Kirje joulupukille

Esko Kilpi on yksi Suomen kansainvälisestikin tunnetuimpia digitaalisen työn asiantuntijoita.  @EskoKilpi  http://about.me/esko_kilpi

Hyvä joulupukki! Sinähän tiedät, että työ on muuttumassa yhä tietointensiivisemmäksi. Yritykset ovat pyrkimässä kohti luovan asiantuntijatyön ihannetta. Jopa toimialojen tasolla pyritään kehittymään asiantuntijuusaloiksi. Luovan työn todellisuus ja ympäristö ovat, kuten tiedät, hyvin erilaisia kuin mihin olemme tottuneet tähän asti. Ympäristöä kuvaa ennustamattomuus, odottamattomat muutokset ja epäselvät kausaalisuhteet. Siinä missä johtaja on aikaisemmin tehnyt päätökset, jotka alainen toteuttaa esimiehen suunnitelmien mukaan, tietointensiivinen työ itsessään on päätöksiä.

Hyvä joulupukki! Pyytäisin sinulta vain muutamaa lahjaa. Olen ollut hyvin kiltti. Listani on tässä:

Joustavuutta ja oppimista korostavassa luovan työn maailmassa suunta tekemisestä suunnitelmiin on vähintään yhtä tärkeä kuin suunta suunnitelmasta tekemiseen. Tämän johdosta systemaattinen, reflektiivinen keskustelu on työn tärkeimpiä osia. Asiantuntemus ja työn arvon kasvu syntyvät ja kasvavat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tekemistä työstämällä. Tuo meille aikaa välillä hiljentää vauhtia ja kykyä puhua yhdessä siitä keitä olemme ja mitä oikeastaan teemme?

Teollinen aika korosti tuottavuuteen pyrittäessä suoritteita ja suoritteiden määrää. Teollisen ajan tuottavuuden kaava oli inputin ja outputin suhde: resurssien ja suoritteiden suhde. Tietotyö taas on luovaa työtä, jossa tilannekohtaisuus ja yhdessä asiakkaiden kanssa syntyvät uudet, laadullisesti erilaiset ratkaisut korostuvat. Toisistaan poikkeavien suoritteiden maailmassa, suoritteiden määrän sijaan tuottavuuden kasvun tulee näkyä työn arvon kasvuna. Tänään sanan tuottavuus sijasta meidän pitäisi aina käyttää sanaa oppiminen. Tuo meille uudet mittarit, jotka auttavat meitä mittaamaan määrän sijaan työn arvoa ja luovaa tiedon rakentamista, oppimista.

Hyvä joulupukki! Sitten vielä yksi pieni asia: kuten tiedät, tietotyötä eivät tee toisistaan erilliset ihmiset, vaan toisiaan tarvitsevat ihmiset vuorovaikutuksessa. Yksilön toiminta ei silloin ole arvioinnin mittayksikkö, vaan vuorovaikutuksen laatu. Samalla tavalla kuin aikaisemmin korostettiin energiatehokkuutta, tulee tänään puhua vuorovaikutustehokkuudesta.

Voisitko vielä tuoda meille yhden lahjan: auta meitä ymmärtämään, että me emme voi enää sanoa, että nyt lopetetaan puhuminen ja aloitetaan työt. Työ on aina puhumista ja kuuntelemista. Lupaan tehdä sen paremmin ensi vuonna!

Kiitos joulupukki, että kuuntelit!

Esko Kilpi