Suomi – ekosysteemien tiennäyttäjämaa

Bo Harald on digitaalisten palvelujen kehittämisen asiantuntija ja edelläkävijä. Hän on visionääri ja innovaattori, joka on pitkän uransa aikana vaikuttanut muun muassa Nordeassa ja Tiedossa sekä useiden yhtiöiden hallituksessa.

Suomessa on yhteisvoimin rakennettu tuottavuutta edistäviä ekosysteemejä taloudenhallinta-alueella enemmän ja paremmin kuin missään muualla. Esimerkkejä ovat maksuviite, tiliote tositteena, verkkopankki, TUPAS-tunnistus, verkkolasku, verkkokauppamaksu ja e-palkka. Muut maat ovat sitten kopioineet – mutta meillä on kyllä edelleen ME käyttöluvuissa ja selkeä thought leadership seuraavia vaiheita varten.

Nyt on loistava tilaisuus yhdistää yllämainittuja saavutuksia ja muutenkin siirtyä seuraavalle ekosysteemitasolle – täysautomaattinen reaaliaikainen kirjanpito, kassavirtaennustaminen ja viranomaisraportointi. Tällä voidaan taas toisaalta säästää satoja miljoonia yritysten ja julkisen sektorin kustannuksia ja toisaalta vähentää riskejä ja parantaa talouden hallintaa.

Yhteisvaikutus yritysten ja julkisen sektorin kilpailukykyyn on varmasti suurempi ja ennen kaikkea laajempi kuin mikä tahansa muu vastaava digitalisointihanke. Eikä tähän tarvita juurikaan investointeja – kansallista tahtotilaa ja kykyä toimia verkostona. Yksin tätä ei kukaan saa aikaiseksi, ja valtiosektorin ilmeinen velvollisuus on huolehtia siitä, että asia lähtee liikkeelle ja pysyy käynnissä.

Kun tähän vielä yhdistetään ”kaikki-osakkeet-arvo-osuusjärjestelmään”-hankkeeseen, voidaan automatisoida rahoitusprosesseja laajasti sekä asunto- että yrityssektorissa. Erityisen tärkeätä kansalaisten kannalta on nyt digitalisoida asunto-osakkeet ja viedä nekin arvo-osuusjärjestelmään, joka on valmiiksi kytketty verkkopankkeihin ja julkisen sektorin raportointiin. Rinnakkaisen osakeomistusrekisterin rakentaminen ja kytkeminen maksaisi kymmeniä miljoonia, olisi poissa tärkeistä muista hankkeista ja kestäisi vuosia. Vaikea kuvitella, että joku vastustaisi tällaista public-private mallia kun siitä on muutenkin niin paljon hyviä kokemuksia.

Olemme nyt vihdoin päässeet teknologia- ja ennen kaikkea mindset-vaiheeseen, jossa lähtökohtana on tietokantojen avoin rajapinta, johon kuka tahansa voi kehittää ohjelmistoja, jotka hoitavat mitä erilaisimpia digitalisointipalveluja. ISO20022 on rajapintana pankkien käyttelytilien, arvo-osuusjärjestelmän ja suunnitelmien mukaan kirjanpitotietovarastojen osalta. Julkisten tietovarantojen osalta samassa roolissa on palveluväylä, ja siinä on tärkeätä saada tiedot ulos rakenteellisessa muodossa mahdollisimman pian ja laajasti.

Ensi vuosi tulee olemaan todella isojen ekosysteemiaskelten aika ja Block Chain -teknologia on jo tuonut paljon uutta vipinää. Mutta ennen sitä:

Hyvää ja Rauhallista Joulun aikaa.

Bo Harald