Tekoälyn rooli kestävässä kehityksessä – syntipukki vai sankari?

Tekoälyn käyttö kasvaa räjähdysmäisesti. Tekoälyn koulutus ja käyttö kasvattavat hiilijalanjälkeämme, sillä ne kuluttavat runsaasti energiaa datakeskusten toimintaan ja jäähdytykseen. Toisaalta tekoälyllä on potentiaalia vähentää hiilijalanjälkeämme tehostamalla teollisuusprosesseja ja tukemalla kestävämpien valintojen tekemistä.

Tämä blogi on kuudes kahdeksan blogin sarjassa, joka käsittelee tekoälyteknologian haasteita ja mahdollisuuksia.
Blogi on kirjoitettu haastattelun perusteella.

Haastatteluissa olivat mukana Aki Antman, Sulavan perustaja ja The Digital Neighborhoodin tekoäly- & Copilot -palveluiden johtaja, Peter Charquero Kestenholz, Projectumin perustaja ja innovaatio- ja tekoälyjohtaja sekä Erik David Johnson, Delegaten tekoälyjohtaja.

Energiankulutus ja kestävät datakeskukset

Tekoälyteknologioiden kehittämiseen liittyy luonnostaan merkittävä energiankulutus, erityisesti suurten kielimallien koulutuksessa. Siksi myös tietoisuus tarpeesta kehittää tehokkaampia algoritmeja ja hyödyntää vihreämpiä energialähteitä kasvaa.
ChatGPT:n energiankulutuksen vertaaminen Google-hakuihin tai kännykän lataukseen suistaa kuitenkin tärkeän keskustelun raiteiltaan. Keskustelun tulisi ulottua tekoälyn välittömien tehovaatimusten lisäksi laajempaan kontekstiin siitä, miten tekoäly voi edistää kestävyyspyrkimyksiä.

Tärkein pointti on datakeskusten energiatehokkuuden kehittämisessä. Datakeskukset, jotka mahdollistavat tekoälyn ja koko internetin käytön on optimoitava energiatehokkaammaksi sekä ympäristöystävällisemmäksi. Painopisteen tulisi olla siinä, miten datakeskukset rakennetaan, miten niitä käytetään tai hallitaan. Uusiutuvan energian hyödyntäminen, edistyneiden jäähdytystekniikoiden käyttöönotto ja tehokkaan vedenkäytön varmistaminen ovat olennaisia strategioita datakeskusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Tekoäly voi kiihdyttää kestävää kehitystä

Tekoälyn mahdollisuudet edistää innovointia ovat paljon suuremmat kuin sen ympäristökustannukset. Generatiivinen tekoäly ja muut kehittyneet mallit voivat muuttaa perusteellisesti esimerkiksi ilmastotieteen, energianhallinnan tai luonnonsuojelun toimintaa.
Meidän tulee kehittää kykyämme mallintaa monimutkaisia järjestelmiä tai luoda uutta teknologiaa. Sen myötä tekoäly voi toimia tehokkaana työkaluna ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

Tekoälyn avulla voi esimerkiksi optimoida toimitusketjuja jätteen vähentämiseksi, parantaa rakennusten energiatehokkuutta tai jopa kehittää uusia materiaaleja, jotka mahdollistavat kestävämpien tuotteiden valmistuksen. On olennaista, että tekoälyn käyttö on harkittua ja tavoitteellista, ei vain pintapuolista ratkaisua markkinapaineiden ajamana – tekoälyä ei tule käyttää vain sen itsensä vuoksi.

Monet organisaatiot ottavat käyttöön tekoälyratkaisuja ilman selkeää käsitystä niiden tarpeellisuudesta tai tehokkuudesta, mikä johtaa resurssien tuhlaamiseen. Pragmaattinen lähestymistapa edellyttää todellisten tarpeiden ja mahdollisten hyötyjen arviointia ennen käyttöönottoa. Etukäteen tulee myös varmistaa, että tekoälysovellukset tuottavat aidosti lisäarvoa eivätkä vain kuluta resursseja.

Koulutus, testaus ja innovaatiot

Koulutuksen ja testauksen merkitystä ei voi liioitella tekoälyn hyödyntämisessä. Organisaatioita ja ihmisiä tulisi kannustaa tutkimaan tekoälyä käytännössä, koska vain kokeilu ja testaus voivat edistää tekoälyn syvempää ymmärtämistä. Oppimisprosessi on ratkaisevan tärkeä, kun halutaan löytää ratkaisuja tekoälyn hyödyntämistä kestävässä kehityksessä.

Tekoälyn sisällyttäminen kestävyyspyrkimyksiimme tulisi nähdä osana kattavampaa suunnitelmaa kohti kestävämpää maailmaa. Tämä ei tarkoita ainoastaan ympäristöystävällisempien tekoälyteknologioiden kehittämistä, vaan myös tekoälyn käyttöä laajempien kestävyysaloitteiden vahvistamiseksi.

Keskittymällä datakeskusten tehokkuuteen ja kestävyyteen, kannustamalla vastuulliseen tekoälyn käyttöön ja edistämällä innovaatioita koulutuksen ja kokeilujen avulla voimme valjastaa tekoälyn voiman edistämään merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Tekoäly ei siis ole kestävän kehityksen syntipukki tai sankari. Pikemminkin se on voimakas liittolainen, joka viisaasti käytettynä voi auttaa meitä rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

Tutustu blogisarjan muihin osiin

Tutustu palveluihimme

Tekoälyn avustama innovaatio ja tuottavuusmahdollisuuksien hyödyntäminen kaikille organisaation työntekijöille on välttämätöntä.

Kiinteällä kuukausimaksulla olevat palvelumme Copilotin käyttöönottoon auttavat ottamaan käyttöön mullistavaa teknologiaa hallitusti ja järkevästi. Palveluidemme tuella parannat organisaatiosi tuottavuutta ja luovuutta Copilotin avulla. Kokeneet asiantuntijamme opastavat organisaatiotasi käyttämään Copilot for M365:tä tehokkaasti.

Copilot for Microsoft 365 Essentials -palvelu on pienemmille organisaatioille ja suuremmille Copilot Modern Work as a Service -palvelu. Tutustu palveluihin alla olevista linkeistä!