajalle mahdollisimman vähän liiketoimintaa häiritsevä, eikä myöhemmin ajauduta tilanteeseen, jossa aikaisemmat huonot päätökset johtavat ylimääräiseen monimutkaisuuteen.

Yritysjärjestelyiden ICT-toteutuksen suunnittelu ja prosessi

Kuinka yrityskauppojen ICT-toteutuksen suunnittelu ja prosessin läpivienti kannattaa tehdä? Tilaa maksuton webinaaritallenne, jossa Tuomas Pakkanen ja Antti Kirmanen keskustelevat kokemuksistaan yritysjärjestelyiden yhteydessä tarvittavista IT-järjestelmien muutoksista ja niissä opituista parhaista käytänteistä.

Saat webinaarista yleiskuvan, kuinka varautua ja viedä läpi yritysliitos tai eriyttäminen menestyksekkäästi eri kokoisissa organisaatioissa.

migration

Palveluitamme

IT architecture-

IT-ympäristön suunnittelu ja toteutus

Autamme sinua kaikissa muutoksen vaiheissa tarpeidesi mukaan. Huolellisella suunnittelulla vältytään tekemästä huonoja, kalliita päätöksiä projektin edetessä. Projekti voi pitää sisällään mm:

  • Muutoksen mallien, projektin vastuiden ja aikataulujen suunnittelu
  • Käyttäjäidentiteettien ja tiedon hallinta muutoksen aikana ja sen jälkeen
  • Työasemien ja mobiililaitteiden siirron ja hallinnan suunnittelu
  • Sovellusten välisten riippuvuuksien suunnittelu niiden migraation näkökulmasta
  • Kuinka käyttäjät näkyvät organisaation ulkopuolelle, esim. kuinka käyttäjät näkyvät sähköpostiosoitteissa
  • Azure-siirtymä ja migraatiot

Olemme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tarpeidesi mukaan myös muita muutokseen liittyviä IT-ympäristön projekteja kuten liiketoimintasovellusten siirtoa, tietoturvaa tai lisenssien hallintaa siirtymän aikana.

Migraatiot tenantien välillä

Palvelumme kattaa niin migraatiot jostain olemassa olevasta ympäristöstä Microsoft 365 –palveluun, sekä migraatiot yhdestä M365-ympäristöstä toiseen. Yrityskaupoissa ja vastaavissa tilanteissa migraation tekijältä vaaditaan vankkaa kokemusta. Sulava on toteuttanut kymmenittäin suuria siirtymiä ja sadoittain keskikokoisia.

Toteutamme koko migraation strategisesta suunnittelusta määritykseen ja käyttöönottoon, ja myös itse migraation hallittuun toteutukseen

Hyvän käyttäjäkokemuksen varmistaminen

Hyvin suunniteltu muutos takaa käyttäjille hyvän teknisen ratkaisun ja muutos on mahdollisimman sujuva käyttäjän kannalta. Selkeät ohjeet auttavat käyttäjiä tekemään tarvittavat toimenpiteet omissa laitteissaan. Tähän kannattaa usein panostaa teknisestikin, sillä jokaisen käyttäjän siirtymässä hukkaama työtunti kertautuu vaikkapa 2000 käyttäjän siirtymässä reilusti yli miestyövuodeksi.

Onnistunut muutoksesta viestiminen sekä käyttäjien koulutukset ovat keskeisessä roolissa, jotta muutos on käyttäjille mahdollisimman helppo ja henkilöstön tyytyväisyys ja tuottavuus varmistetaan.

Muutoksen johtaminen, käyttäjien ohjeistus ja koulutus

Kun organisaatioiden liiketoiminta muuttuu, on muutos suuri työntekijälle. Liian usein loppukäyttäjä unohtuu näissä hankkeissa, unohdus saa aikaan häiriöitä työn tekemisessä ja luo epävarmuutta. Esimerkiksi kahden yrityksen yhdistyessä muutoksessa yhdistyvät myös kahden eri yrityksen työkulttuurit.

Sulavalta saat kattavat palvelut muutoksen johtamiseen! Voimme esimerkiksi suunnitella yhdessä käyttäjille toteutettavan viestinnän ja auttaa yhdistämään työkulttuurit pelikirjan ja koulutusten avulla.

Tuoko muutos esimerkiksi organisaatioosi työntekijöitä, joiden tietotaito Microsoftin pilvipalveluihin ja työvälineisiin tai organisaation työtapoihin tarvitsee päivittämistä? Voimme räätälöidä kaikki koulutuksemme juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

in meeting

Sulava Advisory Services – jatkuvat palvelut

Varmistat, että Microsoft-ympäristösi tukee liiketoimintatavoitteitasi ja kohtaamasi haasteet ratkaistaan nopeasti ja luotettavasti.

Organisaatiollasi on tarvittava tieto kaikista käytössä olevista ja tulevista palveluista ja toiminnoista. Valitse palveluistamme tarpeidesi mukaan.

Lue kuinka olemme auttaneet muita organisaatioita:

Sulavan asiantuntemus helpotti Metso Outotecin yritysfuusion läpivientiä IT-hallinnon näkökulmasta

Kun Metso ja Outotec julkistivat yritysfuusionsa vuonna 2019, edessä oli pitkä tie yhteiseen ja yhtenäiseen IT-hallintoon. Yritysfuusion myötä IT-infrastruktuuriin liittyvät asiat tuli uudelleenorganisoida tehokkaasti. Yritys valitsi kilpailutuksen päätteeksi Sulavan kumppanikseen.

”Olen ollut IT-alalla yli kaksikymmentä vuotta ja tämä oli yksi vaikeimpia ja monimutkaisimpia projekteja, joissa olen ollut mukana. Sulava suoriutui siitä erinomaisesti ja heidän kanssaan on todella mukava tehdä yhteistyötä, kehuu Head of Infrastructure End User Computing Services Jani Pihlajamäki.

IT architecture-

DNA:n ja Telenorin migraatioprojekti yhdisti yhtiöt samaan Microsoft-ekosysteemiin

Telenor hankki omistukseensa DNA:n koko osakekannan vuonna 2019. Yhtiöiden tietojärjestelmät yhdistettiin samaan Microsoft Office 365 -kokonaisuuteen, jotta yhtiöt voivat toimia tehokkaasti yhtenä yrityksenä ja kommunikaatio onnistuu laajasti eri liiketoimintayksiköiden välillä.

”DNA-konserni pääsi samaan ekosysteemiin Telenorin kansainvälisen organisaation kanssa ja tämän myötä kollaboraatio ja yritystemme toiminta ylipäätään tehostui huomattavasti”, kertoo Veli-Matti Hautala, DNA-konsernin Head of Corporate IT.

Ota meihin yhteyttä

Onko organisaatiollasi tarpeita IT-ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen liittyen kuten käyttäjäidentiteettien ja tiedon hallinnta, työasemien siirron suunnittelu, migraatiot, muutoksen johtaminen tai jokin muu?

Sulava tuo pitkän linjan kokemuksen IT-infrastruktuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Olemme olleet tekemässä ja suunnittelemassa kymmeniä suurempia yritysjärjestelyjä ja useita satoja kymmenien henkilöiden yritysliitoksia yhdessä tietohallinnon kanssa. Ota meihin yhteyttä niin kartoitamme tilanteesi!

Haluan, että minuun ollaan yhteydessä