SharePoint ja Lync korvaamattomia vertaistuen välineitä Fididassa

Vammaiskumppanuus ry otti käyttöön Office 365 -palvelun Vammaiskumppanuuden hankkeiden hallintaan.

Vammaiskumppanuusohjelmaa koordinoiva Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys Vammaiskumppanuus ry on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. Vammaiskumppanuus ry:n jäsenjärjestöjä ja Vammaiskumppanuusohjelman toteuttajia ovat FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl), Invalidiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuurojen Liitto, Kynnys, Näkövammaisten Keskusliitto ja Abilis-säätiö.

Vammaiskumppanuusohjelman kehitysyhteistyön ohjenuora on YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista.  Ohjelman tavoitteena on edistää vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa, vahvistaa kehitysmaiden vammaisjärjestöjä ja vähentää köyhyyttä.

Vammaiskumppanuusohjelman hankkeissa perusperiaatteena on, että järjestökumppani kehitysmaassa on päävastuussa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Suomalainen vammaisjärjestö antaa vertaistukea ja asiantuntija-apua, vastaa toiminnan rahoituksesta sovitusti ja seuraa hankkeen etenemistä. Suurin osa Vammaiskumppanuusohjelman hankkeista on Afrikan maissa, minkä lisäksi hankkeita toteutetaan Ecuadorissa, Kambodzhassa, Palestiinassa, Keski-Aasiassa ja Balkanilla.

Jäsenjärjestöjen hankekoordinaattorit jakavat palvelussa kaikki ohjelmaan liittyvät dokumentit, hankkeiden edistymistilanteen sekä muuta hankkeisiin liittyvää arvokasta tietoa. Palveluun tallennetaan myös yhteiset hanke- ja ohjelmatyön ohjeistukset, lomakkeet ja muut työkalut. Kaikki tieto on avoimesti kaikkien hankekoordinaattorien käytettävissä ja hyödynnettävissä tulevaisuudessakin. Palvelussa toimii myös erillinen Vammaiskumppanuus ry:n Intranet sekä hallituksen oma työtila.

Vammaiskumppanuus ry:n toiminnanjohtaja Anja Malm kommentoi hanketta seuraavasti:

Ympäristö mahdollistaa aivan uudenlaisen työtavan kehitysmaiden ja suomalaisten järjestöjen välillä

Perinteisesti kehitysyhteistyössä kommunikaatio on tapahtunut pääasiassa pohjoisen järjestön ja sen etelän kumppanin välillä. Nyt kun Vammaiskumppanuuden kaikki dokumentit ovat SharePoint-ympäristössä, sekä pohjoisen että etelän järjestöt voivat oppia toinen toisiltaan.

Liikuntavammaisten järjestö voi vapaasti hyödyntää näkövammaisten hanketyön onnistumisia tai esimerkiksi etiopialainen vammaisjärjestö voi oppia tansanialaisen sisarjärjestön toimintatavoista. Ensimmäiset etelän kumppanit ovat jo kirjautuneet palveluun ja pääsevät jakamaan arvokasta reaaliaikaista tietoa kaikille. Koordinaattorien käytössä on myös Lync Online -palvelu, joka on osoittautunut korvaamattomaksi kommunikointivälineeksi ja madaltanut kynnystä yhteydenottoihin. 

Yhteistyö Sulavan kanssa on ollut hauskaa ja ideointiin kannustavaa. Kun esitän toiveen ”että olisipa mukavaa, jos tulevaisuudessa vaikkapa sambialaisessa kylässä voisi muokata yhteisiä dokumentteja”, niin jo Aki Antman vastaa, että ei tässä tarvitse tulevaisuuteen odottaa.  Kehitysmaissa vain harvalla on varaa ostaa tietokonetta, mutta kännykkä on hyvinkin tavallinen myös maaseudulla. Kännykällä hoidetaan paljon asioita, mm. laskujen maksu. Kunhan olemme perehdyttäneet kumppanimme palvelun käyttöön, mahdollisuus käyttää yhteistä palveluamme kännykän kautta luo todellista kumppanuutta.

Abilis-säätiön ja Kynnys ry:n edustajat yhteiskuvassa Etiopian vammaisjärjestöjen kattojärjestön FENAPDin toimiston edessä Addis Abebassa. FENAPD oli ensimmäinen etelän kumppanimme, joka ryhtyi kokeilemaan yhteistä palveluamme SharePoint Online -ympäristössä. (Kuva: Charlotta Boucht)