Delve kehittyy ja kasvaa

Miksi Delve? Käyttäjillä on käytössään toisistaan irrallisia työkaluja. Työ häiriintyy, kun käyttäjä siirtyy siilosta toiseen. Eri työkalut eivät tiedä toisistaan, eivätkä ole keskenään yhteydessä. Ongelmana on myös organisaation siiloutuminen ja hierarkisuus.

Delve yhdistää irralliset sovellukset käyttäen Azure Machine Learning -palveluja. Delve on ensimmäinen sovellus, joka nojaa Office Graph -palveluun. Office Graph toimii siis Delven moottorina. Ensimmäisessä vaiheessa Delve on ollut sisältökeskeinen, mutta nyt se laajenee: mukaan tulevat ihmiset (People), ryhmät (Groups) ja organisaatio.

Delve Card eli kortti on Delven nostama kohde, joka syystä tai toisesta saattaisi kiinnostaa käyttäjää. Kortilla saattaa olla esim. dokumentti, jota käyttäjä on aiemmin lukenut ja jota on äskettäin päivitetty. Tai Delven esiin nostama dokumentti liittyy vaikkapa tulevaan kokoukseen. Tai käyttäjän lisäämää dokumenttia on luettu useita kertoja, suosittu dokumentti kollegoiden keskuudessa.

Huom: Delve ei koskaan itsenäisesti muuta käyttöoikeuksia. Käyttäjä voi toki jakaa kohteen eteenpäin suoraan kortilta, mikäli hänellä on siihen oikeudet. Sähköpostien liiteiden osalta, joita Delve myös nostaa esiin, kortti näkyy sähköpostin vastaanottajille. Eli Delve perii käyttöoikeudet lähdejärjestelmästä ja kunnioittaa niitä.

Kortilla esitetään kohteen tietojen lisäksi Yammer keskutelujen määrä, katsomiskertojen määrä sekä Boardit, joihin kohde on lisätty. Delve osaa nostaa myös Yammeriin postattuja ulkoisia linkkejä, First Release -tenanteissa pitäisi olla näkyvissä. Rollout alkoi Delven Yammer -integraation osalta n. kuukausi sitten.

Käyttäjä pääsee Delven kautta selailemaan myös muiden käyttäjien profiileja ja heidän viimeisimpiä aktiviteetteja/dokumentteja, joihin aktiivisella käyttäjä on myös vähintään lukuoikeus. Käyttäjäprofiilit on siirretty SharePointista Delven alle pari viikkoa sitten. Miksi haluaisin katsella muiden käyttäjien aktiviteetteja? Käyttäjän aktiivisuus kertoo usein henkilöstä usein enemmän kuin vanhentuneet staattiset profiilitiedot.

Jotta Delve toimii parhaalla mahdollisella tavalla, se vaatii tiimeiltä ja organisaatiolta läpinäkyvää sisällöntuotantoa. Lisäksi Delve ohjaa käyttäjää myös enemmän selainpohjaiseen käyttöliittymään Office-työpöytäsovellusten sijaan. Uusia toiminnallisuuksia julkaistaan selainkäyttöliittymään kuukausittain tai jopa viikoittan, kun Office sovellukset päivittyvät paljon myöhemmin tai eivät saa uusia ominaisuuksia koskaan.

Delven Communications -sivulle koostetaan aktiivisen käyttäjän ja selailtavan käyttäjän välinen keskusteluhistoria. Keskusteluhistoriasta pääsee suoraan esim. vastaamaan sähköpostiin tai vastaamaan Yammer viestiin. Eli käyttäjän ei tarvitse poistua profiilisivulta reagoidakseen keskusteluhistoriassa näkyviin kohteeseen.

Delven moottorina toimiva Office Graph kytkeyy jatkossa myös 3. osapuolten järjestelmiin (esim. SalesForce tai Twitter). Tämä ominaisuus julkaistiin viime viikolla Microsoftin Build-tapahtumassa. Lisäksi on-prem sisältöä voi jatkossa syöttää (metatietona) Office Graph:ille. Delve tarjoaa silloin läpinäkyvästi sisältöä esimerkiksi sekä on-prem SharePointista ja SharePoint Onlinesta.

Delve Dashboard oli vielä täysin prototyyppivaiheessa, sisältäen otsikkotasolla listattuna:

  • My team’s work map – Miten tiimit kytkeytyvät toisiinsa ja ulkoisiin organisaatioihin
  • My work life balance – Analyysiä oman työajan/vapaa-ajan balanssista
  • My meeting time – Analyysiä kokouksista verrattuna keskiarvoihin
  • My team’s interactions by location – Tiimin vuorovaikutus projisoituna kartalle

Delve Android mobile App julkaistiin 4.5.2015. iOS versio ja Windows Universal App tulossa perässä. Mobiilisovellukset noudattelevat samaa periaatetta, Delven nostamaan kohteeseen voi heti reagoida, suoraan mobiililaitteella (Quick Actions). Wearable tukea ollaan laajentamassa, notifikaatioiden lisäksi esim. Fitnessrannekkeella voisi myös nopeasti vastata Delven sisältöön. Mobiilisovelluksen käyttäjälistassa näkyy suoraan viimeisin dokumentti, jota käyttäjä on muokannut.

Groupeille tulossa samanlainen näkymä kuin henkilöille (Group hub). Koostaa profiilin alle Yammer keskutelut, kalenterimerkinnät, OneNote muistikirjan, sähköpostikeskustelut sekä OneDrive sisältöä. Lisäksi näyttää ryhmän online-tilassa olevat käyttäjät.

Vielä pari muuta uutta ominaisuutta Delveen: Praise on uusi Delven profiilitoiminto (Gesture). Näytti päällisin puolin vastaavalta kuin Yammerista löytyvä toiminto. Uusi Following -näkymä seurattaville Delve-kohteille (henkilöt, Boardit).

Valitettavasti täällä Ignite-tilaisuudessa kaikki demot esiteltiin staattisilta HTML-sivuilta ja/tai paikallisen koneen omasta www-palvelimesta. Eli ihan valmista ei vielä ole uusien ominaisuuksien osalta eikä tarkkaa aikataulua.