Tietotyön muutos ja fysiikan lait

Fysiikan termeillä tarkasteltuna mikään organisaatio ei ole suljettu systeemi. Organisaatioiden toimintatavat ja yrityskulttuuri ovat jatkuvassa muutoksessa, kun sisään tulee uusia ihmisiä, uusia tapoja ja uusia vaikutteita. 

”Entropian laki toteaa, että ”systeemin entropia kasvaa, kaikki pyrkii kohti epäjärjestystä”. Tämä fysiikan laki on totta myös organisaation toimintatapojen suhteen.”

Ilman jatkuvaa toimintatapojen ja ohjeiden elävinä pitämistä ja muistuttamista yhteisistä pelisäännöistä, toimintatapoja on vähitellen yhtä monta kuin on tekijääkin.

Onnistuneissa työvälineprojekteissa panostetaan muutoksen hallintaan niin välineiden käytön osaamisen kuin työtapojen, prosessien ja asenteidenkin osalta. Todelliset haasteet alkavat, kun muutosvaihe on ohi ja eletään normaalia arkea. Hallitun muutoksen jälkeen tarvitaan johtamista arjessa, ettei epäjärjestys voita. Pelisäännöistä pitää muistuttaa.

”Kuka johtaa tietotyötä omassa organisaatiossasi?”

Kokemuksesta tiedän, kuinka tärkeää on huolehtia yrityskulttuurista silloin, kun muutoksen johtajien tilalle tulee uusi johto. Organisaation suorittavien tasojen aktiivisuus ei riitä pitämään pelisääntöjä ja tapoja elossa. Tarvitaan johdon omistus ja esimerkki, jotta järjestys pysyy. Sovitut pelisäännöt ja vastuu halutusta kulttuurista pitää siirtää myös vaihtuvalle ja uudelle johdolle.

Fysiikasta tuttu on myös sanonta ”tyhjiö täyttyy” ja hiukkasfysiikan mukaan ”tyhjiön täyttävät negatiiviset elektrodit”. Johtamistyhjiökin täyttyy – jos johtaja ei johda, joku johtaa ja lopputulos voi olla negatiivisia elektrodeja täynnä.

Kuka johtaa tietotyötä omassa organisaatiossasi?

Nähdäksesi videon, sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet.