Strateginen vuorenvalloitus

Johannes Lindell työskentelee Tampereen Sähkölaitoksella tietohallintojohtajana. Hän kuvaa elävästi, miten vuorenvalloituskin on strategiatyötä.

Tampereen Sähkölaitos on aktiivinen, vastuullinen ja luotettava energia-alan toimija. Vuonna 1888 perustettu Sähkölaitos toimittaa sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt omistaa Tampereen kaupunki.

@JoLindell

LinkedIn

Näin joulun lähestyessä omaan vuosikellooni kuuluu joulun valmistelun lisäksi tulevan kesän aktiviteettien suunnittelu. Suunnittelun lähtökohtana on jo vuosia muuttumattomana ollut perheen yhteinen Visio. Visio on, että kesän aikana matkustetaan vuorille ja nautitaan luonnosta sekä liikunnasta sopivasti hikoillen. Matkan suunnittelu lähtee nykytila-analyysistä, matkalaisten vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat arvioiden ja mahdolliset vuoden aikana tapahtuneet muutokset huomioiden.

Kun visio ja nykytila-analyysi ovat kunnossa, alkaa määränpään haarukointi ja potentiaalisten kohteiden ympäristöanalyysit; sopivan patikointikohteen etsiminen, sääolosuhteiden kartoitus, majoitus- ja liikkumismahdollisuuksien selvitys, paikan saavutettavuus ja niin edelleen. Kun kohde on valittu, siirrytään tarkemman suunnittelun tasolle matkojen, majoitusten ja muiden mahdollisten fasiliteettien varaamiseen sekä konkreettisten reittihahmotelmien laatimiseen, ettei perille päästessä oltaisi kuin Liisa Ihmemaassa vaan päästään suoraan toimintaan.

Kun matkan aika koittaa ja päästään niin sanotusti kohteeseen, on toteutuksen vuoro. Jokainen vuorilla kulkenut tietää, että suunnitelmat on hyvä olla olemassa, mutta vielä parempi on se, että mieli on avara ja joustavuutta löytyy mahdollisille muutoksille.

Suunnitelmat vuorilla eivät aina, jos koskaan, toteudu aiotusti, vaan joustavuutta vaaditaan suunnitelmien vaihtoehtoiseen toteutukseen. Härkäpäisesti suunnitelmista kiinnipitäminen voi pahimmassa tapauksessa olla hengenvaarallista esimerkiksi ukkosmyrskyn ja kaatosateen yllättäessä. Visiota kuitenkin toteutetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelmia varioiden.

Ollessani mukana sekä yrityksen että tietohallinnon strategioiden laadinnassa, olen huomannut yllättävän paljon yhtäläisyyksiä vuorimatkojeni sekä strategian suunnittelun ja toteutuksen välillä. On äärimmäisen tärkeätä muodostaa yhteinen jaettu visio, sekä tehdä hyvät suunnitelma tarvittavine sisäisine ja ulkoisine analyyseineen, mutta vähintään yhtä tärkeää on havainnoida muutoksia toimintaympäristössä ja omata joustavauutta strategian toteutuksessa, isoa kuvaa ja tavoitteita unohtamatta.

Ja ennen kaikkea tärkeintä on lähteä matkalle, joko strategiselle tai liikunnalliselle. Tekemällä ”sitä samaa” uuden oppimista ei tapahdu, ja se ensimmäinenkin vuorikin jää valloittamatta!

Hyvää joulun aikaa sekä menestyksellistä vuorenvalloituksen suunnittelua ja toteutusta tulevalle vuodelle!