Mitä tulee huomioida tekoälybottien suunnittelussa ja kehittämisessä Azuren ja M365:n avulla

Tekoälyn nousun myötä ja Azure OpenAI:n, Microsoft Copilotin ja Copilot Studion (aiemmin Power Virtual Agents) kaltaisten tuotteiden tultua saataville organisaatioiden on entistä helpompaa luoda omia tekoälybottejaan.

Nämä botit voidaan määrittää auttamaan spesifeissä liiketoiminnan kohteissa tai ne voivat käyttää organisaation omistamia omistusoikeudellisia tietoja pohjana. Esimerkiksi HR-botti voi tarjota tietoa yrityksen työntekijöille ihmismäisellä tavalla.

Kehittyneemmät botit voivat jopa toimia tekoälyavustajina, jolloin botti pystyy suorittamaan toimintoja ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi sosiaalipalvelun työntekijöiden AI-avustaja voisi paitsi hakea tietoja, myös varata tapaamisia asiakkaiden kanssa ja aloittaa puheluita.

Mutta kysymys kuuluu, mitä tähän pääseminen vaatii?

Azure OpenAI, Microsoft Copilot ja muut suurten kielimallien tekoälytarjoomat sisältävät yleensä botin perusälykkyyden, jota on käytettävä mukautetun liiketoimintasovelluksen toteuttamiseen.

Botin kehitysprojektissa on suoritettava useita korkean tason vaiheita; jotkin näistä voivat olla valinnaisia liiketoiminnasta ja käytetyistä tekoälyteknologioista riippuen, mutta ne kaikki olisi otettava huomioon:

  • Määritä botin liiketoiminnallinen kohde selkeästi
  • Suunnittele tiedon integraatiot botille
  • Toteuta tietoturva
  • Suunnittele ja toteuta botin käyttöliittymä
  • Testaa ja varmista botin toiminta

Katsotaan tarkemmin kutakin näistä vaiheista.

Määritä botin liiketoiminnallinen kohde selkeästi

Ensin on tarkasteltava tarkasti, miksi suunnittelet bottia: tunnista, kenen henkilöstöstä odotetaan käyttävän bottia, mihin tarkoitukseen ja mikä on botin sijoitetun pääoman tuotto. Tunnista, mitkä ulkoiset tietolähteet tarjoavat botillesi riittävän tietokannan, jotta botti voi täyttää tarkoituksensa.

Voit luoda alustavia kehotteita antaaksesi esimerkkejä siitä, millaisiin kysymyksiin botin odotetaan vastaavan. Selvitä, odotetaanko botin vain antavan tietoja loppukäyttäjille vai pitäisikö sen pystyä suorittamaan myös toimintoja. Päätä, palveleeko botti vain tiettyjä skenaarioita vai haluatko tarjota yleisemmän bottikokemuksen.

Suunnittele tiedon integraatiot botille

Jos bottisi odotetaan käyttävän ulkoista dataa, nämä tiedot on tuotava botille erilaisten integrointimekanismien avulla. Ne vaihtelevat valitsemasi tekoälytekniikan mukaan. Jos haluat sallia käyttäjille asiakirjojen tai tietolähteiden lisäämisen tai poiston botin tietokannasta, sinun on mahdollisesti toteutettava lisäsovellus tätä tarkoitusta varten.

Microsoftin tekoälytarjonnasta Azure OpenAI:lla on parhaat ominaisuudet monimutkaisten tietojen integrointien ja tietomuotojen tukemiseen sekä useiden tietolähteiden yhdistämiseen yhdeksi tietokannaksi. Copilotin laajentaminen ulkoisilla tiedoilla puolestaan antaa sinun rikastuttaa Microsoft 365:n jo ennestään laajaa tietokantaa. Copilot Studio tarjoaa useita liittimiä, jotka helpottavat yksinkertaisten bottien luomista, mutta sen integrointiominaisuudet ovat rajalliset verrattuna kahteen muuhun.

Toteuta tietoturva

Oletuksena kaikissa tekoälyboteissa kaikki botin käytettävissä olevat ulkoiset tiedot ovat myös kaikkien bottia käyttävien käytettävissä. Jos haluat käyttää arkaluonteisia tietoja botissasi, on tärkeää suunnitella ja toteuttaa tietojen suojaus.

Ota myös asianmukainen suojaus käyttöön integrointiprosessien aikana varmistaaksesi, että tietosi eivät vuoda ja että botin tietokantaa ei laimenneta virheellisillä tiedoilla.

Azure OpenAI ja Microsoft Copilot for M365 tukevat molemmat käyttöoikeuksien rajaamista integroituun tietoon, mutta tekniset yksityiskohdat eroavat toisistaan merkittävästi. Azure OpenAI:n avulla käyttöoikeuksien rajaus on toteutettava sovelluskerroksessa, jossa bottisovelluksen on määritettävä nykyisen käyttäjän käyttöoikeudet sekä tietojoukot, joihin hänellä on käyttöoikeus. Copilot-laajennuksia käytettäessä rajaus toteutetaan asettamalla käyttöoikeudet itse datalle, ja Copilot käyttää käyttäjän Entra ID -tiliä ja ryhmäjäsenyyksiä nähdäkseen, mitä tietoja he voivat käyttää.

Suunnittele ja toteuta botin käyttöliittymä

Useissa tekoälytarjoomissa on sisäänrakennetut käyttöliittymät, kun taas toisten kanssa sinun odotetaan luovan ne itse. Mieti, missä haluat julkaista botin (sisäisesti tai ulkoisesti), kenen pitäisi pystyä käyttämään sitä ja onko muita ominaisuuksia, jotka haluat sisällyttää sovellukseen.

Azure OpenAI itsessään tarjoaa vain varsinaisen tekoälylogiikan ilman käyttöliittymää. Microsoft on luonut ilmaisen avoimen lähdekoodin sovelluksen, jota voidaan käyttää bottitoimintojen prototyyppien luomiseen, mutta Azure OpenAI: n kanssa sinun tulisi aina luoda tarkoitukseen rakennettu käyttöliittymä.

Copilot for M365:ssa ja Copilot Studiossa puolestaan on valmiit käyttöliittymät. Nämä voivat siis olla nopeampia viedä tuotantoon, mutta niiden käyttöliittymäominaisuudet ovat myös rajallisempia.

Testaa ja varmista botin toiminta

Testaa bottia kehotteilla ja sen ulkoisten tietojen käyttöä, kunnes tulokset ovat sopivia siihen, että botilla saavutetaan tavoiteltu ROI. Tekoälybottien kanssa jopa hyvin pienet muutokset komentojen muotoilussa voivat aiheuttaa merkittävästi erilaisia tuloksia. Tämän vuoksi on tärkeää testata ne perusteellisesti. Eikä kannata lannistua, jos ensimmäiset tulokset eivät ole vaikuttavia. Suorita Red Team-testaus varmistaaksesi, että kaikki botin käyttämät arkaluontoiset tiedot ovat turvassa.

Suuren kielimallin älykkyys on kaikkien saatavilla vain muutamalla hiiren napsautuksella. Mutta kuten näette, sen käyttäminen spesifeihin liiketoimintakohteisiin vaatii huolellista harkintaa ja työtä. Autamme organisaatiotasi mielellämme tässä.

Kuinka voimme auttaa?

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää bottien, Azure Open AI:n tai Copilot Studion mahdollisuuksista, ota meihin yhteyttä, ja sovitaan tapaaminen asiantuntijamme kanssa.

Ota yhteyttä Sulavaan!

Lue Copilot Studiosta lisää blogista: Microsoft Copilot Studio – uusi koti Power Virtual Agentsille

Esimerkki Copilot Studion mahdollisuuksista, tutustu intrabottiin blogissa

Haluatko tutustua blogin aiheisiin tarkemmin? Tule esimerkiksi näille kursseille:

Microsoft Copilot Studio

Koulutuspäivän aikana keskitytään chattibotin rakentamiseen Copilot Studiolla, botin käyttämiseen sekä laajentamiseen. Koulutuksen aikana tehdään myös harjoituksia, jossa pääset soveltamaan oppimaasi käytännössä.

Microsoft Azure AI Fundamentals

Kurssilla tutustutaan tekoälyn käyttökohteisiin havainnollistavien esimerkkien kautta.
Tule tutustumaan mitä tekoäly on ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Tämä peruskurssi avaa silmiä mahdollisuuksille usealta eri osa-alueelta!

Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service

Miten organisaation sisäisiä ratkaisuja voidaan rakentaa OpenAI:n mallien päälle? Miten moderni tekoäly integroidaan osaksi omia järjestelmiä ja sovelluksia? Koulutus keskittyy juuri näihin aiheisiin!

Tiedon suojaus ja Microsoft 365 Copilot

Miten vältät vahingot ja varmistat, että oikea tieto päätyy oikeaan käyttötarkoitukseen kun Copilot for Microsoft 365 on otettu käyttöön? Entä miten valmistelevat toimenpiteet parantavat Copilotin käyttökokemusta?