Pidä huolta: Sulavan Personal Coach –malli esihenkilötyössä​

Sulava on kehittänyt oman johtamismallin matalan hierarkian organisaation esihenkilötyöhön. Malli perustuu sparraukseen byrokraattisten tehtävien kuuluessa hallinnolle ja tiimirakenteen muodostuessa dynaamisista osaamisyksiköistä. ​Mallilla on myös pyritty varmistamaan Sulavan ”pidä huolta” –arvon toteutuminen haastavimmissakin tilanteissa.

Miten malli toimii ja on sovellettavissa muihin asiantuntijaorganisaatioihin? Miten ihmis- ja asiajohtaminen on hoidettu? Miten haasteita on ratkottu Sulavalla?​

PC-porukka on oma tiivis yhteisönsä, josta saa vertaistukea arjen ongelmiin

Noin kaksi vuotta sitten Sulavan arvot näkivät päivänvalon. Näiden arvojen ja voimakkaan kasvun myötä meillä oli tarve rakentaa Sulavan näköinen matalan hierarkian organisaatioon ja itseohjautuvaan organisaatioon soveltuva johtamismalli. Arvioimme voimmeko johtaa erikseen ihmisiä ja asioita. Pohdimme, voiko erikoisosaamisen asiantuntija olla sekä hyvä henkilö- että asiajohtaja. Johtamismallin tavoitteena oli säilyttää henkilökohtainen autonomia johtaa omia töitä. Löytää kyvykkäät henkilöt tekemään johtamistöitä – sellaiset, jotka ovat kiinnostuneita ihmisistä ja ihmisten johtamisesta.

Innostuneen porukan kanssa lähdimme suunnittelemaan mallia tyhjältä pöydältä.

Keskustelimme omista kokemuksistamme, tutustuimme markkinoilla tarjolla oleviin malleihin ja mietimme, millainen malli soveltuu parhaiten sulavalaiseen työyhteisöön ja on meidän arvojemme mukainen.

Päivänvalon näki malli, jonka yhteisesti nimitimme Personal Coach -malliksi. Mallissa kantavana teemana on, että itse personal coachit (PC) muodostavat vahvasti sidoksissa olevan yhteisen tiimin, jossa on luottamuksen ja kriittisen keskustelun tosiamme tukeva ilmapiiri. Ja jonka sisällä voi hyvin jakaa eteen tulevia mietteitä, ideoita, murheitakin.

PC-mallin hyödyt työntekijälle

PC:n ja Sulavan välille muodostetaan mätsing, jossa ajatuksen on, että henkilöt pystyvät hyvään dialogiin ja vuorovaikutukseen keskenään. Mätsingit eivät ole kiveen hakattuja, joten jos tulee fiilis, että jonkun toisen PC:n kanssa oli mieluisampi toimia, voidaan tehdä uusi mätsing. Kuten coach-sana tarkoittaa, tarjotaan valmentavaa johtamista. PC tekee myös itse laskutettavaa työtä, joten molemmat ovat tiskin samalla puolella ja tietävät, mistä puhuvat. PC on itse asiassa melkoinen monitoimiosaaja, mutta jos esillä oleva asia on hänelle vieras, PC osaa ohjata valmennettavan asiasta paremmin perillä olevan henkilön juttusille tai hän tuo asian PC-yhteisöön.

PC:n työn keskiössä on työn esteiden poistaminen, sulavan osaamisen valmennus, palautteen anto ja varmistaminen, että Sulava tulee kuulluksi ja että hänen on kaikki hyvin. Sulavalla on tieto, kenen puoleen hän voi kääntyä missä tahansa asiassa: Personal Coach!

Sulavan muulla hallinnolla on mallissa tärkeä rooli: he suorittavat kakki rutiiniluontoiset tehtävät, jotta hallinnolliset rutiinit eivät kuormita PC:n ja Sulavan välistä tavoitteellista yhteistyötä.

PC-malli etätyöajassa

Korona-pandemia on asettanut uusia vaateita henkilöjohtamiselle. Pysyvä etätyömalli ilman sosiaalisia kontakteja on laittanut yhteenkuuluvuuden, palautteen annon, tarpeellisuuden tunteen ja merkityksellisyyden tunteen koetukselle.

Korona-aika on vahvistanut, kuinka tärkeää on, että kohtaamme toisiamme fyysisesti ja pääsemme nauttimaan parviälyn tuottamista ideoista, innostumisista, keksinnöistä ja oivallisuuksista. Näitä ihmisen perustarpeita ei voi korvata vahvinkaan etätyöjohtaminen. Tilanteen näin jatkuessa tulemme päivittämään  PC-johtamismallia, jotta pystymme edelleen johtamaan ihmisiä ja huolehtimaan jaksamisesta ja hyvinvoinnista.