Miksi Sulava

Kolme asiakkaidemme mielestä tärkeintä syytä tehdä työelämästä parempaa juuri meidän kanssamme

Missionamme on ollut jo vuodesta 2010 tehdä asiakkaidemme työelämästä parempaa tuomalla pilvestä asiakkaan käyttöön juuri ne digitaaliset palvelut, jotka auttavat uudistamaan tai kehittämään asiakkaan työtapoja ja liiketoimintaa kaikista fiksuiten, kaikkein kustannustehokkaimmalla tavalla. Tämä vaatii ylivertaista ymmärrystä sekä pilven lukemattomista mahdollisuuksista että asiakkaan liiketoiminnasta, mutta myös erityistä palveluasennetta.

Alkuvuodesta 2021 tehdyn laajan asiakastutkimuksen perusteella voimme ylpeänä todeta, että missiomme todellakin toteutuu asiakkaidemme kokemuksissa. Lue mitä kolmea asiaa asiakkaamme meissä eniten arvostavat!

Kokemus takaa laadun ja asiakaskohtaisuuden

Kokemus, osaaminen ja tekemisen laatu toistuivat kaikissa haastatteluissa. Arvostettiin sitä, että Sulavan asiantuntijoilla on viimeisimmistäkin teknologioista omakohtaista ja laajaa osaamista.

Todella hyvä kokonaisymmärrys Microsoft 365:stä. Ei tunnu löytyvän alueita, joista ei jo olisi kokemusta, josta oltaisiin epävarmoja tai joista ei oltaisi tehty aiemmin juttuja, vaan kaikilla osa-alueille on tosi kovaa osaamista. Toisaalta on kokonaisymmärrys kuinka asiat liittyvät toisiinsa.

Erityisesti arvostettiin kokemuksen tuomaa kykyä soveltaa uutta asiakkaan kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Ei kerrota mitä voi tehdä, vaan mitä kannattaa tehdä.

Jokainen osaa lukea Microsoftin sivuilta mitä on tulossa. Parasta palvelua tällä hetkellä on meidän organisaation kannalta mietitty ja räätälöity tieto. Sulava tuntee meidän ympäristön, teknisen arkkitehtuurin, toimintakulttuurin ja toimintaympäristön pystyäkseen ottamaan kantaa siihen, mitä mikäkin uudistus tarkoittaa meille.

Myös poikkeuksellisen pitkää ja syvällistä Microsoft-kumppanuuttamme pidettiin arvokkaana.

Todella hyvät kontaktit myös Microsoftin suuntaan aina Redmondiin asti. Asiakkaalle on tällaisista kontakteista on paljon hyötyä. Saadaan suoraa tietoa ja nopeammin esim. siitä mitä on tulossa.

Koettiin, että pitkä kokemus yhdistettynä pilvipalveluiden uusimpien mahdollisuuksien tuntemukseen mahdollistaa erityisesti jatkuvan asiakaskohtaisen sparrauksen – asiakasta osataan opastaa ottamaan sadoista uusista ominaisuuksia käyttöön juuri asiakasta parhaiten hyödyttävimmät.

Asiat nivoutuu toisiinsa tässä vielä enemmän kuin perinteisten konesalien puolella – esimerkiksi Microsoft 365 on Azuren päällä ja Teams on vahvasti naimisissa SharePointin kanssa. Osataan siis asiakasta auttaa siinä, että jos suunnitellaan tai tehdään jokin ratkaisu niin minne muualle se vaikuttaa. Ja samanaikaisesti on kovaa osaaamista yksittäisistä alueista.

Asenteena asiakkaan tarpeiden proaktiivinen palveleminen

Asenteeseen liittyen arvostettiin erityisesti ketteryyttämme sekä proaktiivisuutta.

Sulava tuntuu epäitsekkäältä toimijalta, koska tarjoaa palveluita asiakasnäkökulmasta eikä omasta näkökulmastaan.  Ei myymällä myydä palveluita, vaan selvitetään asiakkaan tarve ja vastataan siihen. Kilpailukykyinen hinta.

Ketteryys näkyy asiakkaidemme mukaan mm. siten, ettei aina tarvitse mennä by-the-book, vaan koulutuksissa ja asiantuntijapalveluissa vaikkapa sisältöjä tai osallistujamääriä sovelletaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Konsultit ymmärtävät sen, mistä asiakkuudessa on kyse eli kun asiakas ostaa niin asiakkaan elämä pitää tehdä helpommaksi. Joskus se voi hyvin tarkoittaa, että syötetään kuin lapselle lusikalla asia asiakkaalle hyvin valmiina.

Kynnystä yhteydenottoon ei ole ja työntekijöillämme on erityinen kaikki hoituu -asenne, jossa lähdetään siitä, että mikä asiakkaan haaste ikinä onkaan, se pystytään ratkaisemaan.

Ei hoideta pelkästään, että speksattu asia tulee tehtyä vaan mietitään voisiko tehdä vielä jotain lisää ja miten voisi auttaa asiakasta enemmän ja eteenpäin. Sitä ei voi korostaa liikaa.

Ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta

Kolmantena merkittävänä vahvuutena meidän koettiin ymmärtävän poikkeuksellisen hyvin asiakkaidemme ydinliiketoiminnan ja tukiprosessien tarpeita ja kykyä huomioida ne tarjotuissa palveluissa.

Sulavalla on aidosti ymmärrystä siitä mitä tämän tekeminen oikeasti on ja mitä se asiakkaalle merkitsee. Kilpailijoilla ei ollut selkeää näkemystä kokonaisuudesta ja he tulivat enemmän työvälineet edellä. Sulavan ratkaisu erottautui, sillä lähestymistapana oli keskittyä toimintatapa- ja kulttuurimuutokseen.

Meitä kiiteltiin toistuvasti myös siitä, että puhumme teknisen jargonin sijaan asiakkaan kieltä.

Jokaisella on ollu poikkeuksellinen kyky muuntautua kuulijakunnan mukaan. Just tää ymmärrettävästi puhuminen on konsultille ihan huikea ominaisuus. Monessa paikkaa huippuosaaja vois brassailla ja viedä vastapuolta 7-0, mutta sitä ei oo koskaan käynyt teidän kanssa.

Kenties kaikista tärkein nosto on kuitenkin asiakkaamme seuraava tiivistys, joka nivoo yhteen kokonaisvaltaisen osaamisen, asiakaslähtöisen asenteen sekä asiakasymmärryksen.

Itse arvostan sitä, että yhteistyön hyöty on se, että me saamme lisäarvoa partnerilta. Me opimme itse perusasiat, mutta partneri tarjoaa enemmän konseptuaalisempaa ajattelua eikä vain teknistä puolta. Hyöty tulee siinä, että asiakas kertoo haasteen ja sparrauskumppani kertoo ratkaisun. Ratkaisun täytyy olla aina ajateltu asiakkaan näkökulmasta parhaana ratkaisuna. Se on suuri kilpailuetu!

Jos asiakkaidemme kokemukset kuulostivat siltä, mitä itsekin arvostat kumppanissa, ota yhteyttä niin pohditaan yhdessä, miten voisimme teitä parhaiten auttaa!

Haluan, että minuun ollaan yhteydessä

Vai tunnistitko asenteesta ja osaamisesta itsesi?

Hae meille töihin