Tekoälyn aikakaudella onnistuminen rakentuu ihmisten ymmärtämiselle – kuten kaikilla muillakin aikakausilla

Matti on toimitusjohtaja. Sellainen kiireinen toimitusjohtaja, joita on viisitoista tusinassa – kannattavuuksien, tuottavuuksien, kehittämisen, myynnin ja vielä ihmistenkin kanssa touhuva moniottelija, jonka tunnit riittävät vuorkokaudessa hädintuskin kaikkeen siihen, mitä yrityksen pyörittäminen on tähän asti vaatinut.

Nyt kaikkialla kohkataan tekoälystä ja Mattia ahdistaa. Mitä tekemistä tekoälyllä on hänen liiketoimintansa kanssa? Ja miten ihmeessä Matin tulisi huomioida koko maailmaa mullistava asia osana organisaation toimintaa ja ihmisten hyvinvointia? Parempi vastuuttaa koko asia IT:lle, ajattelee Matti. Tai HR:lle. Ehkä viestinnälle? Hoitavat asian minimillä siten, ettei tiputa kelkasta ja ihmiset ovat seuraavat viisi vuotta tyytäväisiä sisäisen kehitysprojektin tuotoksiin. Samalla tavalla kuin laitettiin se Teamsikin pystyyn, ja intrastahan tuli myös hieno, ja se on palvellut jo useamman vuoden arjen työkaluna erinomaisesti. Hyviä kehityshankkeita kerrassaan.

Eiköhän tuo vouhkaaminen kaiken maailman Copiloteista tasoitu siinä missä moni muukin iso asia aiemmin. Rykäistään se kerralla käyttöön, niin saa sitten rauhassa jatkaa busineksia ja ulospäin voi sanoa, että meillä ollaan aivan kehityksen kärjessä. Pysytään työnantajankin mielenkiintoisena. Problem solved.

Moikka matit ja muut digitaalisen työn kehittämisen ja tekoälyn käyttöönoton suunnittelun kanssa parhaillaan painiskelevat! 👋

Olen Emma Klén, ja olen tullut Sulavalle auttamaan juuri teitä. Sulavalle siksi, että haluan kanssanne työskentelyyn tuekseni teknisesti parhaat Microsoft-osaajat, muotoiluajatteluun perustuvan palvelumallin ja organisaatiokulttuurin, jonka arvomaailma pohjautuu toisten auttamiseen. Palvelumuotoilun ammattilaisena ja teknologiaa rakastavana ihmis-ihmisenä olen viime vuodet työskennellyt erityisesti työn muotoilun parissa Microsoftin työkaluja hyödyntäen.

Työn muotoilu viittaa perinteisesti prosessiin, jossa määritellään organisaatioiden työtehtäviä ja vastuita sekä niiden järjestelyä. Tavoitteena on luoda tehokkaita ja motivoivia työympäristöjä, jotka tukevat sekä työntekijöiden että organisaation tarpeita. Työn muotoilu pyrkii optimoimaan työprosessit, lisäämään tuottavuutta, parantamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä ja vähentämään stressiä.

Miten tekoäly ja työn muotoilu liittyvät toisiinsa?

Tekoäly tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia (ja haasteita) työn muotoilulle, ja sen integrointi työympäristöihin voi vaikuttaa työtehtäviin, työprosesseihin ja työntekijöiden rooleihin. Työn muotoilu ja tekoäly liittyvät toisiinsa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Automatisointi ja tehtävien muotoilu: Tekoäly voi automatisoida toistuvia ja rutiinitehtäviä. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten työtehtävät määritellään ja jaetaan organisaatiossa. Työn muotoilua on tarkasteltava uudelleen, kun otetaan käyttöön tekoälyä automaattisten prosessien parantamiseksi.
 • Taitojen uudelleenkoulutus: Tekoäly voi muuttaa osaamisvaatimuksia tietyissä tehtävissä. Työn muotoilu voi liittyä tarpeeseen uudelleenkouluttaa työntekijöitä ja tarjota heille uusia taitoja ja osaamista vastatakseen tekoälyn käyttöönoton haasteisiin.
 • Tehokkuus ja tuottavuus: Tekoälyn avulla voidaan lisätä työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Työn muotoilu voi keskittyä siihen, miten tekoälyä voidaan integroida prosesseihin saumattomasti ja tukea työntekijöitä sen käytössä.
 • Henkilökohtainen avustaminen: Tekoäly voi toimia henkilökohtaisena avustajana, tarjoten työntekijöille tietoa, analyysejä ja suosituksia. Työn muotoilussa on otettava huomioon, miten nämä järjestelmät integroituvat osaksi päivittäistä työtä ja miten ne voivat parantaa työkokemusta.
 • Innovaatiotyö ja luovuus: Vaikka tekoäly voi hoitaa monimutkaisia analyyttisiä tehtäviä, inhimillinen luovuus ja innovaatio ovat edelleen arvokkaita. Työn muotoilu voi pyrkiä tukemaan näitä inhimillisiä piirteitä ja löytämään tasapainon tekoälyn ja ihmisten välillä erilaisissa työtehtävissä.
 • Etiikka ja työhyvinvointi: Tekoälyn käytöllä voi olla eettisiä näkökohtia, kuten vaikutukset työntekijöiden yksityisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Työn muotoilu voi sisältää näkökohdat, kuten reilun ja avoimen käytön varmistaminen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen tekoälyn käyttöönoton yhteydessä.

Kokonaisuudessaan työn muotoilun ja tekoälyn välillä on monimutkainen vuorovaikutus, ja organisaatioiden on tärkeää ottaa huomioon nämä näkökohdat suunnitellessaan ja toteuttaessaan tekoälyratkaisuja työympäristöissään.

Jääkö palvelumuotoilu työn muotoilun ja tekoälyn jalkoihin?

Ytimekäs vastaukseni: ei. Palvelumuotoilun tulee kulkea käsi kädessä työn muotoilun ja tekoälyn käyttöönoton kanssa.

Työn muotoilu, palvelumuotoilu ja tekoäly voivat liittyä toisiinsa monin tavoin, erityisesti kun tarkastellaan organisaation toimintaa ja palveluiden kehittämistä:

 • Kokonaisvaltainen suunnittelu (Design Thinking): Työn muotoilu ja palvelumuotoilu hyödyntävät molemmat design thinking -menetelmää, joka painottaa käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa ja ongelmanratkaisua. Tekoälyä voidaan integroida tämän suunnittelufilosofian puitteissa parantamaan työprosesseja ja palveluita.
 • Käyttäjäkokemus (UX): Työn muotoilu ja palvelumuotoilu pyrkivät parantamaan käyttäjäkokemusta. Tekoäly voi tarjota mahdollisuuksia tehostaa käyttäjäkokemusta automatisoinnin ja personoinnin avulla, mikä vaikuttaa suoraan siihen, miten työtehtäviä suunnitellaan ja miten palveluita tarjotaan sisäisesti ja ulkoisesti.
 • Automatisointi ja tehtävien uudelleenmuotoilu: Tekoäly voi automatisoida tiettyjä tehtäviä, mikä vaikuttaa suoraan työn muotoiluun. Palvelumuotoilu voi puolestaan keskittyä siihen, miten nämä automatisoidut prosessit integroidaan tehokkaasti palvelukokonaisuuteen.
 • Analytiikka ja päätöksenteko: Tekoäly voi tarjota analyyttisia työkaluja ja päätöksenteon tukea. Työn muotoilussa ja palvelumuotoilussa on tärkeää ottaa huomioon, miten näitä tietoa käsitteleviä järjestelmiä voidaan käyttää parantamaan työtehtäviä ja palveluita.
 • Joustavuus ja mukautuvuus: Tekoäly voi tukea joustavuutta ja mukautuvuutta työtehtävissä ja palveluissa. Työn muotoilu ja palvelumuotoilu voivat keskittyä siihen, miten nämä ominaisuudet otetaan huomioon suunnittelussa vastaamaan organisaation ja käyttäjien tarpeisiin.
 • Eettiset näkökohdat: Työn muotoilussa ja palvelumuotoilussa on korostettava eettisiä näkökohtia, kuten käyttäjien yksityisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Tekoälyn käyttö voi tuoda esiin eettisiä haasteita, ja suunnittelussa on otettava huomioon nämä kysymykset.

Yhteensä ottaen nämä käsitteet voivat täydentää toisiaan organisaation strategisessa suunnittelussa, kun pyritään parantamaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden kokemuksia. Työn muotoilu ja palvelumuotoilu tarjoavat kehyksen, kun taas tekoäly tarjoaa työkaluja ja mahdollisuuksia näiden kehysten toteuttamiseen ja parantamiseen.

Sulavalla nämä periaatteet on sisäänrakennettu Modern Work Copilot as a Service -palveluun, mikä tekee meistä sulavista ja kanssamme tekoälymatkaa tekevistä asiakkaista edelläkävijöitä. Tästä saa uutena sulavana ja palvelumuotoilijana olla aivan erityisen ylpeä, kuten toki koko kattavasta palvelutarjonnastamme, jonka parissa pääsen työskentelemään.

Vaikka ihmistaitoja on onnistumisen edellytyksenä tarvittu aina, lähitulevaisuudessa ihmistaidot sulautuvat teknologiaan tavoilla, joita emme ole vielä koskaan nähneet. Se on jännittävää.

Tervetuloa kanssamme työn uudelle aikakaudelle!