Tehokas tiimityö ja nykyaikainen oppimisympäristön hyödyntäminen oppilaitoksissa

Haluaisitko tehostaa viestintää ja tiedon jakamista oppilaitoksessasi? Luoda lisää vuorovaikutusta opetushenkilökunnan ja oppilaiden välille? Järjestää kokouksia jouhevammin? Oppimisen ja opetuksen käyttöön luotu Microsoft Teams for Education yhdistää opettajan ja oppijan nykyaikaisella tavalla ja tarjoaa toimivan ja jatkuvasti kehittyvän oppimisympäristön.

Miksi itse uskon moderneihin työkaluihin?

Päädyin 2000-luvun alussa töihin teknologiayritykseen. Opetustyössä vietetyn muutaman vuoden jälkeen olen taas töissä teknologiayrityksessä, omasta halusta. Miksi? Koska sisäistin jo nuorena työelämään tulijana sen, kuinka paljon teknologia helpottaa työtäni. Olen aina tehnyt työni tehtävät edellä ja teknologia on tukenut niiden tekemistä. Työnantajani tuolloin oli Nokia Oyj ja kehitys oli niin lujaa, että uusia puhelimia julkistettiin lähes joka kvartaali. Saimme käyttää ja testata niitä lähes sitä tahtia kun niitä tuli.

Nyt työskentelen yrityksessä, jonka tuotteet ja palvelut ovat pilvessä. Edelleen työtehtävät määrittelevät mitä päivisin teen ja teknologia auttaa minua siinä. Pääsen dokumentteihini, kokouksiin ja yhteisiin työtiloihin kolmella eri laitteella, parilla eri ekosysteemillä, mistä vain. Opin tämän työelämässä, mutta toisin on tämän päivän lapsilla. He tottuvat ja oppivat käyttämään teknologiaa jo pienestä alkaen, kodissa, päiväkodissa ja koulussa. Teknologia ja pilvipalvelut ovat kehittyneet hurjaa tahtia ja kehitys jatkuu.

Me Sulavassa luotamme Microsoftin teknologiaan ja olemme heidän pitkäaikainen kumppaninsa. Teemme työtä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Haluamme edistää ja auttaa oppijoita, opettajia, kasvattajia, huoltajia sekä opetusalan asiantuntijoita ymmärtämään ja hyödyntämään nykypäivän teknologioita parhaalla mahdollisella tavalla.
Modernissa yhteiskunnassa toimiminen edellyttää opitun tiedon voimakasta soveltamista. Luovuutta, kriittistä ajattelua, keskustelutaitoja ja yhteistyötaitoja. On tärkeää, että nämä taidot omaksutaan varhaisessa vaiheessa.

Tänä syksynä järjestämme koulutusta Microsoftin Office 365 Teams -ohjelmasta. Teams for Education yhdistää opettajan ja oppijan nykyaikaisella tavalla. Sen avulla saat toimivan oppimisympäristön, joka kehittyy koko ajan lisää.

 

Esimerkkejä Teamsin tuomista mahdollisuuksista

Microsoft Teams on moneen mukautuva työkalu viestinnän ja tiimityön kehittämiseen. Työkalu palvelee koko oppilaitosta aina rehtorista opiskelijaan.

Teams on työkalu, joka nivoo yhteen paikkaan dokumentit, keskustelut, kokoukset ja kolmannen osapuolen tuotteet kuten Quizlet, OneNote, Word tai PowerPoint. Kaikkia työkaluja ja sisältöjä voidaan käyttää ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Opetuksen viestinnän ja materiaalien jako on helppoa. Opettaja liittää oppilaansa luomaansa ryhmään ja jakaa sitä kautta oppiainemateriaalia ja tehtäviä. Oppilaiden on helppo tehdä ja palauttaa dokumentteja sekä hyödyntää yhteisöllistä materiaalia. Muistiinpanot voi tehdä OneNoteen tai Teams wikiin, jolloin nekin ovat samassa paikassa kuin muu materiaali.

Henkilökunnan välinen yhteydenpito ja yhdessä työskentely helpottuu. Rehtori tai asiantuntija voi ottaa käyttöön henkilöstön yhteisen ryhmän ja järjestää vaikka opettajankokoukset tai projektipalaverit sen avulla. Liittyminen kokoukseen ei vaadi paikallaoloa, osallistuminen mahdollistuu toisesta toimipisteestä Teams meetings -toiminnolla ja asiat kirjautuvat muistiin reaaliaikaisesti. Keskusteluissa yhteisön sisäinen osaaminen saadaan tehokkaammin hyötykäyttöön.

Olisitko halukas kuulemaan lisää Teamsista ja ottamaan sen käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla? Ole yhteydessä.