Yhteisinnovointi tuo tulosta – ja vaatii hyvät työkalut

KTT Lauri Tuomi toimii HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun TKI-toiminnasta vastaavana vararehtorina. Lisäksi hän on strategia- ja innovaatioympäristöjen tutkija ja kirjailija.

Co-creation, living labit, käyttäjälähtöisyys ovat kaikki olleet innovaattoreiden viime vuosien avainsanoja. Jos kohta syy tähän saattaa piillä myös siinä, että innovaatiotoiminnan rahoittajat ovat näitä ohjelmissaan painottaneet. Muotitermeissä piilee kyllä totuuden siemen.

Oma kokemukseni on, että onnistunut käyttäjien, kehittäjien ja soveltajien yhteistyö tuottaa innostusta kehittää ratkaisuja, jotka ovat toimivampia, kypsempiä kaupallistettavaksi ja joustavammin uudistettavissa kuin ne aihioit, joista on lähdetty liikkelle. Tämä pätee niin digipalveluiden, tuote- ja palvelukehittämiseen kuin vaikkapa kaupunkiympäristön uudistamiseen.

Yhteisinnovoinnin haasteena on työkalujen ja menetelmien valinta. Yhteiskehittäminen on rankkaa ja palkitsevaa tietotyötä. Projektipäällikön rooli laajenee palveluprosessien kehittäjäksi ja yhteistyöverkoston ylläpitäjäksi. Monitoimijajoukon saaminen yhteiseen moodiin haastaa tekemisen uudenlaiset, osallistavat mallit. Digivälineet eivät aina sellaisenaan sovi yhteiskehittämiseen, ja usein on kyse uusien välineiden räätälöinnistä ja kehittämisestä.

Onneksi haasteet on tehty voitettaviksi. Hyviä kokemuksia ja käytäntöjä kannattaa jakaa. Esimerkiksi European Network of Living Lab järjestö julkaisi juuri maailmanpankin kanssa uuden oppaan kaupunkien kehittäjille ’Citizen-driven innovation’ . Niin ja olemmehan Sulavan kanssa loppusuoralla Office 365:n päälle rakennetun yhteisinnovointialustan ’Leap on Office 364’ luomisessa! Tämänkin on kehitetty yhdessä innovoiden.