Ensimmäiset fiilikset Sulava Akatemiasta

Markus Saikkonen, Joonas Kartano sekä Jessie Söderlund aloittivat Sulavalla konsultteina osana Sulava Akatemiaa keväällä 2022. Tässä blogiartikkelissa he avaavat ensimmäisiä kokemuksiaan Sulavasta ja kuinka päätyivät juuri Sulavalle töihin.

Markuksen hakuprosessi Sulava Akatemiaan

Helmikuussa 2022, pian hakuilmoituksen jättämisen jälkeen, sain soiton, jossa minut kutsuttiin haastatteluun maaliskuussa alkavaa Sulava Akatemiaa varten. Olin tällöin työvuorossa ja jännittävä tunne valtasi minut. Tämä olisi ensimmäinen omaa koulutustani vastaavan työn haastattelu. Ajattelin, että nyt osaamiseni pannaan todella koetukselle. Haastatteluita järjestettiin kaksi, joista ensimmäisessä tunsin olevani hieman kankea ja jännitystäkin oli suhteellisen paljon. Toinen tuntui menevän odotettua paremmin. Huomasin nopeasti, että haastattelut olivat todella vuorovaikutteisia ja hyväntuulisia. Päätin, että olemalla oma rento itseni tämä menisi sulavimmin.


Pian toisen haastattelun jälkeen sain puhelun, jossa minulle kerrottiin tulleeni valituksi Sulava Akatemiaan. Rekrytointisykli oli todella nopea ja pian huomasinkin olevani Sulavan Vuorikadun toimiston ovella eräänä maaliskuisena maanantaina. Ihmisiä oli paikalla suuri kirjo, enkä tiennyt ollenkaan ketkä olivat aloittavia akatemialaisia tai vakituisia työntekiiöitä. Uusia akatemialaisia aloitti yhteensä kymmenen ja taustoja sekä tarinoita oli monenlaisia. Meitä on opiskelijoita, alanvaihtajia sekä uuden suunnan etsijöitä. Ensimmäisen viikon jälkeen meitä kaikkia yhdisti halu oppia sekä ilo olla töissä Sulavalla.

Meillä uusilla konsulteilla oli kiinnostusta moneen lähtöön, kuten Microsoft 365-ympäristöön, tietoturvaan ja datan hallintaan sekä Azure-infrastruktuureihin. Tämä vaikutti uudenlaiselta työpaikalta.

Joonaksen ensimmäiset viikot Sulavalla

Tätä blogiartikkelia kirjoittaessa Sulava Akatemia on ollut käynnissä jo hieman yli kuukauden, hurjaa! Ensimmäinen kuukausi Akatemiassa on koostunut hyvin pitkälle uusien asioiden opettelusta monella eri rintamalla. Akatemian alun tärkeintä sisältöä on ollut tulevan kuuden kuukauden opintojakson sisällön ja tavoitteiden läpikäyminen, sekä toisiimme ja Sulavan talon tapoihin tutustuminen. Opeteltavaa on riittänyt työvälineistä ja järjestelmistä aina taukotilan kahvinkeittimen käyttöön asti.

Hurjan opiskelumäärän, ja sen aiheuttaman ajoittaisen epävarmuuden tunteen keskellä täytyy sanoa, että vanhemmat Sulavat ovat ottaneet meidät akatemialaiset erittäin hienosti ja välittömästi vastaan ja kaikesta on tullut sellainen fiilis, että olemme oikeasti tervetulleita taloon.

Käytännön asioiden opettelun lisäksi Sulava Akatemian suurimpana tavoitteena on alusta asti rakentaa jokaiselle uudelle Sulavalle henkilökohtainen oppimispolku, jota pitkin lähdetään etenemään kohti valitun alueen asiantuntijuutta. Tällainen järjestely on erittäin poikkeuksellinen, sillä jokaisella uudella akatemialaisella on aidosti täysi vapaus etsiä Sulavan ratkaisualueiden (Microsoft-pilvialustat ja tietoturva, moderni työ, liiketoiminnan tuottavuus) sisällä omalle osaamiselle ja kiinnostukselle sopivin polku, eikä ketään määrätä tiettyyn tehtävään. Polun valinta ilman suurempaa kokemusta saattaa olla haastavaa, mutta ymmärrystä kasvattamaan olemme käyneet alusta asti sertifikaatteihin tähtääviä Microsoft Fundamentals -kursseja hyvin monipuolisesti eri aihealueisiin liittyen. Reilun kuukauden jälkeen kuva omasta polusta on alkanut pikkuhiljaa muodostumaan ja tästä eteenpäin opettelua on mahdollista kohdentaa tarkemmin juuri omaa tulevaa osaamisaluetta tukevaksi.


Jessien mietteet työn ja vapaa-ajan tasapainosta

Sulavalta löytyy eri ratkaisualueilta huippuosaajia, jotka ovat myöskin huipputyyppejä. Toimistolla pyöriessä törmää usein uusiin ihmisiin, vaikka edelleen paljon työskennellään kotona, koska töitä Sulavalla voi tehdä missä itse haluaa. Sulava on työnantajana erilainen, mihin aikaisemmissa työsuhteissa olen tottunut. Täällä annetaan työntekijöille vapaus tehdä töitä mistä haluaa, mutta samalla vastuuta suorittaa sovittu työ ja kehittämään omaa osaamistaan.

Sulava tarjoaa työntekijöilleen laadukkaat työvälineet ja tilat, sekä järjestää työntekijöilleen aktiviteetteja työajan ulkopuolellakin. Näihin kuuluu esimerkiksi kuukausittaiset aktiviteetit sekä vuorovaurauksia harrasteryhmille, joita työntekijät voivat vapaasti perustaa. Muun muassa beachvolley, tennis ja padel ovat sulavalaisten keskuudessa suosittuja lajeja. Sulavalla työntekijöiden tyytyväisyyteen liittyvät asiat on hoidettu erinomaisesti.