Videokirjasto avuksi muutoksen jalkauttamiseen

Nyt joustavaa osaamista ja oppimista sopivissa paloissa ja sopivaan aikaan!

Sulavan M365-videokirjasto yhdistää oppimisen parhaat puolet: se on aika- ja paikkariippumatonta, mutta kuitenkin napakasti strukturoitu paketti, jossa opastetaan loppukäyttäjää ottamaan ilo ja hyöty irti M365:stä. Yhdessä käyttäjien kanssa luotu palvelu perustuu ajatukseen mikro-oppimisesta eli uuden oppimisesta pienissä paloissa.

Modernin työn videokirjasto tukee uuden omaksumista 24/7

Onnistunut migraatio takana ja pilvipalvelut otettu käyttöön – vai onko?

Näin voi hyvinkin olla, mutta käytännössä ”siirtyminen pilveen” ei ole ainoastaan tekninen ratkaisu. Koskaan. Jos halutaan saavuttaa asetetut tavoitteet, puhutaan yleensä muustakin kuin onnistuneesta tiedonsiirrosta. Silloin puhutaan myös uuden oppimisesta ja vanhasta poisoppimisesta, mikä ei aivan niin yksinkertaista kuin äkkiseltään ajattelisi.

For my part, I should be inclined to suggest that the chief object of education should be to restore simplicity. If you like to put it so, the chief object of education is not to learn things; nay, the chief object of education is to unlearn things.

G.K. Chesterton

Kun halutaan tukea koko organisaation (pois)oppimista ja ennen kaikkea uusien työkalujen ja työskentelytapojen hyödyntämistä, tarvitaan sekä yksiköllistä että yhteisöllistä tukea.  Ratkaisuna on Sulavan yhdessä asiakkaidensa kanssa kehittämä tukimuoto:

Suomenkielinen M365-videokirjasto, joka noudattaa ”Minä ja moderni tietotyö” & ”Me yhdessä kohti tehokäyttöä” -periaatteita

Vain 3 minuuttia päivässä

Videokirjasto koostuu lyhyistä, käytännönläheisistä esimerkeistä ja käyttötapauksista. Niissä käydään läpi kaikki M365-paketin tärkeimmät työkalut loppukäyttäjän näkökulmasta. Videoita on yhteensä 24 kappaletta ja ne kestävät vain noin 3 minuuttia!

Tässä esimerkkivideossa opastetaan, kuinka omaa työaikaa ja priorisointiaan voi hallita M365-työkaluilla

Lyhyet, käyttäjälähtöiset materaalit varmistavat, että oppi menee myös perille. Useimmilla meistä oppimiskapasiteetilla on rajansa, eikä määräänsä enempää voi omaksua kerralla. Mutta kolmen minuutin annokset onnistuvat varmasti, ja samalla tietoa kerrytetään pidemmällä aikavälillä.

Oikeita asioita oikeaan aikaan – jokaiselle

Videokirjaston etuna on sen joustavuus ja edullisuus. Kyseessä on strukturoitu opetussarja, jonka sisäinen logiikka ja kronologia on palasteltu käyttäjälle juuri sopivaksi. Samaan aikaan kirjasto on muodoltaan joustava: ajalla tai paikalle ei ole väliä (modernia työtä parhaimmillaan!) vaan jokainen voi syventyä oppeihin heille sopivassa aikataulussa.

Jos osaamisen johtaminen on ollut organisaatiossa haastavaa, voidaan videokirjastoa hyödyntää myös yhteisissä, aikataulutetuissa sessioissa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä suoraan myyntiin (sales@sulava.com) tai voit ladata myös palvelukuvauksemme, jossa sisältö avataan tarkemmin.

Mukavia oppimishetkiä!