Indutrade

Indutrade on kansainvälinen teollisuuskonserni, jonka liikeideana on kehittää ja hankkia korkean teknologiaosaamisen yrityksiä. Konserni on sitoutunut pitkäjänteiseen ihmisten ja yritysten kehittämiseen.

Indutrade logo

Nopeat faktat

  • Indutrade on kansainvälinen teollisuuskonserni, jonka liikeideana on kehittää ja hankkia korkean teknologiaosaamisen yrityksiä. Konserni on sitoutunut pitkäjänteiseen ihmisten ja yritysten kehittämiseen.
  • Indutrade on sitoutunut pitkäjänteiseen ihmisten ja yritysten kehittämiseen.
  • Sulava ja Indutrade järjestävät koulutuksia Indutraden ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle mm. moderneista työtavoista ja -välineistä.
  • Yhteistyötä laajennettiin Copilot Modern Work as a Service -palveluun. jonka avulla Indetrade tytäryhtiöineen pääsee helposti liikkeelle Copilot for Microsoft 365:n käyttöönotossa.

Järjestämme yhdessä Indutraden ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle koulutuksia, joilla levitetään tietoisuutta ja herätetään mielenkiintoa mm. moderneihin työtapoihin ja -välineisiin useilla eri liiketoiminta-alueilla ja tukitoiminnoissa. Tiivis koulutusyhteistyö on jatkunut jo kuusi vuotta. Tässä ajassa koulutuksia on kertynyt jo 180 – ja lisää on suunnitteilla!

Indutrade ja Sulava ovat kulkeneet pitkän matkan yhdessä mm. Office365:n käyttöönoton, tietoturvan kehittämisen, sekä jatkuvien palveluiden merkeissä. Yhteistyötä laajennettiin vuonna 2023 Copilot Modern Work as a Service -palveluun, jonka avulla Indutrade tytäryhtiöineen pääsee helposti liikkeelle Copilot for Microsoft 365:n käyttöönotossa.

Jatkuvalla yhteistyöllä varmistetaan osaamistarpeisiin vastaaminen

Indutraden ja sen tytäryhtiöiden henkilöstö on koulutuksissa tutustunut muun muassa Power Platformin saloihin, oman työn tehostamiseen Office-työkaluilla, tekoälyn mahdollisuuksiin ja tietoturvaan. Koulutussykli kestää noin kolme kuukautta ja syklien välissä kokoonnutaan reflektoimaan mennyttä ja suunnittelemaan tulevaa porukalla. Suunnittelupäiviin osallistuu Mikko Eskola (M365 asiantuntija, Indutrade), Jarmo Kaijanen (Suomen tietohallintojohtaja, Indutrade), Marko Johansson (asiakasvastaava, Sulava), sekä koulutuksia pitävät Sulavan kouluttajat.

Sulavan yhteyshenkilöt tuntuvat omilta työkavereilta – Toverillinen ilmapiiri ja vahva ammattitaito taustalla.

Mikko Eskola kertoo.

Ja se on itse asiassa omalla kokemuksella aika harvinainen tilanne. Teidän rekrypolitiikassa on jotain tehty todella oikein, että saatte paljon hyviä tyyppejä duuniin!

Jarmo Kaijanen lisää.

Suunnittelupäivien aikana käydään läpi koulutuksista systemaattisesti kerätyt palautteet ja koulutustoiveet. Lisäksi osaamistarpeita kartoitetaan saapuneista tukipyynnöistä sekä noin vuosittain tehtävästä laajemmasta IT-kyselystä. Koulutuspalautteet, toiveet ja osaamistarpeiden havainnointi tukipyynnöistä ja IT-kyselystä muodostavat pohjan tulevien koulutusten suunnittelulle.  

Microsoftin virallinen koulutuskumppani Sulava vastaa laajaan osaamistarpeeseen tarjoamalla Indutraden käyttöön kouluttajatiimin, joka koostuu koulutuksiin valikoitujen aiheiden huippuosaajista. Kouluttajina ovat muun muassa olleet Otso Kasanen, Martin Fremer (modernit työtavat ja -välineet; työn tehostaminen, sisäinen viestintä ja yhteistyön parantaminen), Miska Kytö (tekoälyn hyödyntäminen), Janne Jalava (koko henkilöstölle suunnatut tietoturvakoulutukset) sekä Päivi Pylväläinen (koulutusputket Office-työkaluihin: Excel, Word ja Power Point). Lisäksi Jukka Peltola on toiminut pitkään jatkuvien palveluiden Advisory Services -omakonsulttina Indutradelle. 

Jatkuvan yhteistyön hyöty näkyy koulutusten osallistujille kohderyhmän tarpeiden erinomaisena tuntemisena. Sulavalla tunnetaan Indutraden toiminnan perusteet ja tekninen ympäristö. Tytäryhtiöiden edustajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä malliin, sillä tarjolla on laajasti tarpeellisia ja ajankohtaisia koulutuksia, joista saadaan kiitosta osallistujilta ja joiden avulla osallistujat voivat tehostaa omaa työtään. Säännöllisten koulutusten ja osaamisen kasvamisen ansioista myös tukitikettien määrä on vähentynyt. 

”Tekemisestä välittyy läpi Sulavan rento, avoin ja lämmin ilmapiiri, joka lähtee varmasti sieltä perustajista liikkeelle”, Jarmo Kaijanen toteaa. ”Pidän kovasti siitä, että virallisten tikettien tai tukipyyntöjen sijaan voi nykäistä hihasta Teams-viestillä ja asia etenee”, Mikko Eskola lisää.  

Uusia mahdollisuuksia ja piileviä kykyjä esiin koulutuksen avulla

Koulutuksia hyödynnetään myös tilanteissa, joissa on tunnistettu potentiaalinen teknologia, ja viestiä sen tuomista mahdollisuuksista halutaan välittää eteenpäin. Monesti tämäntyyppisten koulutusten avulla havaitaan kehitystarpeita, kun tiedetään millaisia asioita työkalut mahdollistavat.  

Tästä yhtenä esimerkkinä Power Platformin Power Automate -työkalu. Siitä järjestetty silmiä avaava koulutus poiki muun muassa manuaalista työtä vähentävän matkojen hyväksymisprosessin, sekä laaturaportointiin liittyvän automaation, jonka avulla parannettiin työtä ja säästettiin euroja.

”Koulutukset antavat myös mahdollisuuden, että koko organisaatiosta löytyy helpommin niitä henkilöitä, ketkä ovat todella kiinnostuneita kehittämään omaa osaamistaan. Koulutusten avulla saamme näitä henkilöitä näkyviin ja voimme kohdistaa jatkokoulutusta heille huomattavasti helpommin”, Jarmo Kaijanen lisää.

Tekoälykoulutus sai aikaan lämpimän vastaanoton Copilot for Microsoft 365:lle 

Loppuvuodesta 2023 Indutradelle ja sen tytäryhtiöille järjestetty koulutus tekoälyn tuomista mahdollisuuksista on tähän mennessä ylivoimaisesti suosituin koulutuksista. Koulutus auttoi osallistujia ymmärtämään tekoälyn potentiaalia oman työn tehostamisessa, ja erityisesti henkilökohtainen ajansäästö houkuttaa.  

Tekoälyn hyödyntäminen ja Copilot for Microsoft 365 tuovat Indutradelle selkeän kilpailuedun perinteisellä toimialalla. Copilot-lisenssien silloinen vähimmäisostoraja 300 saatiin kasaan, ja näin voidaan mahdollistaa tekoälyavustajan hyödyt PK-sektorin tytäryhtiöille, jotka eivät yksinään olisi päässeet tähän kelkkaan näin nopeasti. Tästä syystä Indutradella haluttiin päästä liikkeelle mahdollisimman pian ja tytäryhtiöissä Copilot otettiin avosylin vastaan. 

Vauhti on ollut kovaa! Jarmo oli tekoälykoulutuksen jälkeen johtajien kanssa palaverissa, jossa tehtiin Copilot-lisenssien hankintapäätös.

Sulavan asiakasvastaava Marko Johansson kommentoi.

Johto ymmärsi, että meillä ei ole varaa olla pois tästä kelkasta. Mitä nopeammin päästään mukaan, niin sitä kovemmat hyödyt saadaan.

Indutrade Suomen tietohallintojohtaja Jarmo Kaijanen lisää.  

Indutrade tuo valtavasti lisäarvoa tytäryhtiöilleen mahdollistamalla Copilot-lisenssit ja koulutukset ensimmäisten joukossa Suomessa. Lisensseillä ei vielä yksin pötkitä pitkälle – työn muutos vaatii aina rinnalleen muutosjohtamista ja koulutusta. Lisenssien hankinnan yhteydessä Sulavan ja Indutraden yhteistyötä laajennettiinkin Copilot Modern Work as a Service -palveluun, jonka avulla organisaatiot pääsevät helposti liikkeelle Copilotin käyttöönotossa. 

”Mielestäni on erittäin tärkeää, että otimme Sulavalta palvelun tähän, sillä on liikaa vaadittu, että ihmiset itsekseen saisi tekoälyn käyttöön. Työn muutos vaatii paljon työtä, ja siihen tarvitaan tukea ja koulutusta”, Jarmo Kaijanen toteaa ja lisää: ”Pidin erityisesti siitä, että palvelussa on muutosjohtamista vahvasti mukana”. 

”Copilot yllättää mitä kaikkea sillä pystyykään tekemään! Aina ei edes oma mielikuvitus riitä, mitä siltä voi kysyä”, Mikko Eskola pohtii ja jatkaa: ”Kun tekoälyn hyödyntäminen saadaan parempaan malliin, ja yritysten tietojärjestelmistä sekä liiketoimintasovelluksista kuten CRM- ja ERP-järjestelmistä aletaan saamaan dataa mukaan, niin sitten vasta tämä kunnolla puhkeaakin kukkaan! Puhumattakaan Copilot for Microsoft 365:n tuomista ajansäästöistä, joka vapauttaa aikaa muuhun tekemiseen”. 

Kirjoittaja: Johanna Järäinen
Julkaistu helmikuussa 2024