Miksi ottaa Azure käyttöön ja miten pääset liikkeelle?

Kuinka laajennat ja kehität liiketoimintaasi älykkäästi, kustannustehokkaasti ja ketterästi uusilla palveluilla? Modernin IT-infran toteuttamiseksi ja palveluiden ketterään kehittämiseen on viimeistään nyt aika harkita modernia alustaa. Microsoft Azure on julkinen, jatkuvasti kehittyvä pilvialusta, joka tarjoaa käytännössä kaikki palvelut sekä useita erilaisia vaihtoehtoja siihen, millä tasolla organisaatio itse hallinnoi alustaan liittyviä tehtäviä.

Siirtymää ei kuitenkaan kannata tehdä ilman strategiaa ja suunnitelmaa, eikä kirjoittaa avointa shekkiä palveluiden käyttöönottoon umpimähkään. Ymmärrys siitä mitä ollaan tekemässä, riittävä osaaminen joko itse tai kumppanin avustuksella ja selkeä käsitys mitä haluat saavuttaa niin liiketoiminnan kuin teknologian osalta ovat avainasemassa.

Tämä blogikirjoitus avaa Azurea koskevan blogisarjan ja ensiksi pureudumme siihen, miksi valita pilvi ja Azure, sekä kuinka lähteä liikkeelle muutoksessa.

Miksi pilveen, miksi Azureen?

Miten lähteä liikkeelle? Ensimmäisenä on mietittävä mennäkö pilveen vai ei ja mikä on perustelu pilveen siirtymiselle. Esiin nousevat helposti kustannusten madaltaminen, palvelun hallittavuus, skaalautuminen niin ylös- kuin alaspäin, kulujen ennakoitavuus ja se, ettei pilvestä lopu tila kesken. Tilaa voi myös ostaa lisää tarvittaessa kuukausitasolla juuri niin paljon kuin on tarvetta, joka on yksi esimerkki siitä, kuinka tietotekniikkainfra muuttuu investoinneista operatiivisiksi kuluiksi.

Pilvipalvelun hallittavuus on yksinkertaista yrityksille, kun joku muu tarjoaa alustan ja kumppani hoitaa ylläpidon. Azuresta yritys ostaa juuri sen verran palveluja kuin tarvitsee. Riittää että itse klikkailee juuri oikeat resurssit ja kustannukset lähtevät juoksemaan vain varatusta määrästä tilaa ja palveluita – minuuttitason taksalla. Alkuinvestointia ei siis tarvita. Lisäksi etuna on valtava palvelukirjo, josta valita.

Lisää siitä, kuinka pilvi vauhdittaa yrityksen kehitystä, voit lukea blogikirjoituksesta.

Kun alkaa olla selvää, että pilvi on valittu ratkaisu, pitää valita sopivin pilvialusta. Valintavaihtoehtoina ovat mm. AWS ja Azure.

Mitkä asiat sitten puhuvat Azuren puolesta? No tietysti se, että Microsoft-ympäristö on usein jo olemassa ja sen lisenssointimalli on tuttu. Usein siis Azuren valinta on melko luonnollinen jatkumo. Muita syitä voivat olla mm. osaaminen omassa yrityksessä, ja/tai kumppaniyrityksessä tai Microsoftin kilpailijoita laajempi ekosysteemi. Azuren pilvestä löytyvät palvelut, kuten koneoppiminen ja tekoäly, analytiikkatyökalut, IOT-palvelut ja käytännössä rajaton tallennustila mahdollistavat uusien liiketoimintaratkaisujen tekemisen paljon nopeammin kuin ennen. Uusia palveluita, toimintoja ja ominaisuuksia lisätään jatkuvasti.

Liiketoimintahyödyistä kustannushyödyt syntyvät kolmesta asiasta:

 1. Suuruuden ekonomia: pilvikapasiteettia on tarjolla valtavasti, 54 konesalia ympäri maailmaa
 2. Kustannustehokkuus: Maksat vain siitä mitä käytät, voit helposti muuttaa suunnitelmiasi
 3. Investoinnista siirrytään operatiivisiin kustannuksiin: ison alkuinvestoinnin sijaan kehittämistä voidaan tarkastella ketterämmin esimerkiksi vuositasolla

Muita Azuren liiketoimintahyötyjä ovat mm. laajennettavuus, tietoturva, skaalautuvuus niin ylös kuin alaspäin ja laaja palvelukirjo – aina uusimpina versioina. Azuressa organisaation on myös helppo tehdä kokeiluja uusien palveluiden käyttöön ottamisesta, kun kapasiteetista ja ajasta maksetaan vain se mitä käytetään.

Miten liikkeelle Azuren kanssa?

Kun päätös Azuren käyttöönotosta on tehty, on tärkeää päättää, millaisiin liiketoiminnallisiin tarpeisiin palveluita halutaan ottaa käyttöön, miten ja missä järjestyksessä. Mieti:

 1. Mitkä ovat ne palvelut, jotka tarvitaan käyttöön heti, mitä haluat siirtää pilveen ja miksi (jo olemassa olevat ja uudet palvelut)
 2. Mitkä ovat tarpeesi hieman pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi millaisten palveluiden käyttöä halutaan kokeilla seuraavina kuukausina ja kuinka niiden käyttöönottojärjestys priorisoidaan
 3. Mitkä ovat palveluiden tavoitteet
 4. Kuinka mitataan tavoitteiden täyttymistä (niin liiketoiminnan kuin teknologian osalta)
 5. Kuinka palvelukokonaisuus pidetään hallittavana

Palveluita kannattaa ottaa hallitusti käyttöön, jotta tiedät esimerkiksi millaisia asioita yrityksessäsi tulee ottaa huomioon palveluita suunniteltaessa ja toteuttaessa vaikkapa muiden palveluiden, käyttäjien, tietoturvan tai lainsäädännön kannalta. Kaikkien liiketoiminta-alueiden asiat niputtuvat samaan paikkaan ja selviät myös helpommin usean kumppanin kanssa toimiessa. Hallinnassa auttaa hallintamallin laatiminen, lue lisää, millaisia kokemuksia hallinnasta on Kuopion Energialla.

Cloud Adaptation Framework avuksi käyttöönottoon

Microsoft tarjoaa asiakkailleen Azuren käyttöönottoon ja palveluiden käytön laajentamiseen Cloud Adaption Frameworkin (CAF), jonka saatuaan organisaatiolla on kaksi vaihtoehtoa lähteä pystyttämään ympäristöä CAFin mukaan.

a. Itse omatoimisesti, mikäli osaamista löytyy organisaatiolta itseltään ja koetaan, että Azure-ympäristö on itsellä hyvin hallussa.

b. Valitaan kumppani, joka kertoo parhaan mallin Azureen siirtymiseen oman kokemuksensa myötä. Tällöin yritys voi jatkaa keskittymistä omaan ydinbusinekseensa ja jättää Azure-osaaminen kumppanin käsiin kokonaan tai osittain.

Azure CAF stages at Sulava

Sulavalta löytyy palvelu ja kattava osaaminen jokaiseen CAF:in osioon, josta organisaatio voi valita yksittäisiä osia tai vaikka koko paketin.

 1. Define Strategy: Miten organisaatio lähtee käyttöönottamaan Azurea Microsoftin mallin mukaisesti? Organisaatiossa mietitään mallin mukaisesti:
  – Mitä tehdään ja miksi?
  – Mitä hyötyjä haetaan ja miten niitä mitataan?
 2. Planning: Miten Azureen siirtymä tulee tapahtumaan ja mitä palveluita viedään Azureen?
 3. Ready: Luodaan perusympäristö Azureen, yhteydet yms. CAF-dokumentaatiosta löytyy hyvät mallit perusympäristön luomiseksi.
 4. Adopt-vaiheessa pystytetään Azure-palveluita tai tuodaan olemassa olevia palveluita organisaation ympäristöstä.
 5. Govern: Määritellään hallintamallit: Käytännöt, ihmiset ja vastuut – kuka tekee, mitä tekee ja miten tehdään.
 6. Manage: Ympäristö viedään tuotantoon, jonka jälkeen asiakas tekee päätöksen ylläpidosta. Esim. Ylläpitääkö itse Azure-ympäristöään, vai hoitaako sen kumppani.

Kuinka saat Azuren helposti käyttöön ja hyödynnettyä täysimääräisesti? Tutustu palveluihimme tai katso webinaarit

Etkö pääse alkuun Azuren käyttöönotossa? Tai onko se otettu käyttöön, mutta et saa hyötyjä ulosmitattua kuten haluaisit? Onko uusien palveluiden käyttöönotto haastavaa? Kasvoiko palveluista hallitsematon viidakko? Kuinka CAF-malli auttaa Azure-palvelujen käyttöönotossa ja Azure-ympäristön kehityksessä?

Sulava tarjoaa useita valmiita paketteja IaaS- ja PaaS-palveluiden hyödyntämiseen. Azure-projektit voivat kuitenkin olla mitä tahansa satojen virtuaalikoneiden siirroista skaalautuvien arkkitehtuureiden suunnitteluun nykyaikaisia sovelluksia varten.

Vie osaamisesi uudelle tasolle kursseillamme!