Power Platform – ketterän liiketoiminnan palvelualusta

Kuulin Power Platform -alustasta ensimmäisiä kertoja virallisesti 2017 aikana. Viime kuukausien aikana termi on hiljalleen vakiintunut, kattaen seuraavat Microsoftin palvelualustat liiketoimintasovelluksille:

PowerApps

PowerApps mahdollistaa omien käyttöliittymälle varustettujen liiketoimintasovellusten rakentamisen ilman sovelluskehitystä. Oman kokemukseni mukaan PowerApps lainaa vahvasti vanhoista Visual Basic -sovelluksista, joita usein toteutettiin nopeasti täsmätarpeeseen – ehkäpä ilman suuria sovelluskehitysresursseja.

PowerApps-sovellukset luodaan PowerApps Studiossa. Eräs käytetyimmistä PowerAppsin käyttökohteista on SharePoint Online -sivustojen virittely – esimerkiksi SharePoint-listojen ja listanäkymien kautta.

PowerApps-sovellukset jaellaan pilvestä, yleensä organisaation omille käyttäjille. Siinä missä modernitkin weppisovellukset vaativat usein toteuttajaltaan ymmärrystä useista eri frameworkeista, selainten kyvykkyyksistä ja sivulatauksen optimoinnista voidaan PowerApps-sovellukset tehdä hyvin nopeasti ja silti toimiviksi.

PowerAppsien avulla päästään myös ulkoisiin datalähteisiin kiinni connectoreiden avulla. Myös omien connectorien luonti on mahdollista, joskin viime aikaisten lisenssimuutosten myötä tämä vaihtoehto voi olla rajatumpi riippuen yrityksen käytössä olevista lisensseistä.

Flow

Flow on PowerAppsin sisarsovellus automatisointiin ja työnkulkuihin. Jälleen, kuten PowerAppsin kanssa, ratkaisut voidaan Flow’ssa toteuttaa ilman ohjelmointia. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi hyväksyntämenettelyt, erilaiset konversiot (vaikkapa valuutalle tai muille yksiköille), manuaalisen työn automaatio sekä ulkoisten palveluiden liittäminen osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja.

Flow taipuu moneksi, ja kehittyy sellaisella vauhdilla, että melkeinpä joka viikko on hyvä tarkistaa mitä uutta on tarjolla sitten edellisen käyttökerran. Lisäksi Flow’n omasta galleriasta löytyy nippu valmisratkaisuja, joita on helppo käyttää pohjana omien ratkaisujen toteutuksessa.

Flow’lla on mahdollista noukkia ja hyödyntää omaa dataa pilven ulkopuolelta. Ennen vanhaan puhuttiin DMZ:sta, nykyisin muotitermi on pilven reuna, eli edge: omat palvelimet ja palvelut konesaleissa.

Power BI

Kolmas, ja ehkä samalla tärkein Power Platformin palveluista on Power BI. Siinä missä PowerApps on tarkoitettu liiketoimintasovellusten luontiin ja Flow prosessien automatisointiin, on Power BI raportointia ja tiedon visualisointia. Power BI:llä voidaan ketterästi poimia dataa tietokannoista, exceleistä, rajapinnoista ja intraneteistä visualisointia varten. Raportit voivat elää reaaliaikaisesti tai ajastetusti samalla sykkeellä kuin lähdedata. Jakelu voidaan hoitaa monipuolisesti, joko upottamalla raportti ulkoiseen järjestelmään tai jakelemalla raportti suoraan Power BI-portaalin kautta.

Power BI on käytännössä mahdollistanut raporttien ja datan visualisoinnin demokratisoimalla liiketoiminnan näkemykset selkeään ja helppokäyttöiseen työkaluun.

Näiden kolmen palvelun avulla minkäkokoinen yritys tahansa kykenee tehokkaasti taklaamaan prosessit, liiketoimintasovellukset ja raportoinnin ilman koodausta tai palvelinasennuksia. Vastaavasti jokainen Power Platformin osapalvelu kehittyy ja päivittyy kuukausittain, edellyttäen jatkuvaa oppimista ja uusiin ominaisuuksiin tutustumista.