Hybridityön vastuunkantajat

On kyseessä sitten artikkeli valtakunnallisessa mediassa tai kahvilassa ylikuultu keskustelu, viesti on selkeä: ”Teams on perseestä!”. Tähän on pandemia ja orastava hybridityö tuonut keskustelumme. Aiemmin vastuutyhjiö täytettiin Joku -nimisellä henkilöllä, nykyään syyllinen liian usein löytyy kollaboraatiotyökalujen keskuudesta.

Nyt on peiliin katsomisen paikka ja aika ottaa vastuu omasta itsestään ja organisaatiostaan.

Ylin johto elää omissa maailmoissaan

Microsoft Work Trend Index -raportti maalaa karun kuvan kuilusta, mikä on syntynyt suorittavan portaan ja päättävän portaan välille. Johtajat kertovat pärjäävänsä ja menestyvänsä nykyisessä ympäristössä 23 prosenttiyksikköä useammin kuin suorittava porras. Sama trendi jatkuu suhteiden rakentamisen (11 %), johtajuuden (19 %), palkan (17 %) ja lomien käyttämisen suhteen (12 %).

Itse työn johtaminen on selkeästi jäänyt pienemmälle huomiolle pandemian aikana. Miten ylin johto voi kantaa vastuunsa hybridityön helpottamiseksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi?

  1. Microsoft 365, mihin Teams kuuluu, nähdään liian usein pakollisena kulueränä siinä missä sen oikeasti tulisi olla investointi. Jos katsomme työkalujamme investointina haluamme niistä myös jotain tuottoa. Tämän tuoton tulisi olla tehokkuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen.

    Kun johto ei näe työkaluja investointina tapahtuu varsin ennustettavia asioita: Ei panostusta työntekijöiden osaamiseen, ei esimerkillä johtamista, ei työtapojen tärkeyden nostamista yrityksen kulttuurissa, ei luopumista vanhoista tavoista ja niin edelleen. Kaikki tämä johtaa siihen, että työkalut lätkäistään työntekijöiden eteen ja toivotaan parasta.

  2. Muutosjohtaminen nostetaan ylimmän johdon taidoissa erittäin korkealle eikä syyttä. Muutosjohtamisesta kirjoitetaan ja luetaan kirjoja, johtajat osallistuvat seminaareihin ja palkkaavat kalliita konsultteja viemään organisaatiomuutoksen läpi. Tämä hyvä, mutta missä samat johtajat ovat, kun on pakollista muuttaa koko organisaation työskentelytavat – muutos, joka koskee joka ikistä työntekijää.

    Proscin mukaan ylivoimaisesti suurin tekijä muutosprojektin epäonnistumiselle on epäonnistunut sponsorointi. Tällä viitataan ylimmän johdon näkyvään tukeen muutokselle. Jos ylin johto ei näkyvästi tue muutosta, niin muutoin hienostikin johdettu muutosprojekti usein lässähtää kasaan.

    Johtaja, ole läsnä ja tue muutosta. Muutos tapahtuu, halusit tai et. Kyse on siitä kuinka paljon vahinkoa muutos aiheuttaa matkan varrella. Mitä työntekijät haluavat kuulla sinulta on ison kuvan syyt muutoksen tarpeellisuuteen.

Esimiesten tulee tukea arjen askareita

Esimiesten rooli muutoksessa on yhtä lailla tärkeä. Rooli on kuitenkin erilainen kuin ylimmällä johdolla. Viesti, mikä esimiehiltä halutaan muutoksen yhteydessä kuulla, on: miten tämä vaikuttaa minuun ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Esimiesten tulisi ottaa vastuun oman tiiminsä yhteistyön rakenteista ja arjen askareista.

Missä tiedostomme ovat, miten kommunikoimme keskenämme ja mitkä ovat kokoustamisen tapamme. Jos nämä asiat eivät ole tiedossa ja sovittu niin on päivänselvää, että lopputuloksena on informaatioähky ja turha stressi.

Esimies, suunnittele tiimisi yhteistyön rakenteet ja tavat, kommunikoi miten muutos vaikuttaa arkeen äläkä unohda kysyä tiimiläisiltä miten heillä menee.

Vastuu omasta osaamisesta

On totta, että toisissa organisaatioissa satsataan työntekijöiden osaamiseen toisia enemmän. Tämä ei poista sitä faktaa, että meidän pitää itse kantaa vastuu osaamisestamme. Jos kuulut organisaatioon, jossa on tarjolla koulutuksia työkaluista, niin raivaa aikaa kalenteristasi ja osallistu niihin. Mikäli taas kuulut vähemmän onnekkaaseen porukkaan, niin ei hätää. Esimerkiksi YouTube on pullollaan opetusvideoita vaikkapa Teamsista tai OneDrivestä.

Vanhempani ovat molemmat eläkkeellä ja osaavat käyttää Facebookia ja Whatsappia ilman neuvojani. Luotan siihen, että sinäkin opit käyttämään Teamsia – jos haluat.

Minun vastuuni

Entäpä allekirjoittanut, mikä on minun vastuuni tässä hybridityön solmukohdassa? Minun vastuullani on puhua kollaboraatiotyökaluista ihmisten, ei IT:n, kielellä. Minun vastuullani on auttaa esimiehiä rakentamaan tarkoituksenmukaiset yhteistyön rakenteet. Minun vastuullani on vakuuttaa ylin johto siitä, että heitä tarvitaan talkoissa.

Onko organisaationne solmussa hybridityön suhteen?

Ei hätää, me autamme. Ota yhteyttä, niin rakennetaan teille selkeät pelisäännöt hybridityöskentelyyn.

 

Haluan, että minuun ollaan yhteydessä hbspt.cta.load(4295460, ’ffe6d9b2-7cb5-47ce-9a22-6631573d51c9’, {”useNewLoader”:”true”,”region”:”na1″});

Lue lisää artikkeleja aiheeseen liittyen: