Koulutustarjonta oppilaitoksille

« Takaisin koulutukset -sivulle

Microsoft Teams for Education

Microsoft Teams tarjoaa monia keinoja ja välineitä oppilaan, opettajan ja sisällön väliselle yhteiselle tekemiselle. Haluamme auttaa oppilaitoksia ja opettajia etätyöjaksojen sujuvoittamisessa ja tarjoamme koulutusta niin Microsoft Teams for Education -ympäristön peruskäyttöön kuin sen avulla vuorovaikutuksen lisäämiseen oppituntien aikana.

Tutustu alla oleviin koulutuksiin ja kysy lisätietoja: sales@sulava.com. Voit ostaa koulutuksen asiakaskohtaisena toteutuksena.

 • Hinta koko organisaatiolle 850 € + alv.
 • Kurssit yhteishintaan koko organisaatiolle 1275 € + alv.

Koulutukset

Vuorovaikutus etäoppimisessa – Microsoft Teams for Education

Laadukkaan opetuksen perusteet eivät muutu mihinkään, vaikka viesti välittyy luokkahuoneen sijaan verkon välityksellä. Sisältö, pedagogiikka ja arviointi ovat myös verkossa tapahtuvan oppimisen peruslähtökohdat. Verkkoympäristöissä toimiessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vuorovaikutukseen. Microsoft Teams tarjoaa monia keinoja ja välineitä oppilaan / opiskelijan, opettajan ja sisällön väliselle vuorovaikutukselle. Koulutuksessa keskitytään Teamsin työvälineisiin, jotka lisäävät ja monipuolistavat vuorovaikutuksellista oppimista.

Kouluttajana Marianna Halonen.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat syventää vuorovaikutusta etäopetuksessaan ja oppia, millaisia välineitä tähän on tarjolla Microsoft Teams for Education -ympäristössä.

Miksi?

Etäopetus on laajentunut koskemaan yhä suurempaa joukkoa oppilaita ja opiskelijoita. Huoli vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden murenemisesta on suuri, kun toimitaan pääosin verkkoympäristöissä. Tämän koulutuksen avulla jokainen opetusalalla ja etäoppimisen parissa työskentelevä saa välineitä vuorovaikutuksen lisäämiseen verkko-oppimisessa.

Esitietovaatimukset?

Microsoft Teams for Education -ympäristön peruskäytön hallinta.

Koulutuksen sisältö:

1. Yhteisöllisyys online -ympäristössä

 • Miten rakennetaan ja vaalitaan yhteisöllisyyttä opiskelijayhteisössä
 • Miten luodaan aktiviteetteja, jotka tukevat opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä
 • Tutustutaan Teamsin sovelluksiin, jotka tukevat hyvinvointia

2. Vuorovaikutus online -ympäristössä

 • Miten sitoutetaan opiskelijat yhteisöön
 • Miten varmistetaan, että kaikki opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita
 • Tutustutaan vuorovaikutustyökaluihin Teams -ympäristössä

3. Kysymyksiä ja vastauksia


Etäoppimisen perustyökalut haltuun – Microsoft Teams for Education

Tervetuloa tutustumaan Microsoft Teamsin perusteisiin! Koulutuksen käytyäsi osaat käyttää Microsoft Teams for Education -ympäristöä etäopetuksessa. Koulutuksessa tutustut käyttöliittymään, perustoiminnallisuuksiin sekä asetuksiin, joiden avulla etäopetuksesta tulee sujuvampaa.

Koulutuksen jälkeen koulutettava tietää:

 • Miten oppitunnille kutsutaan ja liitytään
 • Miten oppitunnin (Teams -kokouksen) asetuksia säädetään
 • Mitä asetuksia osallistuja voi säätää
 • Millaista on hyvä ja asiallinen vuorovaikutus virtuaalisella oppitunnilla

Kouluttajana Petri Jämsen.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu opetushenkilöstölle sekä erityisesti etäopetusta antaville opettajille. Sisältö sopii niin aloittelijoille kuin perusteiden kertausta tarvitseville.

Miksi?

Yhä useampi oppilas ja opiskelija osallistuu etäopetukseen, ja Teams-ympäristö kehittyy vauhdilla vastaamaan etäopetuksen tarpeisiin. Perustyökalujen ja -toiminnallisuuksien tunteminen luo varmuutta etäopetusta antavalle opettajalle ja auttaa keskittymään sisältöihin tekniikan sijaan.

Esitietovaatimukset?

Koulutukseen osallistuaksesi tarvitset intoa oppimiseen ja avoimen mielen.

Koulutuksen sisältö:

1. Oppitunnit

 • Millä tavoin voi liittyä oppitunneille?
 • Kuka voi liittyä oppitunneille?
 • Millainen on oppitunnin (Teams-kokouksen) näkymä?
 • Miten järjestää oppitunti?
 • Miten estää häiriökäyttäytyminen oppitunnilla?

2. Käyttöliittymä: tiimit, kanavat, keskustelut

 • Omat asetukset
 • Tiimien/kanavien järjestely
 • Viestin vastaanottajan vastuut

3. Keskustelut

 • Mihin viestin ja millä tavoin
 • Viestijän vastuu

4. Kalenteri
5. Pienryhmätilat
6. Kysymyksiä ja vastauksia

Hinnoittelu:

 • Hinta koko organisaatiolle 850 € + alv.
 • Kurssit yhteishintaan koko organisaatiolle 1275 € + alv.

Kysy lisätietoja ja osta koulutus: sales@sulava.com.