Tekoäly ei takaa laatua, mutta auttaa sen varmistamisessa

Tommi KuriEilakaislan hallintopäällikön intohimona ovat asioiden kehittäminen ja ratkominen. Hän löytää usein itsensä pohtimasta, miten asioita voisi tehdä paremmin. Vapaa-aikaa sävyttävät perhe, harrastukset ja ystävät.

LinkedIn


Tekoälyä on kehitelty lähes 70 vuotta ja sen on ajateltu tulevaisuudessa tekevän uskomattomia asioita. Me Eilakaislalla olemme peilanneet tätä kehitystä vasten omaa toimintaamme, jota sitäkin on kehitetty jo huikeat 45 vuotta. Henkilöstöalalla keskustellaan esimerkiksi, miten tekoälyä hyödynnetään laadukkaan asiakaspalvelun tukena tai korvaako tekoäly pian jopa koko HR-bisneksen. Joka tapauksessa laatu vaatii toiminnalta jatkuvaa pitkäjänteistä kehittämistä eikä synny yhdessä yössä.

Juuri laadun varmistamisessa erilaiset tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet tuovat mielenkiintoisen lisän osaksi palveluketjua. Laadukkaan palvelemisen avaimena onkin syvemmän asiakasymmärryksen luominen, jotta pystymme paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Uusilla älykkäillä työkaluilla kokonaiskuva paranee, palvelu nopeutuu ja intuitio asiakkaan todellisista tarpeista täsmentyy, minkä pohjalta syntyy parempi palvelukokemus.

Palvelukokemus voi myös olla esimerkiksi nopeampaa ja helpompaa saavutettavuutta esimerkiksi chattien avulla, jotka joillakin toimialoilla voivat jo korvata osan ihmisen tuottamasta palvelusta. Eilakaislalla tosin chatin takaa löytyy oikea ihminen varmistaaksemme oikeanlaisen herkkyyden asiakaskohtaamisessa.

Myös rekrytoinnin ja työnhakijan näkökulmasta asiat helpottuvat, koska jatkossa yhä useammin voi selvitä vähemmällä näpyttelyllä järjestelmien osatessa poimia henkilön luvalla oikeat tiedot joko esimerkiksi hänen dokumenteistaan tai imaista ne hakijan käyttämistä palveluportaaleista.

Miten sitten näistä massoista löydetään oikeat hakijat? Tässä vaiheessa tarvitaankin konsulttia yhdistämään hakijan ja asiakasyrityksen tarpeet (tiedostetut ja tiedostamattomat). On testattu, että tekoäly voisi jopa tulkata videolta erilaisia asioita, kuten tunnetiloja ja käytöstä. Tänä päivänä käytetään paljon henkilöarviointia ja erilaista testausta päätöksenteon tukena. Nämä kaikki voivat kuitenkin ainoastaan tukea lopullista arviointia, ja esimerkiksi Eilakaislalla halutaan aina tavata henkilö haastattelussa kasvokkain ennen lopullista päätöstä.

45 vuoden aikana kehittynyt laatu on sopiva sekoitus intuitiota ja luovuutta yhdistettynä asiakkaan välittämään vaikutelmaan tehtävänkuvasta ja yrityskulttuurista ja ennen kaikkea tarvittavan osaamisen sovittamista sopivan hakijan kanssa yhteen yrityksen tarpeisiin. Tässä prosessissa hyödynnetään juuri sitä pitkän ajan kokemusta, jossa osaamiseen ja ammattitaitoon perustuva luovuus pääsee merkittävään rooliin.

”Jätetään siis näin joulun alla nämä botit vaikka valitsemaan tunnelmallista joulumusiikkia ja keskitytään ihmisten väliseen kohtaamiseen ihan reaalimaailmassa.”

Vaikka tekoäly ja älykkäät ohjelmat eittämättä parantavat yritysten prosesseja, ja kuhunkin liiketoiminta-alueeseen soveltavasti hyödyntäen varmasti lisäävät tehokkuutta, eivät ne viime kädessä kuitenkaan korvaa todellista kohtaamista ihmisten välillä.

Jätetään siis näin joulun alla nämä botit vaikka valitsemaan tunnelmallista joulumusiikkia ja keskitytään ihmisten väliseen kohtaamiseen ihan reaalimaailmassa. Kyllä se tekoäly jatkaa kehittymistään ensi vuonna joulun jälkeenkin!

Hyvää Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta toivottaen,

Tommi Kuri / Eilakaisla / hallintopäällikkö