Uusi blogisarja muutosjohtamisen eri näkökulmista starttaa!

Elämme vahvaa muutosten aikaa. Muutosten vauhti vain kiihtyy ja digitalisaatio mullistaa niin liiketoimintamalleja kuin kokonaisia organisaatioitakin. Mutta samaan aikaan moni muutos myös epäonnistuu. Miksi? Koska muutoksia ei johdeta tai niitä johdetaan teknologia edellä.

Muutoksen johtaminen on onnistuneen muutoksen kulmakivi, jolla varmistetaan, että muutos toteutuu tavoitteen mukaisesti. Muutoksen johtaminen teknologisesta näkökulmasta on kohtalaisen helppoa, mutta kun puhumme muutoksesta ihmisen näkökulmasta, tulee asiasta heti monimutkaisempi.

Tiesithän, että Sulavan projektit eivät koskaan rajoitu vain tietohallintoon, vaan olemme aidosti mukana kehittämässä asiakkaidemme arkeen parempaa työpäiväkokemusta ketterän ja määrätietoisen muutoshallinnan kautta? Konseptoimme asiakkaidemme työntekijöille parempaa työelämäkokemusta, hoidamme teknisen käyttöönoton ja tuemme koko muutoksen matkalla; aina tavoitteiden määrittelystä ja teknisestä käyttöönotosta tuottavuuden kasvattamiseen tehokkaan viestinnän, muutosjohtamisen ja koulutuksen kautta. Sloganimme mukaan: ”Kun asiakkaamme navigoivat työn, kodin, perheen ja muun itselle tärkeän välillä, Sulava tekee kokemuksesta mahdollisimman joustavaa, huoletonta ja saumatonta.”

Muutoksen voidaan sanoa tapahtuneen vasta, kun merkittävä osa henkilöstöstä toteuttaa säännöllisesti asioita uuden toimintatavan mukaisesti. Kun me puhumme muutoksista, puhumme ennen kaikkea ihmisistä ja siitä, että autamme ihmisiä siirtymään nykytilasta tavoitetilaan. Muutoksen inhimillisessä puolessa on kyse siitä, miten saamme ihmiset muuttamaan asenteitaan ja päivittäistä toimintaansa niin, että saavutamme ne hyödyt, mitä muutoksella tavoiteltiin.

Sulava on panostanut muutoshallinnan osaamiseen ja nyt meitä sertifioituja Prosci ® muutosjohtamisen ammattilaisia löytyy jo 8 kpl. Tänä syksynä julkaisemme blogisarjan muutosjohtamisen eri näkökulmista. Puhumme blogeissa mm. sponsorin ja lähiesimiehen tärkeydestä muutoksessa, muutoschampioneista, muutoksen mittaamisesta sekä siitä, miten muutos saadaan maaliin asti tehokkaalla muutosjohtamisella. Ensimmäinen blogisarjamme osa julkaistaan 8.9.2020.

P.S. Tehokas muutosjohtaminen lisää projektin onnistumisen todennäköisyyttä kuusinkertaisiksi hankkeisiin verrattuna, joissa sitä ei ole. Kehityshankkeet usein epäonnistuvat oman työn ohessa tehtynä, eikä toisaalta muutosprojektin läpivienti välttämättä kuulu sitä toteuttavien vahvuusalueisiin. Tämän vuoksi ulkopuolinen apu on paikallaan tuomaan organisaation muutosprojektin tarvitsemaa kriittistä muutosjohtamisen – ja viestinnän osaamista.  Ota siis yhteys meihin, jos kaipaat tukea muutoksen läpiviemiseen organisaatiossasi!

Opas: Johdanto työkulttuurin muutokseen ja moderniin työhön

Mitä on moderni työ? Mitä työn modernisoinnin muutosjohtaminen vaatii ja mitä tekoäly tuo kokonaisuuteen? Lue opas ja inspiroidu.

Lataa opas

Lue  muutosjohtajuus-blogisarjan muut osat:

Sulavalla on muutosjohtamisen kokemusta hyvin monenlaisista organisaatioista ja muutoshankkeista ja voimme tukea sinua koko muutoksen matkalla; aina muutoksen tavoitteiden määrittelystä ja teknisestä käyttöönotosta tuottavuuden kasvattamiseen viestinnän ja koulutuksen kautta.