Universumin parasta oppimista Metaversumissa

Suomi on globaalisti tunnettu korkeatasoisen koulutuksen maana, jonka saavutuksia oppimisen saralla seurataan eri puolilla maailmaa. Paitsi oppimisen ja koulutuksen mallimaa, olemme myös Euroopan kärkeä pilvipalveluiden käytössä. Kun nämä kaksi yhdistetään, otetaan mukaan Metaversumi ja maustetaan vielä ripauksella kokeilunhalua ja mielikuvitusta, on edessämme aivan uudenlaiset oppimisen mahdollisuudet.

Kollegani Vesa Nopanen kirjoitti blogissamme hyvän yleiskatsauksen, mitä Metavesumi tuo koulutukseen ja oppimiseen. Virtuaaliset ympäristöt sekä reaali- ja virtuaalimaailman yhdistelmät voivat jo nyt laajentaa oppimisen kokemuksia tuomalla konkretiaa ja elämyksellisyyttä moniin abstrakteihin asioihin. Kuumatkailu ei ole vielä yleisesti mahdollista, mutta virtuaalisesti voi lasketella pitkin Saturnuksen kehää ja tutustua samalla aurinkokuntamme ihmeisiin.

Astetta syvemmän oppimiskokemuksen saamme, kun lähdemme virtuaalisesti itse rakentamaan oppimisen kohteena olevia asioita, olipa se sitten linnunrata, tietoturvasimulaatio, Rooman valtakunnan vesi- ja viemärijärjestelmä, tai vaikkapa ihmisen hermosto. Tässä toteutuu vanha oppimisen menetelmä – tekemällä oppiminen (learning by doing), joka on ihmisen perusoppimismenetelmä. Pieni lapsi oppii juuri näin; ota mallia / tutki ja tee perässä.

Myös aikuiset oppivat tekemällä ja osallistumalla ja tekeminen on tärkeä keino oppimisen konkretisoinnissa. Kun kokeillaan, harjoitellaan, osallistutaan ja tutustutaan, niin eletään juuri sitä todellisuutta, johon oppimisen tavoite kohdistuu. Konkreettisuuden teho perustuu oppijan omiin kokemuksiin ja tekemisestään (oppimisestaan) saamaan välittömään palautteeseen. Kuten tietotyö nykyään, myös oppiminen on yhteisöllistä.

Pelien vetovoimaa (työssä) oppimiseen

Vaativaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua edellyttävien kokonaisuuksien pelillistäminen yrityskäyttöön mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen myös osana ammatillista kehittymistä. Monet yritysten prosessit ja toiminnot ovat monimutkaisia ja abstrakteja vaatien myös oppimis- ja koulutusmenetelmiltä paljon, jotta oppimisen tavoitteet toteutuvat.

Esimerkiksi tietoturva koskettaa lähes jokaista meistä, mutta usein sen ajatellaan olevan vain organisaation tietoturva-asiantuntijoiden hommia. Tietotyöläisen tietoturvapeli yhdessä ratkaistavine ongelmineen voisi tehdä tästä vaikeasta aiheesta helpommin lähestyttävän ja kouluttaa esimerkiksi tunnistamaan oikeat hyökkäykset ja raportoimaan ne. Ja sama ympäristö voi muokkautua myös tietoturva-ammattilaisten oppimisen alustaksi.

Metaversumi virtuaalisine toteutuksineen tuo ammatilliseen kehittymiseen paitsi oppimisen syvyyttä, myös tehokkuutta suhteessa kustannuksiin. Oppimisskenaarioiden määrää voidaan kasvattaa tarpeen mukaan, koulutukset ovat skaalautuvia ja oppimistulokset parempia, joka luonnollisesti näkyy myös työn tuottavuudessa.

Oppiminen metaversumissa mahdollistaa myös datan hyödyntämisen oppimisen henkilökohtaistamisessa. Oppijoista ja heidän toiminnastaan voidaan kerätä tietoa, joka auttaa personoimaan ja kehittämään oppimista. Oppimisanalytiikan hyödyntäminen ja oman oppimisen visualisointi metaversumissa auttaa meitä ymmärtämään, millaisia oppijoita olemme ja mikä juuri minulle sopii parhaiten. Oppimisessa ’one size fits nobody’.

Kiinnostuitko, mitä Metaverse voisi tarjota teille? Katso lisää blogikirjoituksia ja tutustu Sulavan metaverse-työpajaan, tai ole meihin yhteydessä!

Metaversumi Sulavasti – webinaari

Mikä metaverse on ja millaisia mahdollisuuksia se voi tuoda organisaatiollesi? Kuinka työelämä muuttuu? Mistä Microsoft Metaversessä on kyse ja miten tutut asiat kuten Microsoft Teams ja Viva liittyvät siihen?

Haluatko kuulla ensimmäisenä kaikki Sulavan uutiset Metaverseen liittyen? Liity mukaan meidän Metaverse -yhteisöön!

Haluan liittyä Sulavan Metaverse -yhteisöön

Kirjoittaja: Marianna Halonen

Oppimisen muutoksen johtaminen, oppimisen personointi ja koulutusteknologian saavutettavuus ovat Mariannan vahvaa osaamisaluetta. Mariannalla on pitkä kokemus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta muun muassa opettajana Suomessa sekä opetusteknologian parissa Opetushallituksessa. Ennen Sulavaa Marianna työskenteli 12 vuotta Microsoftin oppilaitostiimissä pedagogisena asiantuntijana.