Tietoturva- ja tietosuojapalvelut

« Takaisin Palvelut-sivulle

Microsoftin pilvipalveluiden tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät palvelut sisältävät ensiluokkaiset ominaisuudet sekä paikallisten että pilviympäristöjen suojaamiseksi.

Ajankohtaista

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (Kasko) vahvisti turvallista opetusympäristöään uusilla tietoturvatyövälineillä

Vastuullisena toimijana Kasko pyrkii jatkuvasti kehittämään tietoturvatoiminnallisuuksiaan. Viimeisimmässä projektissa otettiin käyttöön laajasti uusia työvälineitä ja ominaisuuksia turvallisen opetusympäristön vahvistamiseen.

Keskeisimmät osa-alueet olivat identiteetin suojaus, sähköpostin suojaus mukaan lukien Microsoft Teams, SharePoint Online sekä OneDrive, tiedostojen ja tietojen suojaus, päätelaitteiden suojaus, pääsynhallinnan suojaus sekä tietoturvatapahtumien hallinta, monitorointi ja raportointi.

Tietoturva ja tiedon suojaus avainroolissa Spesian turvallisessa oppimisympäristössä

Ammattiopisto Spesian toiminnassa käsitellään paljon terveystietoja ja muuta luottamuksellista dataa, joten tietoturvalla ja tiedon suojauksella on organisaatiossa äärimmäisen tärkeä rooli.

Sulavan avustuksella oppilaitos otti käyttöönsä Microsoftin A5-lisenssitason turvaominaisuuksia. Yksi olennaisimmista uudistuksista oli monivaiheinen tunnistautuminen.

Maksuton tietoturva-työpaja

Kiinnostavatko Microsoft 365 tietoturvatoiminnot ja suojausteknologiat? Tervetuloa maksuttomaan työpajaan!

Kuinka seulot oleellisen tietoturvatapahtumien massasta?

Kuinka parannat tietoturvaa jatkuvalla tekemisellä ilman, että kustannukset karkaavat pilviin? Ovatko resurssisi rajalliset niiden uhkien huomaamiseen, tunnistamiseen ja korjaamiseen, joissa hälytyskellojen olisi pitänyt soida?

Vastauksesi voisi olla Security Operation Center -palvelu (SOC), jonka avulla tietoturvaan liittyvien signaalien eksponentiaalinen kasvu ja hälytyksiin ja poikkeamiin reagointi hoidetaan modernisti.

Cloud Security Summit – Approaching Cloud Risk & Security in 2022 -seminaari

Cloud Security Summit –tapahtumassa kuulemme tietoturvan huippuasiantuntijoilta, miten heidän organisaatioissaan pilvipalveluiden tietoturvahaasteisiin on varauduttu, ja mitkä ovat pilvipalveluiden kuumimmat trendit.

Puheenvuoroissa pureudutaan mm. tekoälyn tietoturvaan pilvipalveluissa ja tietosuojakysymyksiin. Tapahtumassa kuullaan myös, miten tasapainoilla käytettävyyden ja riskienhallinnan kanssa, kun suojattava tieto on kriittistä, mutta kuitenkin tiedonkulun tulee olla sujuvaa kansainvälisesti.

Pilvipalvelujen ytimessä on käyttäjän identiteetti, jota hallitaan ja ylläpidetään Azure AD –hakemiston ja sen ominaisuuksien avulla.

Azure AD on myös keskeisessä asemassa muiden kuin Microsoftin palvelujen identiteetin ja käytönvalvonnan toteuttamisessa ja palvelujen suojaamisessa.

Pilvipalveluiden käytön yleisin uhka – identiteettiin liittyvät hyökkäykset – estetään tehokkaasti käyttämällä Azure AD:tä hyvän pääsynhallintamallin toteuttamiseen yhdessä monivaiheisen tunnistautumisen kanssa.

Tietoturva ja tietosuoja liittyvät oleellisesti kaikkiin pilvipalveluihin. Kaikissa Microsoftin pilvipalveluissa on lukemattomia ominaisuuksia, joiden avulla parannetaan palvelujen tietoturvaa ja tiedon suojaamista.

Sulavan konsultit ovat asiantuntijoita näiden palvelujen hyödyntämisessä.

Sisällytämme tietoturvaan ja -suojaan liittyvää määritys-, suunnittelu- ja toteutustyötä kaikkiin käyttöönotto- ja migraatioprojekteihin sekä jatkuviin palveluihin.

Meiltä löydät myös tietoturvaan ja tietosuojaan sekä hallintamallien määrittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä palveluja.


Palveluitamme

Käyttäjän identiteetti ja Azure AD

Azure AD:hen liittyvät palvelumme kattavat hakemistointegraation Azure AD:n ja paikallisen AD:n välillä, käyttäjän tunnistamiseen ja pääsynhallintaan liittyvät toiminnot, sovelluksien määrittämisen sekä koko Azure AD –ympäristön valvonnan.

Uusien tietoturvapalveluiden käyttöönotto

Autamme organisaatiotasi ottamaan käyttöön Microsoft 365:n ja Azuren tarjoamat tietoturvaan liittyvät palvelut ja toiminnot tarpeesi mukaan.

Valvonta- ja Security Operations Center (SOC) -palvelut

Autamme pilvipalvelujen valvontaan liittyvien palvelujen käyttöönotossa. Tarvittaessa hoidamme myös koko valvonnan puolestasi. Valvontaan käytämme ensisijaisesti Microsoftin Sentinel –palvelua sekä pilvipalvelujen omia valvontaominaisuuksia.

Kuinka parannat tietoturvaa jatkuvalla tekemisellä ilman, että kustannukset karkaavat pilviin? Kuinka seulot miljoonien tietorivien joukosta ne tapahtumat, tai suodatat hälytyksistä ne, joiden takana voi piillä merkittävä tietoturvapoikkeama?

Voimme auttaa Sulava Security Operations Center (SOC) -palvelun kautta.

Tietosuoja ja vaatimustenmukaisuus

Pilviympäristöjen käyttöön liittyy monia tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä asioita, jotka tulevat joko organisaation ulkopuolelta tai ovat organisaation itsensä määrittämiä.

Autamme organisaatiotasi varmistamaan, että ympäristöjen määritykset ja tietojen suojaaminen noudattavat vaatimuksia, ja että osaatte hyödyntää pilviympäristöjen tarjoamia työvälineitä ja toiminnallisuuksia oikealla tavalla.

Tietoturvakatselmoinnit

Uuden tai aiemmin käyttöönotetun Microsoft 365- ja Azure-ympäristön tietoturvakatselmoinnin tuloksena on joukko Sulavan ja Microsoftin parhaisiin käytäntöihin perustuvia suosituksia, joiden avulla parannetaan ja tehostetaan ympäristöjen tietoturvaa.

Samalla annamme suosituksia myös oikeiden hallintakäytäntöjen ja –prosessien sekä ympäristön valvonnan toteuttamiseen.

Sulava Advisor Services – jatkuvat palvelut

Varmistat, että Microsoft-ympäristösi tukee liiketoimintatavoitteitasi ja kohtaamasi haasteet ratkaistaan nopeasti ja luotettavasti.

Organisaatiollasi on tarvittava tieto kaikista käytössä olevista ja tulevista palveluista ja toiminnoista. Valitse palveluistamme tarpeidesi mukaan.

 

Koulutukset

Meiltä löydät laajan koulutusvalikoiman Microsoft-teknologioiden ympäriltä! Osallistu julkisiin koulutuksiin tai voimme räätälöidä koulutuksen juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

Lue kuinka olemme auttaneet muita organisaatioita

Lue asiantuntijoidemme ajatuksia