Metaversumin avulla vakuutusyhtiöstä Elämänturvayhtiöksi?

Vieraskynä, Pasi Korhonen, LähiTapiola:

Metaversumi ilmiönä on nyt kaikkien huulilla ja vaikka sitä usein pidetään LinkedIn-kuplassa vellovana futuristien lempiaiheena tai pelialan hömpötyksenä, on se jo nyt luomassa uudenlaisia tulevaisuuden näkymiä myös perinteisemmille aloille, kuten vakuutusliiketoimintaan.

LähiTapiolassa, kuten monissa muissakin yrityksissä, aletaan näkemään miten metaversumi alkaa muuttamaan päivittäistä työntekoa. Työvälineet uudistuvat ja etätöihin ja työpajoihin ”läsnäolon” tuominen olisi jo tätä päivää. Käyttöönotto sakkaa vielä kenties asenteidenkin vuoksi. En ainakaan keksi muuta järkevää syytä.

Meillä asiantuntijoilla on nyt pikkuhiljaa muodostumassa päivittäin uusia selkeitä visioita myös asiakaspuolelle ja sitä kautta suoraan liiketoimintahyötyjen ytimeen. Nouseeko luottamus ja kiinnostus tätä kautta? Onko aika herätä?

Itse uskon, että metaversumi tuo ennen näkemättömiä mahdollisuuksia riskien tutkintaan, vahinkojen ennalta ehkäisemiseen ja sillä tiellä yhtiömme on jo aloittanut mielenkiintoisia kokeiluja. Laajempaan mittakaavaan siirryttäessä uskon, että nämä uudet ratkaisut muuttavat koko yhtiömme toiminnan ja muunnumme vakuutusyhtiöstä ennakointiin keskittyväksi Elämänturvayhtiöksi.

Metaversumipolun ensi askeleilla

LähiTapiola on jo pitkään ollut edelläkävijä digitaalisissa asiakaskokemuksissa ja teknologiaa hyödyntämällä tavoitteenamme on ollut vähentää vahinkojen määrää tehokkaalla ennakoinnilla. Vuonna 2019 esittelimme vesivahinkojen ennalta ehkäisyyn mullistavan konseptin, jota lähdettiin välittömästi hyödyntämään 6000 omakotitalossa.

Silti, vaikka visiointi ja innovointi yhtiössämme on vahvaa ja siihen kannustetaan, kääntyy iso laiva suhteellisen hitaasti. Metaversumin osalta olemme vielä polun alkupäässä, jossa tutkitaan megatrendejä, kehitysmahdollisuuksia ja tehdään erilaisia kokeiluja. Kaikki tähtää siihen, että asiakaskuntamme saa elää entistä terveempää ja vakavaraisempaa elämää ja, että vahinkoja syntyy entistä vähemmän.

Innovaatiokehittäminen vaatii rohkeutta ja selkeitä käyttötapauksia – sen enempää ei polkua pitäisikään viitoittaa, jotta pysyy avoimena kaikenlaisille mahdollisuuksille. Vain kokeilujen kautta voimme alkaa näkemään missä uusia arvovirtoja syntyy. Pienistä kokeiluista näemme tuon polun kohti edelläkävijyyttä syntyvän.  

Menneen datan tarkastelusta tulevaisuuden dataan

Jo useamman vuoden ajan meillä LähiTapiolassa on ollut visio siitä, että roolimme täytyy olla enemmän kuin vain vahinkojen käsittelijä. Jos uuden teknologian avulla pystymme selvittämään asiakkaan riskejä tehokkaasti, niin tällöin voimme siirtyä käsittelijästä ennakoijaksi. Metaversumi tuo välineitä tämän uuden roolin haltuunottoon. En näe tämän olevan valinta ollaanko tässä mukana vaiko ei, näen tämän olevan luonnollinen jatkumo.

Menneen datan tarkastelu on ollut vakuutusyhtiöiden bisnestä jo vuosisatoja, mutta pian voimme alkaa tekemään suosituksia, reagointia ja päätöksiä tulevaisuuden dataan perustuen. Käytännössä vakuutusyhtiö pystyy siis mallintamaan asioita ja sen sijaan, että vakuutuksen ottaja soittaisi yhtiöön vahingon satuttua, niin jatkossa vakuutusyhtiö voi soittaa asiakkaalle ennen kuin vahinko on tapahtunut. LVI-asiantuntijaa ei tarvitse lähettää paikalle arviokäynnille, kun asiakas pystyy oman teknologian avulla mallintamaan tapauksen ja siihen liittyvän tilan. Hyödyntämismahdollisuuksia on loputtomasti. Malli myös tähtää siihen, että yhtiö tuntee asiakkaansa ja heidän riskinsä entistä paremmin ja kaikki voittavat.  

Sensoridata ja digitaaliset kaksoset apuun

Käytännössä reaaliaikaista tietoa riskeistä tuotetaan sensoridatan ja digitaalisten kaksosten avulla. Jatkossa voimme mallintaa fyysisiä tiloja digitaalisiksi ja ajaa esimerkiksi simulaatioita tai mallintaa vaihtoehtoisia tilanteita. Miten toimitaan, jos alueen jokaisessa talossa syntyisi vesivahinko tai mitä tarkasti mallinnetun maatilan viljakuivurin palossa on eroa naapuritilan kuivurin paloon?

Näiden riskit eivät kuitenkaan ole samanlaisia, vaikka siltä ne saattavat vakuutustuotteen näkövinkkelistä siltä näyttää. Metaversumin myötä voimme uusilla työkaluilla tehdä dynaamisesti kehittyviä riskejä näkyviksi ja sitä kautta ennakoida asioita tehokkaasti. Ei tarvitse polttaa kuivuria tietääkseen vastauksen, jos kykenemme mallintamaan tilan tarkasti ja simuloimaan palo riittävän todenmukaisesti. Tämä opettaa meille paljon uutta.

Yrityspuolella monilla suuryhtiöillä on jo riskien hallintaan liittyviä ratkaisuja käytössään. Monissa PK-yrityksissä ei kuitenkaan ole omia osaajia miettimässä vaikkapa sitä, mihin metaversumia voitaisiin hyödyntää. Tässä kohtaa vakuutusyhtiö tulee yritysasiakkaan apuun. Mallinnuksia ja sensoridataa hyödyntäviä sovelluksia voidaan toki hyödyntää vahinkojen ennalta ehkäisyn lisäksi moneen muuhunkin, kuten koulutustarkoituksiin, työturvallisuuden lisäämiseen jne. Kyky visualisoida monimutkaista sensoridataa suoraan sen keräyssijaintiin tuo täysin uuden ulottuvuuden riskienhallintaan. Alkaa kuulostaa siltä, että tämähän onkin todella mielenkiintoista vakuutusyhtiöille.

Kokemuksia maatilalta

LähiTapiolalla on meneillään mielenkiintoinen kokeiluprojekti eteläsuomalaisella maatilalla. Alun perin ajatus oli testata vahinkojen ennaltaehkäisyyn tähtäävää sensoridataratkaisua suuremman yrityksen kanssa, mutta päätöksenteon suhteen tämä osoittautui haastavaksi. Koska LähiTapiolalla on noin 80 % markkinaosuus maatilavakuuttamisessa ja maatilalla omistaja ja päättäjä on yleensä sama henkilö, valittiin kohteeksi Nurmijärvellä sijaitseva kuivuri sekä pihatto. 

Vakuuttajana LähiTapiola on tutkinut tarkkaan minkälaisia vahinkoja maatiloilla sattuu: 150 suurimmasta vahingosta 135 on tulipaloja, joten on ilmiselvää, että juuri tällaisten vahinkojen ennalta ehkäisyyn halutaan löytää ratkaisuja. Erilaisten sensoridataa keräävien työkalujen avulla maatilalla seurataan muun muassa infrapunakameroilla, sähkönkulutuksen äkkinäisiä muutoksia, poikkeavia ääniä sekä lämpötiloja.

Kokonaisuuteen kuuluu jatkossa ominaisuuksia, joista on hyötyä niin arjen pyörittämiseen maatilalla kuin riskien entistä tarkempaan mallintamiseen ja ennakoivan huollon mahdollistamiseen. Näitä ovat muun muassa maaperän sensorointi sekä esimerkiksi sääolojen vaikutukset toiminnanohjaukseen.  

Kokeilua laajennetaan ensi vuonna seuraavaan vaiheeseen, jossa päästään aidosti testaamaan minkälaista arvoa tällä saadaan asiakkaalle. Sen jälkeen arvioidaan muita laajentamismahdollisuuksia. Kokeilusta kokeiluun – kohti omistaja-asiakkaalle arvoa tuovaa palvelua.

Tämänkaltainen datankerääminen tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin yhtiölle kuin asiakkaille. Esimerkiksi nykyinen satovakuutus on tarkoitettu vain tilanteeseen, jossa vähintään 2/3 sadosta tuhoutuu. Tulevaisuudessa sensoridatan avulla voitaisiin vakuuttaa entistä tarkemmin alueita sekä nähdä, onko vakuutuksenottaja toiminut vastuullisesti saatujen sensoritiedosta pureksittujen suositusten mukaisesti, jolloin voisimme maksaa korvauksia myös entistä tarkemmin ja paremmin. Tämä luo mahdollisuuden luoda uusia tuotteita, millaisia aiemmin ei ole voitu tarjota.

LähiTapiola tekee alansa metaversumikokeiluissa pioneerityötä Suomessa. Muualla maailmassa, kuten Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa on jo useita yhtiöitä, jotka ovat samalla tiellä. Emme siis ole onneksi yksin, vaikka pioneerin työ usein siltä tuntuukin.

Pasi Korhonen

Chief Specialist of Business Development and Innovation

LähiTapiola

Liity metaverse-yhteisöön!

Haluatko kuulla ensimmäisenä kaikki Sulavan uutiset Metaverseen liittyen? Liity mukaan meidän Metaverse -yhteisöön!

Haluan liittyä Sulavan Metaverse -yhteisöön

Mistä Metaversessä on kyse? Millaisia asioita voi saavuttaa jo tällä hetkellä olemassaolevin keinoin? Mitä metaverse voi tuoda omalle organisaatiolleni? Tutustu metaverse-sisältöihimme, työpajoihimme ja palveluihimme.