Tehdään työtä paremman työelämän puolesta

Riikka Jakovuori on markkinoinnin, myynnin ja liiketoimintakehityksen moniosaaja. Hänellä on vankkaa kokemusta erikokoisista teknologiayrityksistä, isoista globaaleista organisaatioista pieniin ketteriin startuppeihin. Nykyinen työ on yrityskulttuurin muutokseen keskittyvän Apped-startupin markkinoinnin, viestinnän ja myynnin johtaminen.

Riikka on aktiivinen tulevaisuuden työkulttuurin ja modernien johtamiskäytänteiden puolestapuhuja. Hän uskoo organisaatioiden läpinäkyvyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten osallistamiseen, haastaen perinteiset johtamismallit. Kantavana ajatuksena on jatkuva oppiminen, ketteryys, ja hierarkioiden rikkominen. Riikan intohimona on ihmiset, osaamisen murros, out of the box thinking ja menestyvä liiketoiminta.

LinkedIn

Twitter


Fakta on, että työn luonne on muuttunut merkittävästi ja pysyvästi, paluuta vanhaan ei ole. Nopeasti kehittyvä teknologia, muuttuva markkina ja ketterät startupit synnyttävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia, osittain tai täysin uudella tavalla. Työn uberisaatio kiteyttää tämän muutoksen: onko yritysten tehtävänä enää työllistäminen, mitä tarkoittaa työnantajavastuu muuttuvassa maailmassa ja millainen on tulevaisuuden työpaikka?

Appedilla haluamme olla mukana luomassa tulevaisuuden työkulttuuria ja vauhdittamassa muutosta. Tekemämme tutkimuksen mukaan tulevaisuuden työpaikan luomiseen vaikuttaa viisi trendiä.

1. Uusi sukupolvi, uudet mieltymykset

Huomisen työvoima on entistä kirjavampi. X-sukupolvi, millenniaalit ja pikkuhiljaa Z-sukupolvi valtaavat työpaikat ja odottavat entistä enemmän läpinäkyvyyttä, itsenäisyyttä, rahallista turvaa ja vähemmän kontrollia. Diginatiivit millenniaalit ja Z-sukupolvi haluavat tehdä työtä omien mieltymystensä mukaisesti.

Näiden sukupolvien myötä yritysten perinteiset korporaatiorakenteet, prosessit ja kontrollit räjäytetään. On aika antaa ihmisten johtaa omaa urakehitystään omien arvojensa mukaisesti – vapaus täältä tullaan!

2. Autioituvat työpöydät

Rutinoitunut 9-17 työpäivä jää digitaalisten työkalujen jalkoihin. Nykyään töitä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta: aamuruuhkassa, junassa, kotikonttorilla. Työn liikkuvuus antaa enemmän mahdollisuuksia yksilöille sovittaa yhteen työ ja arki, mutta myös organisaatiot hyötyvät: joustavuus tuo mukanaan tehokkuutta.

Siirtyminen etätyöhön vaatii uudentyyppistä johtamista sekä viestinnän ja datajohtamisen uudelleen viritystä. Muutos on täällä jo nyt, se koskee kaikkia yrityksiä tavalla tai toisella. Muutos on lupaus paremmasta tai ainakin erilaisesta työympäristöstä. Mutta kaikki hyvä vie aikansa.

3. Demokratiaa kaikille

Teknologia jalkautuu organisaatioiden perinteiseen prosessiajatteluun ja mahdollistaa tulevaisuuden sukupolvien vaatimaa läpinäkyvyyttä. Sosiaalisen median kieltämisestä on siirrytty sen arvostamiseen työnteossa. Slack korvaa sähköpostin, ja työntekijöiden tyytyväisyys ja tyytymättömyys ovat kaikkien tiedossa uusien työkalujen ansiosta.

Tutkimukset osoittavat, että työntekijät haluavat entistä enemmän sananvaltaa mitä heidän ympärillään tapahtuu ja mitä työnkaluja käytetään. Demokratia on täällä jäädäkseen!

4. HR muutoksen veturina

Työn muuttuessa, HR:n rooli korostuu: tukifunktiosta muuntautuu johdon strateginen kumppani. Työntekijöiden uusiutuvat taidot ja uudet työtavat vaativat koulutusta, johdon sparrausta ja muutoksen johtamista ja seuraamista; HR:n asiantuntemusta bisneksestä ja digitaalisista työkaluista muutoksen mahdollistajana osana työntekijän arkea ei sovi enää vähätellä, vaan se on ehdoton edellytys.

Sopivien digitaalisten työkalujen myötä oppimisesta ja tarvittavan muutoksen havainnoinnista tulee entistä nopeampaa ja parhaimmillaan yrityksen imagon ja kilpailukyvyn vahvistaja.  Hyvästi vanhakantaiset prosessit ja kontrolli!

5. Oma työväline mukaan

Henkilökohtaiset mobiililaitteet ja pilvi mahdollistavat ihmeet. Niiden salliman joustavuuden ja tehokkuuden myötä niin työntekijät kuin –antajatkin voivat saavuttaa uudenlaisia tuloksia, aitoa sitoutuneisuutta ja motivoituneen työympäristön.

Työntekijät käyttävät mieluummin omia työvälineitään työntekoon. Pilviteknologia ja modernit työkalut mahdollistavat joustavan tavan tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta; tehokkuus kasvaa, kustannukset pienenevät ja koko toimintatapa modernisoituu.

Trendit muokkaavat maailmaa kiihtyvällä vauhdilla ja digitaalisuus on läsnä kaikessa, mitä teemme. Tulevaisuuden työn tuottavuus syntyy työntekijöiden innostuksen ja hyvinvoinnin myötä. Digitaalisuus, yksilöä arvostava johtaminen ja yksilöiden vastuunotto ovat avain ilon ja menestyksen luomiseen.  Tehdään työtä paremman työelämän puolesta.

Rauhallista joulua ja parempaa työelämää 2017!