Asiakastarina: Midaxon turvallinen pilviratkaisu hallitsee yrityskauppajärjestelyt

Midaxo kehittää M&A Cloud -nimistä palvelua, joka on tarkoitettu yrityskauppajärjestelyjen hallintaan. Palvelun avulla yrityskaupan osapuolet voivat mallintaa yrityskauppaprojektin vaiheet kartoitusvaiheesta varsinaiseen kauppaan ja liiketoimintaprosessien integrointiin asti. Palvelu tarjoaa yrityskauppaprosesseja tukevia valmiita yleismalleja, jotka ovat muokattavissa asiakaskohtaisesti. Myöhemmin palvelu tulee tarjoamaan myös työtilan prosessiin kuuluvien tehtävien ja dokumenttien hallintaan.

M&A Cloud perustuu pilvipalveluratkaisuun, jonka alustana toimii Microsoft SharePoint. Palvelu on alusta asti suunniteltu globaalille asiakaskunnalle.

Midaxo valmisteli keväällä 2011 palvelun avaamista pilottikäyttäjille. Palvelun luonteen ja asiakaskunnan vuoksi oli erityisen tärkeää varmistaa, että palvelun tietoturvallisuus oli kaikilta osin riittävällä tasolla. Tämän osana piti varmistaa se, että pilvipalvelun käyttökatkoista ja muista ongelmista selvittäisiin ilman pitkiä palvelukatkoja tai asiakkaiden tietojen menetystä.

Tietoturvallisuus ja varmuus lähtökohtana

Sulava katselmoi Midaxon tekemät sovellusräätälöinnit, varmistus- ja palautuskäytännöt sekä arkkitehtuurin. Katselmoinnin perusteella päätettiin keskittyä tietoturvallisuuden ja varmistusten kehittämiseen. Midaxon palveluun kohdistuvat uhat ja suojautumiskeinot analysoitiin, erityisesti keskittyen asiakastietojen tietoturvalliseen käsittelyyn. Sulava priorisoi suositukset ja toimenpiteet huomioiden kasvavan startup-yrityksen resurssit sekä palvelun kehityssuunnitelmat.

”Emme nähneet järkeväksi jättää asiakkaalle pelkkää toimenpidelistaa. Kokeneiden asiantuntijoidemme pilvipalveluosaamisen avulla pystyimme auttamaan myös toimenpiteiden käytännön toteuttamisessa. Niinpä yhteistyötä jatkettiin muun muassa toteuttamalla automatisoitu varmistustoiminto niin, että pilvipalveluntarjoajan teknisistä häiriöistä voitaisiin selvitä.”, Sulavan seniorikonsultti Arttu Arstila kertoo. Lisäksi Sulava auttoi Midaxoa asiakkaille suunnatun tietoturvakuvauksen laatimisessa, tietoturvapäivitysten seurannassa sekä palvelun räätälöintien ja autentikaatiomenetelmien kehittämisessä.

Joustavuutta asiakastarpeiden huomioimiseen

Sulavan vaiheittainen toteutusmalli sopi hyvin Midaxon kaltaiselle yritykselle, jonka täytyy pystyä tekemään asiakaspalautteen perusteella nopeita muutoksia tuotekehityssuunnitelmiinsa. Sulavan asiantuntemuksen avulla Midaxo pystyi paremmin keskittymään päätehtäväänsä eli palvelun ominaisuuksien kehittämiseen. Midaxon M&A Cloud julkaistiin helmikuun alussa 2012 ja jatkokehitys on jo käynnissä.

”Yhteistyö Sulavan kanssa sujui heti ensimmäisestä palaverista lähtien erittäin hyvin. Yhteistyömme alkoi sovelluksen katselmoinnilla, jossa päätimme keskittyä sovelluksen tietoturvan varmistamiseen ja varmistusten kehittämiseen. Katselmoinnin alussa tarkastelimme sovelluksen arkkitehtuuria ja saimme paljon hyviä ja hyödyllisiä vinkkejä sovelluksen paketoimisesta ja viemisestä tuotantoon. Lisäksi saimme turvallisen mielen siitä, että olemme tehneet asioita oikein, myös tietoturvanäkökulmasta.

Tuotantoympäristön varmistusten kehittäminen sujui kuin itsestään. Aluksi tutustuimme tuotantoympäristöön ja pidimme muutaman palaverin aiheesta, jonka jälkeen saimme valmiin ratkaisun asennettuna ja dokumentoituna. Paremmin ei olisi voinut mennä!” kommentoi Midaxon CTO Iiro Sinisalo.