Kontekstiherkkyttä liikkeenjohtoon

Esko Kilpi on uuden työn esitaistelija.

Lue lisää: Esko Kilpi Company

Twitter

LinkedIn

Liikkeenjohdossa ei yleensä puhuta siitä, mitä tapahtuu, vaan siitä, mitä pitäisi tapahtua. Sille, mitä juuri nyt tapahtuu ei tavallisesti anneta aikaa, koska ihanteena on ollut pitää huomio tavoitteissa ja niitä ohjaavissa visioissa.

Mutta mitä jos juuri ajalla ja paikalla onkin huomattavasti enemmän merkitystä kuin olemme ymmärtäneet? Mitä jos toiminnan tuloksellisuus onkin merkittävällä tavalla kiinni läsnäolosta juuri siinä tilanteessa missä ollaan?

”Mitä jos toiminnalla on aina parasta ennen -päiväys?”

Mitä jos kontekstiherkkyys ja siitä nouseva luova oppiminen ja ketteryys ovatkin liikkeenjohtamisessa huomattavasti tärkeämpiä asioita kuin aika- ja paikkariippumattomat yleistykset menestykseen johtavista syistä ja kausaliteeteista? Mitä jos toiminnalla on aina parasta ennen -päiväys? Mitä jos jälkikäteen tapahtuvalla mittamisella ei voi täysin ymmärtää sitä, mitä tapahtui, puhumattakaan siitä, että toimintaa huomenna voisi tehokkasti ohjata eilistä kuvaavilla mittareilla?

Organisaatioiden toiminta on toisistaan riippuvaisten ihmisten vuorovaikutusta. Vuorovaikutus on aina kontekstisidonnaista. Se tapahtuu aina ajassa ja paikassa, kontekstissa. Tässä vuorovaikutuksessa ihmiset sekä mahdollistavat asioita toisilleen että rajoittavat toisiaan. Samaten kutsumme ihmisiä mukaan, mahdollistamme osallistumisen tai jätämme ihmisiä ulkopuolelle, suljemme pois. Vallankäyttö verkostoissa perustuu juuri näihin muuttujiin: mahdollistamiseen – rajoittamiseen sekä mukaan kutsumiseen – pois sulkemiseen.

Työn henki onkin parhaimmillaan vähän kuin joulun henki. Hetki jolloin kutsutaan mukaan ja ollaan läsnä. Toivottavasti tämä joulun henki jatkuu työssä koko ensi vuoden!

Esko Kilpi