Kahdeksan IT-alan tulevaisuuden tähteä aloitti SulavaAkatemiassa

Sulava valmentaa IT-alan tulevaisuuden tähtiä räjähdysvoimaiseen starttiin. Helmikuun lopussa seitsemän uutta Sulavaa ja yksi vahvuuteen ennestään kuulunut, konsultin työssä nyt aloittava Sulava aloittivat SulavaAkatemiassa. Akatemialaiset pääsevät neljän kuukauden startin kautta kiinni vaativaan IT-konsultointiin tukenaan kokeneet asiantuntijat. Akatemiaan kuuluu muun muassa asiakasprojekteihin osallistumista, osaamisen syventämistä akatemialaisen itse valitsemalla osa-alueella sekä tutustumista Sulavan liiketoimintaan. Jokaisen ammatillinen kehitys muokkautuu heidän omien kiinnostuksen kohteidensa ja osaamisensa mukaan kuten kokeneemmillakin Sulavilla. Tavoitteemme on tehdä akatemiasta pysyvää toimintaa.

”Akatemiassa nyt aloittavat ovat kyllä kympillä mukana tässä! He ovat tosi makeita tyyppejä, todella briljantteja kavereita kaikki. Pari on jo työelämässä kokeneempia, jotka haluavat uralleen nyt uutta suuntaa ja tarvitsevat siihen uusia oppeja. Valtaosa on valmistumisen kynnyksellä olevia, korkeakoulutaustalla. Meillä on mahtava, laaja sekoitus osaamista kun katsotaan niin uusia kuin vanhempia Sulavia. Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa meillä on aloittanut suuri joukko senioritason huippuosaajia. Aina viime vuoden alusta lähtien meille on tullut paljon uutta vahvaa osaamista ja matka jatkuu”, iloitsee Juha Heikkonen, henkilöstö- ja henkilöstön kehittämisen johtaja.

”Tavoitteemme on, että neljän intensiivisen kuukauden päästä heillä on tarvittavat taidot, jotta heidän osaamistaan voidaan käyttää projekteissa laajasti. Toimimme projekteissa mestari-kisälli -periaatteella muutenkin ja akatemian jälkeen konsulttien osaaminen on sillä tasolla, että he voivat toimia kisälliroolissa kuten kuka tahansa muu Sulava. Pidemmällä aikavälillä toivomme heistä alan uusia ykkösnimiä”, kertoo Sulavan henkilöstö- ja asiakaskokemuksesta vastaava Karoliina Harjanne, joka luotsaa akatemiaa.

Millaisia odotuksia akatemialaisilla on koulutuksesta ja Sulavasta?

”Haluan oppia teknologiat syvemmin ja ammentaa parhaat käytännöt Sulavien valtavasta kokemuksesta ja osaamisesta. Olemme porukalla pohtineet, että joku on oikeasti ajatellut kokonaisuutta ryhmää koostaessaan, koska erilaiset mutta toisiaan tasapainottavat taustat ja suuntautumisalueet ovat akatemiassa niin hyvin edustettuna. On myös ollut hienoa saada tukea muista uusista. Odotukset olivat korkealla ja tähän mennessä ne on kirkkaasti ylitetty. On ollut mahtavaa nähdä, kuinka avoimesti kokemusta ja suunnatonta tietomäärää jaetaan niin meidän uusien kuin vanhojen tekijöiden kesken”, kommentoi Erno Eronen.

”Uskon, että akatemia valmistaa ja vaalii meitä kohti konsultin vaativaa työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Sulava on suomalaisten konsulttiyritysten huippu, joka on aidosti kiinnostunut asiakkaidensa ja työntekijöidensä hyvinvoinnista ja onnistumisesta. Odotan vaihtelevia ja mielenkiintoisia projekteja ja työtehtäviä, joiden päätyttyä arkityö sujuu helposti ja sulavasti”, kertoo Tomi Kontio.

”Odotan töihin pääsyä käytännönläheisesti seuraamalla mentorin tekemistä ja ottamalla omia tehtäviä kykyjen mukaan. Tukea ja turvaa samaan aikaan aloittavista kollegoista, joiden kanssa voimme oppia yhdessä ja nostaa tasoa. Vapautta ja vastuuta. Todella osaavia kollegoita, joilta voi pyytää apua ja joiden kanssa keskustella vapaasti”, kommentoi Marko Koivuperä.

”Odotan paljon infoa, konsultin hommiin valmistavia tehtäviä ja tiimiytymistä. Ensimmäinen viikko on antanut tähän hyvän pohjan ja uskon kokemuksen olevan huikea! Sulava on muodostunut mielessäni kovan tason toimijaksi ja odotukseni pohjautuvat tuohon lähtökohtaan. Kaikki tähän mennessä nähty on ehdottomasti vahvistanut tuota kuvaa. Korkean tason osaajilta uskon saavani paljon tukea ja on mielenkiintoista päästä näkemään, kuinka laatua ensisijaisena prioriteettina pitävä yritys toimii IT-kentällä”, sanoo Oliver Lahti.

”Odotuksissani on laaja ja syvä perehdys kaikkeen Sulavan toimintaan. Teknologioiden ja käytäntöjen opettelua ja paljon harjoittelua. Sekä tietenkin paljon opiskelua ja uusia asioita. Odotan, että Sulava on itsenäinen työpaikka, jossa omaa kehittymistä ja osaamista tuetaan lämpimästi. Ohjausta saa sitä pyydettäessä, mutta itsenäisyyteen kannustetaan”, kertoo Juha-Pekka Finnilä.

“Odotan, että saan todella hyvän startin työelämään, oppia ihan hirveästi ja pääsen kehittymään huippuosaajaksi Microsoftin teknologioissa. Pääsen työskentelemään todella kovien osaajien kanssa, näkemään erilaisia asiakasprojekteja ja auttamaan asiakkaita uusien teknologioiden ja työtapojen käyttöönotossa”, kommentoi Lauri Jokioja.

Uusi polku vaativiin asiantuntijatehtäviin

IT- ja ohjelmistoalalla tarve osaajista on suuri ja heistä on pulaa. Tulevaisuuden osaamisen takaamiseksi Sulava haluaa tukea nuoria IT-ammattilaisia nopeampaan kiitoon matkalla vaativiin asiantuntijatehtäviin. SulavaAkatemia suoritetaan töiden ohessa, mutta heille taataan myös opiskelurauha. Haun Akatemiaan käynnisti joulukuussa 2018 järjestetty Kummipäivä, jossa yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat tutustuivat toimintaamme ja viettivät työpäivän asiantuntijoiden matkassa todellisten asiakkaiden kanssa. Näin Sulava haluaa olla luomassa uutta, innostavaa työnhakukulttuuria ja tavoitteemme on tehdä akatemiasta pysyvää toimintaa.

”Tämä on Sulavalle uusi toimintamalli. Yrityksen kasvaessa projektien mukanaan tuomat tehtävät laajenevat ja monipuolistuvat. Tarvitsemme monenlaisia kokemusvuosia ja laaja-alaista osaamista. Ei olisi asiakkaan, asiantuntijamme, alan eikä yrityksen etu, jos Suomen kokeneimmat IT-asiantuntijat hoitaisivat tehtäviä, joihin vähemmätkin kokemusvuodet pätevöittävät. Tällöin nuoret osaajat eivät myöskään pääsisi keräämään arvokasta kokemusta”, jatkaa Heikkonen.

”Kummipäivä tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä konsulttien ja kehittäjien aitoa arkityötä. Verkostoitumisen, keskusteluiden ja lounaan merkeissä sai hyvän käsityksen, millaista on olla töissä Sulavalla”, kommentoi Kontio.

”Päivä oli konseptina mielenkiintoinen ja mielestäni onnistunut kokonaisuus. Etenkin avoimuus oli mielestäni erottuva tekijä. Rekryreittinä kummipäivä oli myös huomattavasti itselleni mieluisampi tapa hakea töihin. Tätä voisi tulevaisuudessa myöskin korostaa, uskoisin, että moni suosisi tilaisuutta henkilökohtaiselle esittelylle hakemuskirjeiden lähettelyn sijaan”, kiittelee Lahti.

Kokonaisuudessaan Sulavalla ollaan oikein tyytyväisiä siihen, kuinka Kummipäivä ja seurannut hakuprosessi menivät. Neljä Sulavaa yhdessä haastatteli kaikki haastatteluun valitut ja teki valinnat.

”Kriteerimme olivat kovat, valitsimme henkilöt, jotka taatusti tulevat työllistymään asiakasprojekteissa. Ulkopuolelle jäi myös hyviä ja osaavia tyyppejä, joiden osaamisalueille meillä ei vain ole tällä hetkellä tarvetta. Esimerkiksi Azureen, tietoturvaan ja tietosuojaan rekrytoimme edelleen jatkuvasti osaamista. Osaamisen lisäksi iso painoarvo oli siinä, että saamme meille sopivia, Sydämeltään Sulavia henkilöitä. Sain Kummipäivästä asiantuntijoiltamme tosi paljon viestejä siitä, että heidän kanssaan aikaa viettänyt hakija olisi meille sopiva ja hyvä tyyppi. Esimerkkinä akatemialaisista Lauri ja konsulteistamme Petteri. Petteri kävi erikseen sanomassa miten hyvä tyyppi Lauri on ja halusi häntä ehdottomasti myös mentoroida kun Lauri tuli valituksi”, kommentoi Heikkonen.

 

Tiiviiksi tiimiksi yhteisillä haasteilla

Akatemia käynnistettiin perehdytysviikolla, jossa käytiin läpi Sulavan eri toiminnot ja liiketoiminta-alueet. Akatemialaiset valitsivat, mihin haluavat erikoistua ja tekivät oman kehityssuunnitelman, kuinka he tulevat rakentamaan omaa asiantuntijuuttaan ja asiantuntijabrändiään. Kiinnostusalueina ovat muun muassa moderni tietotyö, Azure, tietoturva, EMS ja Autopilot. Seuraavilla viikoilla he tutustuvat alusta- ja pilvipalveluihin, moderniin työhön ja liiketoiminnan tuottavuuteen. Näillä teemaviikoilla he opiskelevat valitsemansa erikoisalueen sertifikaatteja varten ja tekevät asiakastyötä mentorinsa kanssa. Asiakastyöhön he osallistuvat esimerkiksi tekemällä projekteihin dokumentointia tai datan analysointia.

”Minua kiinnostavat eniten AutoPilot, Intune, EMS, Windows-työasemat, Windows Server ja O365. Vielä en oikein tiedä mitä odotan akatemialta varsinaisesti, kun siirtyessä roolista toiseen on ohjelmassa myös seuraajani Alexin perehdyttämistä ja olen jo asiakasprojekteissa mukana”, kertoo konsultiksi siirtyvä Jaakko Heinonen, joka on tuttu Sulavan testikeskuksesta.

”Moderni työympäristö, uuden työkulttuurin ja -tapojen muuttaminen tavoitteena sujuvampi arkityö, on lähellä sydäntäni. On tärkeää pystyä keskittymään lisäarvon tuottamiseen omassa työssään ilman, että työaikaa kuluu epätarkoituksenmukaisten työvälineiden tai -käytänteiden kanssa taistellessa”, sanoo Kontio.

”Innostuin pilvituottavuusteknologioista jo yli viisi vuotta sitten, kun pääsin mukaan projektiin, jossa monenkirjavat työkalut ja luovan työn tekijät ympäri Suomen saatiin saman virtuaalipöydän ääreen työskentelemään sujuvasti. Kun omatkin dokumentit sai tuupattua pilveen ja töitä pystyi tekemään mistä ja koska vaan, ei paluuta vanhaan enää ollut. Täysipainoinen pilveily on ollut ylimpänä toivelistalla jo pitkään”, kertoo Eronen.

Jokaiseen teemaviikkoon liittyy myös ryhmätehtävä, joka tulee käynnissä olevasta projektista tai sisäisestä kehityshankkeesta. Akatemialaiset perehtyvät yhdessä asiaan ja löytävät haasteesen modernin ratkaisun. Samalla he oppivat millaista asiakastyö on, mitä Sulavalla tehdään ja on tehty. Esimerkiksi intraprojektissa he voivat analysoida nykyistä käyttäjätietoa ja sen perusteella tehdä suosituksen kuinka vanhaa tietoa lähdettäisiin migroimaan uuteen intraan.

Ryhmä käy myös viikon teemaan liittyvillä Sulavan kursseilla, esimerkiksi modernin työn viikolla Teams-kurssilla ja käyvät läpi Sulavan asiantuntijoiden tekemää materiaalia kuten webinaareja. Näin he saavat esimerkiksi intra-projektiin liittyviä perustietoja ja yleistietoa siitä, mikä on moderni intranet. Nämä tiedot sitten täydentyvät asiakasprojektissa projektipäällikön ohjeistuksilla.

”Ryhmätehtävät ovat myös iso osa tiimiytymistä, jota tuemme vahvasti. Toivomme, että heistä tulee tiukasti yhdessä ongelmia ratkaisevia ja että se myös jatkuu sitten kun he siirtyvät akatemian jälkeen eri asiakasprojekteihin”, päättää Heikkonen.

Olisitko sinä Sydämeltäsi Sulava? Katso, minkälaisia tyyppejä tällä hetkellä haemme.

Lue lisää SulavaAkatemiasta