Microsoft Copilot Studio – uusi koti Power Virtual Agentsille

Copilot Studio on yksi tekoälyä hyödyntävistä palveluista. Tässä artikkelissa käsitellään Copilot Studion ja Power Virtual Agentsin tärkeimpiä muutoksia ja ominaisuuksia uusien tekniikoiden käyttöönoton myötä.

Mitä ovat suuret kielimallit ja miten Microsoft käyttää niitä?

Suuret kielimallit (LLM) ovat eräänlainen tekoäly (AI), joka voi tuottaa samankaltaista tekstiä kuin ihminen. Kielimalli on koulutettu valtavilla tietomäärillä, ja niitä voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten kielen kääntämiseen, sisällön luomiseen ja chatbotteihin. Generatiivinen tekoäly on LLM:n osajoukko, joka voi luoda uutta sisältöä tietyn kehotteen perusteella. Microsoft käyttää LLM:ää ja generatiivista tekoälyä kehittääkseen erilaisia tuotteita ja palveluita, kuten keskusteleva tekoäly, sisällönluontityökalut ja sovelluskehityksen apuvälineitä.

Microsoftin investoi generatiiviseen tekoälyyn miljardeja dollareita ja teki monivuotisen sopimuksen OpenAI:n kanssa. Yhteistyön kautta Microsoft voi hyödyntää, kehittää ja käyttää kielimalleja Azuressa. Käyttäjät voivat hyödyntää niitä Microsoftin tekoälypalveluiden kuten Copilotin ja Azure OpenAI Servicen kautta. Näitä uusia tekniikoita ja malleja hyödynnetään jo nyt lähes kaikissa Microsoftin uusissa kuluttaja- ja yritystuotteissa.

Uusi Copilot Studio

Ensimmäinen ja huomattavin muutos on PVA:n (Power Virtual Agents) integrointi kokonaisuudessaan uuteen Copilot Studioon. Uusi Copilot Studio sisältää kaikki PVA:n aiemmat ominaisuudet sekä joitakin uusia ominaisuuksia, kuten M365 Copilotin laajennuksen.

PVA-chatboteille on muutoksen myötä annettu yleinen termi – Copilots. Näitä Copilots-botteja ja niihin liittyviä tekoälytoimintoja voidaan hallinnoida Copilot Studiosta käsin. Copilot Studion avulla voidaan laajentaa eri palveluihin liittyviä copilotteja (M365-copilot, mukautetut copilotit) helposti Power Automaten tai koodilla toteutettavien laajennosten (Plugin Actions) avulla.

Aiheiden luominen Copilot Studiossa

Copilot-bottien (tai PVA bottien) -tekijöinä luomme yleensä useita aiheita, joista jokainen liittyy tiettyyn ongelmaan tai toimintaan. Aiheita Copilotista löytyy kahta eri tyyppiä: järjestelmä- ja mukautetut aiheet. Järjestelmäaiheita ovat esimerkiksi keskustelun lopetuksessa käytettävät kiitokset. Mukautettuja aiheita voi rakentaa vapaasti omaan tarpeeseen.

Aiheen käsittely voidaan aloittaa tunnistamalla erilaisia laukaisijoita tai aihesanoja, jolloin botti siirtyy käsittelemään aihetta halutun työnkulun mukaisesti. Botti oppii ajansaatossa myös tunnistamaan ja yhdistämään käyttäjien kertomia asioita näihin aiheisiin ja tarjoamaan haluttua toimintoa tai tietoa automaattisesti.

Aiheen luominen luonnollisella kielellä ja generatiiviset vastaukset

Manuaalinen aiheiden laatiminen voi viedä paljon aikaa ja resursseja. Niiden tekeminen vaatii usein erityisosaamista vuorovaikutteisista käyttäjäkokemuksista, syvällistä teknistä osaamista tai toimialueen tuntemusta. Perinteisesti tekijät luovat jokaisen aiheen ja siihen liittyvän työnkulun manuaalisesti, mutta uudistuksen myötä tekijät voivat käyttää luonnollista kieltä aiheen kuvaamiseen. Copilot-studio luo kuvauksen perusteella aiheen automaattisesti jäsentämällä pyynnön ja rakentamalla sarjan yhdistettyjä vaiheita ja toimintoja. Tämä mahdollistaa Copilot-botin luomisen muutamassa minuutissa. Perinteisellä tavalla tehtynä työhön menee useita tunteja.

Keskusteleva tehostaminen on ominaisuus, joka hyödyntää kielimalleja muodostaakseen yhteyden tietovarastoon. Tietovarastoja voivat olla esimerkiksi julkiset verkkosivut. Yhteyden luomisen jälkeen työkalu luo vastauksen automaattisesti tietosäilöstä, mikäli valmiiksi asetetuista aiheista ei löydy suoraa vastaavuutta käyttäjän kyselyyn. Myös näitä AI kyvykkyyksiin perustuvia vastauksia voidaan määrittää ja mukauttaa tukemaan haluttua sisältöä ja toimintoja. Keskusteluiden tehostamisessa käytetään Azure OpenAI:n luonnollisen kielen käsittelyominaisuuksia tietojen käsittelemiseen ja vastauksen luomiseen selkokielellä käyttäjän kyselyn kontekstissa.

Ennen Copilot Studiota, vastaavia tehostamisen toimintoja luotiin Open AI-mallin avulla tekemällä kyselyitä Power Automate -työnkulkujen ja REST-ohjelmointirajapinnan kautta. Copilot Studion uudet ominaisuudet helpottavat kuitenkin monia aikaisempia haasteita, joka liittyivät työnkulkujen ja toimintojen käyttämiseen ja vastausten luomiseen API:n avulla.

Edellä kuvattua toimintaa kutsutaan ”generatiivisiksi vastauksiksi”, mutta generatiiviset vastaukset eivät rajoitu ainoastaan toissijaisten vastausten luomiseen. Copilot -toiminnoissa voidaan hyödyntää laajempaa valikoimaa tietolähteitä vastausten tuottamiseen. Näitä lähteitä voivat olla verkkosivustot, mukautetut tietolähteet, ulkoiset tai sisäiset verkko- ja tietolähteet, kuten SharePoint tai OneDrive for Business. Tietoja voidaan yhdistää helposti useammasta paikasta. Botti kyetään myös kytkemään rajattuihin tietolähteisiin käyttäjän Entra ID:n avulla. Silloin järjestelmä huolehtii automaattisesti, että käyttäjät näkevät vain ne tiedot, joihin heillä on lähdejärjestelmässä oikeus.

Voimme käyttää keskusteluaiheen sisällä Luo generatiivisia vastauksia -toimintoa parantaaksemme keskustelu- ja vastausten laatua yhdistelemällä eri tietolähteitä.

Generatiivisen tekoälyn muodostamat vastaukset toimivat Copilotin ensisijaisina vastuksina staattisella-tasolla määritetyt lähteet toimivat varajärjestelmänä. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää myös tyhjän botin kanssa, jotta tuotantovalmis botti saadaan välittömästi yksinkertaisesti yhdistämällä se verkkosivustoon.

Ennen Copilot Studion julkaisua, Sulava toteutti esimerkiksi yrityksen sisäisen Usein kysytyt kysymykset (UKK/FAQ) -botin, jossa käytettiin klassista Power Virtual Agents-ominaisuutta aiheiden ja kysymysten luomiseen verkkosivustolta. Botissa määriteltiin yksittäisiä aiheita, jotka sisälsivät kysymysketjuja jokaisen UKK:n liittyvän verkkosivuston sisällön perusteella. Tämä staattinen sisältö jaettiin aiheisiin, joita käynnistetään haluttujen laukaisulauseiden avulla.

Uuden keskustelun tehostamisominaisuuden avulla voimme rakentaa tyhjän botin ja yhdistää sen suoraan verkkosivustoon, jolloin Copilot Studion AI-toiminnallisuudet luovat automaattisesti vastauksia. Kuten jo edellä mainittiin, käytetään tähän apuna Azuren NLP-palveluita.

Käyttäjien kysymykset ja teksti tulkitaan automaattisesti, jotta ymmärretään kulloinenkin aihealue. Tulkitun aiheen perusteella haetaan eri verkkosivuston sisällöstä vastaukset automaattisesti ja ne muotoillaan tarvitulla tavalla pelkän tekstivastauksen sijaan. Uusi malli ei siis ole enää staattinen UKK-toiminto, vaan vastaukset luodaan reaaliaikaisesti ja kaikki sivustoon tehdyt muutokset heijastuvat luotuun sisältöön automaattisesti.

Generatiiviset toiminnot ja laajennukset

Copilotien ominaisuuksia voidaan nyt laajentaa joko eksplisiittisesti aiheen sisältä tai automaattisesti käyttämällä generatiivisia toimintoja laajennustoimintojen avulla. Plug-toimintoja voidaan käyttää suoraan aiheen sisällä Kutsu toimintoon -valikon kautta. Niihin toki reagoidaan vain, kun aihe johon se on upotettu, käynnistetään.

Laajennustoiminnot perustuvat Plugin-toimintoihin, joita järjestelmästä löytyy valmiina tai niitä voidaan rakentaa itse Power Automaten tai räätälöitävän koodin (Bot Framework) avulla. Jokaisella näillä Plugin -toiminnoilla on lisätietoja, jotka kuvaavat sen tarkoitusta, panoksia jne. Copilot voi hyödyntää näitä lisätietoja käyttäjän toivoman kontekstin tunnistamiseen. Lisäksi se pystyy generoimaan automaattisia lisäkysymyksiä tietojen keräämiseksi halutun toiminnon suorittamiseen ja luomiseen – käyttäjän toivomalla tavalla. Laajennustoiminnot voivat luoda kontekstuaalisia vastauksia käyttäessään toimintojen tuloksia, ja niiden avulla bottien kehittäjät voivat myös muotoilla vastaukset halutulla tavalla tai staattisilla lisätiedoilla aiheen mukaan.

Generatiiviset toiminnot korvaavat toiminnon käynnistämisen aikaisemmilla tavoilla. Copilot valitsee itse tietojen perusteella tilanneyhteyteen sopivan aiheen tai käyttäjälle suunnatun kyselyn. Näitä toimintoja ohjataan AI-toimintojen avulla automaattisesti kontekstiin perustuen. Generatiiviset toiminnot on kytkettävä päälle ”Dynaaminen ketjutus generatiivisilla toiminnoilla” -vaihtoehdolla Copilot Studion Generative AI-osiossa.

Bottien siirtäminen

Aikaisemmalla Power Virtual Agents -versiolla luotuja botteja ei voi käyttää suoraan uuden studion kanssa. Jotta kaikki uudet ominaisuudet olisivat käytettävissä, klassiset botit on kloonattava uuteen versioon Copilot Studioon. Tämän lisäksi vähintäänkin autentikointi-, kanava- ja suojausasetuksiin on tehtävä joitain muutoksia.

Uusien ominaisuuksien myötä tarvitaan uusia turvallisuusnäkökohtia. Uusi suojaustoimenpide Copilot-bottien luomisessa antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden estää generatiivisia ominaisuuksia sisältävien bottien julkaisemisen Power Platform -hallintaportaalin kautta.

Lopuksi

Copilot Studion julkistuksen myötä heräsi kysymys Power Virtual Agentsin tulevaisuudesta. Selvyyden vuoksi todettakoon, että julkistus ei merkitse Power Virtual Agentsin poistoa, vaan ennemminkin sen laajentamista uusilla teknologioilla.

Copilot Studio tehostaa kehittäjän työtä huomattavasti ja tarjoaa parempaa palvelua loppukäyttäjille. Copilot Studio myös parantaa jatkuvasti tarjoamiaan ominaisuuksia hyödyntämällä generatiivista tekoälyä. Manuaalisen työ vähenee ja uudet Plugin-toiminnot avaavat entistä paremmat mahdollisuudet uusien toimintojen rakentamiseksi.

On myös merkittävää huomata, että Copilot Studio ottaa nyt askeleen kohti muita Microsoftin tekoälypalveluita. Sen avulla voidaan rakentaa toimintoja, jotka laajentavat Microsoft 365 Copilot -palvelun vaikutuspiiriä ja mahdollistavat sille pääsyn tietoihin, joihin sillä ei ole suoraa käsittelyoikeutta (esimerkiksi ei-Microsoft-järjestelmiin).

Vaikka Copilot Studion peruskäyttö edellyttää erillistä lisenssiä, se sisältyy nyt osaksi Microsoft 365 Copilot- ja tietyissä Dynamics 365-palveluissa tarjottaviin lisensseihin. Tämä mahdollistaa entistä laajemman käyttäjäkunnan hyödyntää palveluita ja luoda omia Copilot-botteja.


Opi lisää koulutuksessa: Copilot Studio -perusteet – Rakenna oma chattibotti

Tervetuloa koulutukseen oppimaan lisää uudesta Microsoft Copilot Studiosta! Koulutuspäivän aikana keskitytään chattibotin rakentamiseen Copilot Studiolla, botin käyttämiseen sekä laajentamiseen.

Koulutuksen aikana tehdään myös harjoituksia, jossa pääset soveltamaan oppimaasi käytännössä. Harjoitus tarjoaa sinulle tilaisuuden testata taitojasi ja varmistaa, että hallitset Copilot Studion keskeiset ominaisuudet.

Haluatko kuulla lisää Copilot Studiosta?

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää Copilot Studiosta, varaa maksuton konsultaatio asiantuntijoidemme kanssa. Ota meihin yhteyttä jo tänään – odotamme innolla kuulevamme sinusta!

Ota yhteyttä Sulavaan!

Blogi: Toteuta organisaation sisäinen ChatGPT – Sulava Intrabotti rakentuu helposti ja edullisesti

Onko intranetistänne hankala löytää tietoa? Epäiletkö henkilöstönne käyttävän ChatGPT:tä luottamuksellisiin hakuihin tietoturvallisen vaihtoehdon puuttuessa?

Meillä on näihin haasteisiin vastaava tekoälypohjainen ja kustannustehokas ratkaisu tarjolla! Sulava tarjoaa uuden odotetun tekoälytyökalun- intrabotin, joka mahdollistaa tekoälyn kyvykkyyksien tuomisen SharePoint Online -intranetin päälle. Lue lisää blogista!

Tutustu Sulavan Power Platform -palveluihin

Blogin alkuperäinen kirjoittaja on Vaibhav Gadhalay. Lue alkuperäinen englanninkielinen postaus täältä.