Hybridityön pelikirja johtamisen tukipilarina

Hybridityö on täällä. Positiivista on se, että työnteosta on tullut joustavampaa, mutta kääntöpuolella ovat sitoutumishaasteet ja irtisanoutumisten aallot. Hybridityö on suurempi muutos etätyöhön, kuin ehkä alkuun osasimme ajatellakaan. Se, kuinka yritykset ovat valmistautuneet hybridityön aikakauteen, vaikuttaa suoraan työntekijäkokemukseen. Kun päivät rakentuvat Teamsin ympärille, on termi digitaalinen työpäiväkokemus noussut vahvasti puheisiin. Työn murroksen myötä digitaalinen työpäiväkokemus on kasvattanut painoarvoaan, onhan työ digitalisoitunut valtavaa vauhtia viimeisen kahden vuoden aikana.

Työn muutoksen, kollegoiden hajaantumisen ja vähittäisen liukumisen uusiin tapoihin tehdä töitä on aiheuttanut kääntöpuolen työnantajan näkökulmasta. Kauppalehden tekemän tutkimuksen mukaan peräti 66% suomalaisista työntekijöistä on kiinnostunut vaihtamaan työpaikkaa. Kuinka sitten sitouttaa ihmisiä? Sillä, miten työntekijä työpäivänsä kokee, on valtava vaikutus viihtyvyyteen ja työn mielekkyyteen. Digitaalinen työpäiväkokemus ei muodostu ainoastaan työvälineistä, vaan se syntyy koko digitaalisesta työympäristöstä ja yhteisistä toimintatavoista. Olemmekin jälleen muutoksen edessä, ensin etätyö muutti tapaamme tehdä töitä ja nyt hybridityö muuttaa jälleen yhteisiä toimintatapojamme.

Toimistolla vietetty aika vähenee

Yleistynyt etätyö on tehostanut työtä ja saanut työnantajat vähentämään toimistotiloja, ja siten myös säästämään kustannuksissa. Mikäli ”uudessa normaalissa” toimistolla vietetään vähemmän aikaa kuin ennen, korostuu digitaalisen työpäiväkokemuksen merkitys entisestään. Varsinkin, kun etätyö ei rajoitusten purkamisen jälkeen ole enää pakko, vaan mahdollisuus.

Digitaaliset työkalut mahdollistavat hyvän työpäiväkokemuksen, mutta ei itsessään ratkaise ongelmia varsinkaan, jos samoja toimintoja suoritetaan eri työvälineillä, kukin omalla tyylillään. Selkeät toimintatavat ja eri yhteistyövälineiden roolit tekevät arjesta sujuvampaa ja saa yhteistyön toimimaan, työskentelet sitten kotona tai toimistolla.

Yhteisten toimintatapojen ja pelisääntöjen merkitys kasvaa hybridityössä

Saat kutsun sisäiseen palaveriin, joka järjestetään toimistolla. Pitääkö sinun mennä toimistolle paikan päälle, vai voitko osallistua etänä? Jos et pysty osallistumaan ollenkaan, mistä löydät kokouksen muistiinpanot vai tehdäänkö niitä ollenkaan? Osa tiimistä oli sattumalta paikalla toimistolla ja käytäväkeskusteluissa saatiin hyvä idea. Kuinka se viestitään muille tiimiläisille?

Hybridityössä joudumme näihin tilanteisiin jatkuvasti ja silloin on hyvä tiedostaa, kuinka toimimme yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Tämä vaatii uusien työtapojen omaksumista, sekä sopeutumista uuteen. Uusien työtapojen viestintä, ja ennen kaikkea uusien työtapojen läpivienti, on johdon vastuulla. Kollegamme Otso kertoi aiheeseen liittyen blogissamme hybridityön vastuunkantajista, lue artikkeli tästä.

Hybridityön pelikirja linjaa ja auttaa viestimään yrityksen uudet toimintamallit koko henkilöstölle, sekä toimii samalla muutoksen tukipilarina. Johdon vastuulla on myös kuunnella työntekijöitä, jotta tiedetään mikä hybridityössä toimii ja mikä ei. Pelikirja kokoaa yhteiset pelisäännöt, käytännöt ja vinkit yhteen kokonaisuuteen, jotta kaikki tietävät miten kuuluu toimia ja, että töitä voidaan tehdä tehokkaasti sijainnista ja fyysisestä läsnäolosta riippumatta.

Miksi hybridityön pelikirja on tärkeä?

  • Työ voidaan tehdä tehokkaasti sijainnista ja fyysisestä läsnäolosta riippumatta
  • Kokoukset ovat tehokkaampia ja niiden tarve vähenee
  • Viestintä- ja yhteistyövälineiden roolit sekä käyttötavat selkeytyvät
  • Pelikirja kertoo jokaiselle yhteisön jäsenelle mikä muuttuu, miksi ja kuinka organisaatiossa toimitaan jatkossa


Onko teidän yrityksessänne pohdittu pelisääntöjä ja toimintamalleja uuteen hybridityömalliin sopiviksi? Me autamme ja kerromme tarkemmin työpäiväkokemuksen kehittämisestä, pelikirjan roolista sekä viestintä- ja yhteistyövälineiden käyttötapojen selkeyttämisestä. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Haluan, että minuun ollaan yhteydessä

Artikkelin kirjoittajat:
Maiju Salonen ja Ossi Ågren,
Sulavan asiantuntijat