Kuinka Office 365 tukee uudenlaista oppimista?

Sulava esitteli yhdessä Haaga-Helian kanssa LeaP -palvelua (Learning and Projects) AMK-päivillä Tampereella 19.5.2015. Näkökulmamme esittelyyn oli oppimisen ja koulutuksen toteuttaminen uudella tavalla sekä opiskelijoiden vastuuttaminen ja sitouttaminen oppimiseen. Miten LeaP -palvelu sitten liittyy uudenlaiseen oppimiseen ja koulutuksen muuttumiseen?

Tulevaisuuden koulutusten haasteet ja mahdollisuudet

AMK-päivien alustuksissa tuli esiin monella tavalla se, miten tärkeää monimuotoinen oppiminen on tulevaisuudessa. Opiskelijoiden pitää pystyä toimimaan erilaisissa tiimeissä, projekteissa ja yhteisöissä. Etänä modernisti videon kautta luennoinut brasilialainen Marco Rossi korosti voimakkaasti erilaisten pehmeiden sosiaalisten taitojen merkitystä teknisten taitojen rinnalla. Myös erilaisten esteiden purkamisen merkitystä korostettiin. Nämä kaikki taidot ovat tärkeitä kilpailukyvyn takia, koska niillä mahdollistetaan rikas ideointi ja joustava yhteistyö.

Tämän lisäksi digitalisaatio eri muodoissaan koettiin selväksi kehittämiskohteeksi ammattikorkeakouluissa. Tähän liittyen oli hyvin positiivista nähdä, että kun juontaja kysyi ”kuinka moni kokee digitalisaation huolestuttavana oman työnsä ja osaamisensa kannalta?”, vain harva nosti kätensä. Se kertoo siitä että digitalisaatio on vain yksi tärkeä, mutta itsestäänselvä osa koulutuksen muutosta. Oleellista on saumattoman yhteistyön mahdollistaminen oppimisessa ja opetuksessa.

LeaP vastaa yhteistyön haasteisiin

LeaP on Office 365:n päälle rakennettu oppilaitoksille tarkoitettu alusta, joka mahdollistaa projektityön yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja ulkoisten toimijoiden välillä. Alusta ei rajoitu vain tähän, vaan mahdollistaa erilaisten projektien perustamisen, jolloin yhteisö voi itse soveltaa tarpeen mukaan. On esimerkiksi helppoa perustaa yhteinen työtila työharjoittelupaikan, opiskelijan ja vastuuopettajan kesken, jolloin kaikki oleellinen tieto ja keskustelu on työtilassa, eikä esimerkiksi eri ihmisten sähköposteissa.

”Ainutlaatuista LeaPissa on muihin verkossa saataviin palveluihin verrattuna se, että se yhdistää yhteiskehittämisen, sosiaalisen teknologian ja työryhmätyöskentelyn sekä tarjoaa yhtenä kokonaisuutena välineet opiskelijoiden, opettajien sekä oppilaitosten yhteistyökumppanien käyttöön.”

Video: LeaP opettajalle

Nähdäksesi videon, sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet.

Tämän päivän korkeakoulussa oppijoita ovat niin opiskelijat, opettajat kuin yhteistyökumppanitkin. Töitä tehdään aidosti yhdessä. Projektien ja oppimisen kannalta olennaisinta on keskinäinen luottamus, opiskelijoiden valtuuttaminen ja tuloksellinen toiminta. LeaP tuo toimijat yhteen ja tekee työn näkyväksi kaikille osapuolille. Toisaalta sitä voidaan käyttää myös perinteisemmässä koulutyössä, mikä osaltaan helpottaa siirtymistä ”vanhasta koulusta” uudenlaiseen tapaan toimia.

”– Oppilaitosten ja yritysten vuorovaikutus on tärkeää työelämän valmiuksien saamiseksi sekä tulevaisuuden innovaatioiden edistämiseksi. Haaga-Helia:n ja kumppanimme Sulavan kehittämä LeaP-ratkaisu mahdollistaa monenlaisen yhteistyön oppilaitosten ja yritysten välille. Toivon, että mahdollisimman monet lähtevät rohkeasti hyödyntämään tätä ratkaisua sekä Suomessa että kansainvälisesti! kannustaa johtaja Hanna Nikkilä Microsoft Oy:stä.”

Video: LeaP yhteistyössä yritysten, opiskelijoiden ja opettajien välillä

Nähdäksesi videon, sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet.

Terveisiä AMK-päiviltä!

Postaus kirjoitettu yhteistyössä paikan päällä: Kalle Räihä (Haaga-Helia), Marko Suomi (Sulava), Harri Tervo (Sulava)