Marko Mikkola

Consulting & Training
Helsinki

Marko on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija- ja konsultointitehtävissä, vastannut palveluliiketoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toiminut kouluttajana useissa eri yrityksissä vuosien varrella. Lisäksi Marko toimii tutkijana ja tuntiopettajana yliopistolla (sosiaalipsykologia ja kriminologia). Hän kykenee ymmärtämään asiakkaiden moniulotteiset ongelmat ja tuomaan niihin soveltuvat ratkaisut huomioiden ratkaisuiden vaikutukset asiakkaiden toimintatapoihin ja -kulttuuriin.

Markon ydinosaamisalue on kyberturvallisuus ja -uhat työelämän globaalissa myllerryksessä ja työn tekemisen mallien paikallisissa muutoksissa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja tuloksellisesta johtamisesta. Sulavalla Marko vastaa myös alustapalveluiden palvelualueen kehittämisestä palvelualuearkkitehdin roolissa.

Erityisosaaminen
  • Identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisut
  • Tietoturvaratkaisuiden käyttöönoton suunnittelu
  • Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen
  • Tietoturvan kehittäminen
  • Palveluliiketoiminnan kehittäminen
  • Palvelu- ja tuoteportfolion ylläpito ja kehittäminen
  • Palvelukuvausten luominen ja ylläpito