Digitaalinen itsenäisyys

Mikko-Pekka Hanski on Ideanin (www.idean.com) perustajia ja evankelisoi hyvän käyttäjäkokemuksen puolesta.

Näin itsenäisyyspäivänä pohdin mielessäni itsenäisyyden käsitettä digitaalisessa maailmassa. Koska aihe on filosofisesti laaja, päätin rajata pohdinnan organisaatioiden käyttämien tietojärjestelmien itsenäisyyteen. Suomeksi sanottuna siitä, mitä sovellusten räätälöinti yrityskohtaisesti tarkoittaa.

Väitteeni on, että antautumalla täysin ohjelmistojen valmiisiin käyttöliittymäratkaisuihin yritykset luovuttavat palan itsenäisyydestään sisäisten järjestelmien käyttäjäkokemuksen ja asiakaskokemuksen suhteen. Jokainen ohjelmistoalusta tuo mukanaan oman tapansa järjestää tietoa, tarjota toiminnallisuuksia sekä organisoida prosesseja. Toisin sanoen SAP, Oracle ja Microsoft näkyvät ja tuntuvat loppukokemuksessa.

Toisaalta yhdenmukaisella arkkitehtuurilla ja käyttöliittymämalleilla vältetään siiloutumista ja tehostetaan tiedonkulkua. Onhan se parempi, että sähköpostiohjelmat ja kalenterit eivät vaihtele liiketoimintayksiköittäin. Samankaltainen käyttäjäkokemus myös organisaatioiden yli on monella tapaa hyödyllinen.

Yritysten työn digitalisoinnin myötä työssä käytettävät järjestelmät ja niiden identiteetti tulevat yhä tärkeämmiksi. Samalla tavalla kuin yritykset panostavat työtilojen sisustukseen ja organisointiin sekä yksilölliseen johtamiskulttuuriin, on syytä tunnistaa kuinka käytössä olevat työkalut resonoivat yrityksen kulttuurin ja identiteetin kanssa.

Mitä enemmän yritys kokee oman kulttuurinsa sekä tarjoamansa asiakaskokemuksen ja käyttäjäkokemuksen kilpailuetuina, sitä tärkeämpi on myös yrityksen sisällä käytettävien järjestelmien itsenäinen käyttäjäkokemus.

Käyttäjäkokemuksen itsenäisyys on hieno tavoite, mutta olosuhteet saattavat luoda itsenäisyydentavoittelusta kalliin hankkeen.

Kirjoittaja: Mikko-Pekka Hanski