Marko Mikkola

Consulting & Training
Helsinki

Marko on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija- ja konsultointitehtävissä, vastannut palveluliiketoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toiminut kouluttajana useissa eri yrityksissä vuosien varrella. Hän kykenee ymmärtämään asiakkaiden moniulotteiset ongelmat ja tuomaan niihin soveltuvat ratkaisut huomioiden ratkaisuiden vaikutukset asiakkaiden toimintatapoihin ja -kulttuuriin.

Markon ydinosaamisalue on kyberturvallisuus ja -uhat työelämän globaalissa myllerryksessä ja työn tekemisen mallien paikallisissa muutoksissa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja tuloksellisesta johtamisesta.

Erityisosaaminen
  • Identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisut
  • Tietoturvaratkaisuiden käyttöönoton suunnittelu
  • Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen
  • Tietoturvan kehittäminen
  • Palveluliiketoiminnan kehittäminen
  • Palvelu- ja tuoteportfolion ylläpito ja kehittäminen
  • Palvelukuvausten luominen ja ylläpito