Teollinen työ muuttuu uusien teknologioiden ja työtapojen myötä. Tutustu hankkeen tuloksiin

Työntekijä voi hoitaa yhdellä huoltokäynnillä useita tehtäviä, saadessaan reaaliaikaista apua etäasiantuntijoilta esimerkiksi lisätyn todellisuuden avulla. Hän näkee digitaalisten mallien avulla tarkasti, mitä tehdä tai mikä on esimerkiksi varaosien saatavuus. Samanaikaisesti tekoäly voi keskustella työntekijän kanssa ratkaisuvaihtoehdoista, kun eteen tulee yllättävä tilanne. Työntekijän käyttämät laitteet keräävät tehtävästä ja ympäristöstä tietoa tulevien tehtävien suunnitteluun. Kaikki tämä tapahtuu helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla joustavasti ja miellyttävästi.

Esimerkiksi tällaisia tulevaisuuden työn skenaarioita rakennettiin VTT:n johtamassa vuonna 2022 alkaneessa projektissa, jossa Sulava on ollut mukana. Projektissa selvitettiin miten metaversumi voi uudistaa teollista työtä. Erityisesti keskityttiin kenttätyöntekijöihin, joiden työnkuva ei ole muuttunut pandemian myötä samalla tavalla kuin tietotyöläisten. Tällaisia työvoimavaltaisia aloja ovat esimerkiksi valmistava teollisuus, huoltoliiketoiminta, rakennusteollisuus sekä logistiikka. Projektissa olivat mukana Valmet Automotive, KONE, Finavia, YIT, Granlund, Telia, ZOAN, Sulava, Dazzle ja Nordkapp.

frontline worker user scenario. Source: VTT

Kaikki eivät työskentele tulevaisuudessa älylasit päässä. Metaversumi on osa paljon laajempaa seuraavan sukupolven internetin murrosta, joka ulottuu organisaatiomalleihin ja älysopimuksiin asti. Metaversumin mahdollisuuksia kannattaakin katsoa kolmelta eri tasolta: työntekijä, tiimi ja organisaatio.

Yksi kiinnostavimpia nousevia aiheita on hajautetut itsenäiset organisaatiot (englanniksi DAO). Metaversumin kautta työntekijät voisivat esimerkiksi tarjota osaamistaan joustavasti useammalle eri yritykselle. Yritykset puolestaan saavat etänä toimivat osaajat oman metaversuminsa kautta suorittamaan tehokkaasti yksittäisiä työtehtäviä tai toimimaan osana laajempaa virtuaalitiimiä, kuvailee kehitysjohtaja Karoliina Salminen VTT:ltä.

Menestyksekkäät käyttöesimerkit koulutuksista etäohjaukseen ja suunnitteluun

Olemme KONEella jo kokeilleet menestyksekkäästi teollisen metaversumin työkaluja – esimerkiksi kouluttaneet hissiasentajia virtuaaliympäristössä ja ohjeistaneet huoltohenkilökuntaa reaaliaikaisesti lisätyn todellisuuden ja etäasiantuntijoiden avulla. Tavoitteenamme on paitsi helpottaa työntekijöidemme työtä, tunnistaa jatkuvasti uusia tapoja palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin, sanoo KONEen digitaalisten konseptien kehityspäällikkö Mika Kemppainen.

Sulava on ideoinut yhteishankkeen pohjalta ”Metaverse & AI starter kit” -palvelun, jonka avulla esimerkiksi analogisia tiloja ja laitteita voidaan digitalisoida jälkikäteen sensoreiden ja digikaksosten avulla.

”Nykyään kaikki tehtaat ja laitteet hisseistä sähköhammasharjoihin syntyvän suoraan pilveen, mutta menneinä vuosikymmeninä on rakennettu valtava määrä teollisuuden infraa sekä tiloja, joiden toivotaan palvelevan vielä tulevinakin vuosikymmeninä. Metaverse & AI starter kit vastaa mm. näiden resurssien huolto- ja ylläpitotarpeisiin, kommentoi Sulavan Chief Future Scientist Karoliina Partanen.

YIT:n liiketoimintaympäristössä kiinnostavia sovelluskohteita voisivat olla esimerkiksi laajennettua todellisuutta (XR) hyödyntävät ratkaisut, kuten etävalvonta, etäohjatut tarkastukset ja seurannat, työhön perehdyttäminen ja työn ohjaaminen,” teknologia-arkkitehti Janne Torppa YIT:ltä kertoo, ja jatkaa:

”Metaversumiympäristössä voisimme tarkastella erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutuksia havainnollisemmin ja tarkemmin jo ennen toteutusta. Tällä olisi potentiaalisesti myös markkinointia ja myyntiä tehostava vaikutus, kun asuntojen ja kiinteistöjen digitaaliset kaksoset mahdollistaisivat asiakkaalle mallin sisällä liikkumisen hyvin aidon kaltaisessa ympäristössä.”

”Metaverse ja tekoäly molemmat tuovat liiketoiminnan prosesseihin uusia ulottuvuuksia ja tehostamisen mahdollisuuksia. Tulevaisuuden animoidut ja älykkäät 3D-sisällöt tulevat murtamaan tapoja toimia, mutta samalla myös vaatimukset lisääntyvät. Tuotekehitys ja ”pelinomainen” sisältö on entistä kokonaisvaltaisemmin sovitettava palvelemaan kaikkia liiketoiminnan osa-alueita”, kommentoi Sulavan business applications -liiketoiminnan johtaja Olli Lipsanen.

Työ ja työyhteisöt murroksessa

Projektin myötä on tullut entistä selvemmäksi, että teollinen työ on murroksessa ja yritykset ovat valmiita uudistumaan. Oletus siitä, että eri teollisten toimialojen työssä on suuri määrä yhteisiä tekijöitä, vahvistui. Toimialariippumattomat haasteet voidaankin kääntää mahdollisuuksiksi ratkaisutoimittajille kohti laajempia markkinoita.

Vaikka suunta on selvä, avoimia kysymyksiä on vielä runsaasti. Yritysten kanssa yhdessä tutkittavia asioita ovat esimerkiksi työntekijöiden kognitiivinen kuormitus hybridityössä, työyhteisön rooli ja merkitys, toimintatavat ja säännöt, yksityisyys, turvallisuus ja datan hallinta, sekä muut tekniset ratkaisut kuten erilaiset integraatiot ja tiedonsiirto.

Sekä itsenäisissä että tiimiin kanssa tehtävissä työtehtävissä tulevat korostumaan erilaiset hybridityön muodot. Työtä voi tehdä etänä virtualisoidussa työympäristössä ja virtuaalisissa yhteistyötiloissa tai vaihtoehtoisesti todellisessa työympäristössä hyödyntämällä tietoa, osaajia ja työkaluja virtuaalisesta maailmasta. Tekoälyn laajemman hyödyntämisen mahdollisuudet avautuivat kaikille viimeistään ChatGPT:n kautta. Työntekijöiden, robottien ja tekoälyn välinen tehokas ja tilanteen mukaan vaihtuva yhteistyö ja sujuva kommunikointi ovat avain tulevaisuuden työhön.

”Tässä kehityksessä on hyvä myös hyvä muistaa ikääntyvä väestömme ja sen mukana kulkeva ”hiljainen tieto”. Varsinkin teollisissa prosesseissa tiedon modernisointi metaversen maailmaan on kilpailukykymme kannalta erityisen tärkeää. Tähän me myös panostamme – tuomaan eri sidosryhmät ja ikäluokat yhteen rakentamaan liiketoiminnan prosesseja, joissa perinteinen tekninen osaaminen ja tulevaisuuden virtuaalinen sisältö sovitetaan saumattomasti yhteen”, kommentoi Lipsanen, ja jatkaa:

”Vaikka metaverse onkin abstrakti maailma ja sisältö virtuaalista, emme voi unohtaa ihmistä muutoksen keskellä tai niitä hyötyjä, joita konkreettisesti tavoittelemme. Liiketoiminnan tulosten mitattavuuus ja ihmisen kyky ja motivaatio pysyä tässä muutoksessa mukana, ovat molemmat vahvasti mukana Sulavan tekemisessä!”

“Mikäli teollisuuden työtehtävät eivät tulevaisuudessa houkuttele työntekijöitä, on Suomen teollisuus suurissa ongelmissa. Teollisuuden elinvoimaisuuden lisäksi suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin erinomainen lähtökohta tuottaa muuttuvan työn mahdollistavat tekniset ratkaisut myös globaaleille markkinoille”, Salminen sanoo.

Alkuperäinen uutinen VTT:n sivuilla

Uutinen hankkeen alkamisesta

Lisätietoa:

Karoliina Partanen, Sulava Chief Future Scientist, firstname.lastname@sulava.com
Olli Lipsanen, Director, Business Applications, firstname.lastname@sulava-com

Haluatko kuulla ensimmäisenä kaikki Sulavan uutiset tekoälyyn ja Metaverseen liittyen? Liity mukaan meidän yhteisöön!

Haluan liittyä Sulavan Metaverse -yhteisöön