3 vinkkiä – Näin otat Power Platformin hallintaan!

Microsoftin Power Platform ratkaisut ja sovellusten kehittäminen ovat monelle jo tuttuja asioita. Puhumme nykyään yhä enemmän siitä, mitä ratkaisualustalla voi tehdä sen sijaan, että pohdimme, mitä Power Platform tarkoittaa. Tarve ja kysyntä ketterille organisaation eri kokoisiin tarpeisiin tehdyille sovelluksille on siis olemassa. 


Organisaation sisäisten sovellusten käyttöönottoa on perinteisesti ajateltu ns. varjo-IT käsitteen kautta. Varjo-IT nähdään usein tietoturvariskinä ja asiana, jota halutaan karsia. Power Platform tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden hallita tilannetta.  


Mitä organisaation tulee siis ottaa huomioon, jotta Power Platformista saa suurimman mahdollisen hyödyn ilman varjo-IT:n uhkaa? Lue 3 vinkkiä ketterään hallintaan!

1. Mahdollista hallitusti 

Vapaus luoda ja toteuttaa sovelluksia itse on tärkeä osa tulevaisuuden digitalisointia ja avaa mahdollisuuksia työn tekemiseen entistä paremmin, tehokkaammin ja mukavammin. Vapaus tuo mukanaan vastuun lisäksi myös tarpeen koulutukselle, tuelle, sekä ylläpidolle. 

Organisaation Power Platformin käyttö ja hallinnointi eroaa jonkin verran siitä, mihin perinteisemmän IT:n osalta totuttu. Tukimallit ja hallinnointiprosessit ovat toki tehtävissä samoja periaatteita käyttäen, mutta hallinnointiin liittyvät osa-alueet ja tarvittava osaaminen vaativat uuden oppimista ja prosessien uudistamista. 


Power Platformin haltuunotto kannattaa jakaa tekniseen alustan hallinnointiin, sekä organisaation osaamisen ja kyvykkyyden tukemiseen. Tärkeintä on lähteä liikkeelle mahdollisimman aikaisin ja avustaa eri osa-alueita oikeaan suuntaan tiedon lisäämisen ja opastuksen kautta.

Onnistunut Power Platformin jalkautus tarvitsee omistajat, eli ydintiimin, jolla on johdon tuki työlle. Ydintiimiin kannattaa ottaa asiantuntijuutta mukaan niin IT:stä, tukipalveluista kuin liiketoiminnan puolelta. Laaja näkemys ydintiimissä auttaa jatkossa tarvittavien askeleiden suunnittelussa, sekä jalkautuksessa.

Sulava tukee omia asiakasorganisaatioitaan tässä työssä olemalla mukana Power Platform ydintiimissä fasilitaattorin, sekä asiantuntijan roolissa. Tällöin asioita voidaan viedä yhdessä eteenpäin ja varmistaa samalla, että uusin tarpeellinen tieto tulee huomioiduksi.

2. Teknisen alustan haltuunotto

Monesti Power Platform sovelluksia ja palveluita käytetään jo ennen kuin tarve laajempaan hallintaan tulee ajankohtaiseksi. Heti prosessin alussa kannattaakin ottaa ensimmäiset askeleet teknisen ympäristön analysoimiseksi, sekä perusasetusten asettamiseksi organisaatiolle sopivalle tasolle. Me Sulavalla olemme rakentaneet tähän ensimmäisen kuukauden starttiin oman palvelumallin, joka perustuu Microsoftin parhaiden käytäntöjen ja omien kokemustemme jalkauttamiseen.


Hallintaprojektin alussa kannattaa varmistaa, että kaikilla teknisillä tahoilla ja pääkäyttäjillä on yhteinen ymmärrys Power Platformista ja niistä osa-alueista, jotka vaativat toimenpiteitä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Olennaisin asia on kerätä riittävä määrä tietoa Power Platformin nykytilasta organisaatiossa.

  • Nykytilan analyysin kautta päästään suunnittelemaan tarkemmin teknisen IT-arkkitehtuurin hallinnointia.
  • Analyysin perusteella saadaan parempi ymmärrys potentiaalisista kohteista, joissa Power Platformia voidaan hyödyntää.
  • Analyysi luo pohjan sovelluksia kehittävien tahojen koulutukseen ja Power Platformin jalkautukseen heille, jotka sovelluksista ja prosessien automatisoinneista voisivat hyötyä.

3. Mahdollista sovellusten rakentamisen kulttuuri

Teknisen ympäristön ylläpito on kuitenkin vain yksi osa-alue Power Platformin kokonaishallinnassa. Tavoitteeksi kannattaa asettaa se, että mahdollisimman monella on tieto ja ymmärrys alustan mahdollisuuksista. Tätä kautta voidaan mahdollistaa se, että liiketoimintojen edustajat löytävät helpommin ne kohteet, joita voidaan sovellusten avulla tehostaa.

Nykytilannetta analysoimalla löydetään yleensä joukko aktiivisia tekijöitä ja kohteita, joista voidaan rakentaa kunkin organisaation toiminnalle sopivat ja ajatuksia herättävät case esimerkit. Organisaatiolle voidaan tämän tiedon perusteella lähteä tarjoamaan sopivia koulutuskokonaisuuksia tai viedä osaamista eteenpäin esimerkiksi Champions-verkoston avulla.

Tärkeintä on tunnistaa oman organisaation erityispiirteet ja suunnitella toimenpiteitä edes korkealla tasolla yhdessä ydinryhmän ja organisaatioyksiköiden kanssa.

  • Ymmärrä nykytila ja tunnista osa-alueet, joissa sovelluksia tullaan potentiaalisesti rakentamaan tulevina vuosina
  • Kerää käytännön esimerkkejä piensovelluksista ja käy keskusteluja eri toimintojen asiantuntijoiden kanssa heidän tarpeistansa.
  • Luo lyhyen ja pidemmän aikavälin suunnitelma siitä, mitä organisaatiosi on tehtävä hallitakseen liiketoimintasovellusten kehitystä liiketoimintayksiköissä
  • Aseta vaatimukset turvallisille yrityssovelluksille, jotka on rakennettu IT-organisaation ulkopuolelle
  • Ymmärrä ja suunnittele sovelluksia itse rakentavien tahojen tarpeet tuen ja koulutuksen osalta ja mieti, miten heidän sovelluksiaan tullaan jatkossa hallinnoimaan.

Hyvänä työkaluna toimii myös malli, jossa lähdetään ratkomaan jo olemassa olevaa tarvetta PoC sovelluksen avulla. Sulavan asiantuntijat voivat olla tässä mukana kouluttamassa ja kertomassa parhaita käytäntöjä sovellusten suunnitteluun ja toteutukseen.


Tule HPR-seminaariin mukaan inspiroitumaan muiden PP case-tarinoista!

Tervetuloa mukaan Power Platform HPR -tapahtumaan. Seminaari järjestetään 9.-10.5.2023 hybridimuotoisena ja kyseessä on Suomen laajin case-pohjainen M365 -toteuksista kertova case-pohjainen tapahtuma. Aiempiin HPR-seminaareihin on osallistunut jo yli 2500 SharePointista, Teamsista, Azuresta, Power Platformista ja muista Microsoft 365 -aiheista kiinnostunutta henkilöä. Toukokuun tapahtuma on kaksipäiväinen – ensimmäinen päivä teemoittuu M365:n ytimeen ja toinen päivä Power Platformiin. Tarjolla on siis entistä runsaampi sisältö sekä monipuolisemmat verkostoitumismahdollisuudet. Lue lisää edullisista etuhinnoista ja ryhmäalennuksista ja ilmoittaudu mukaan täältä!

Tutustu myös Power Platform SM -kilpailuun! Järjestämme Microsoftin kanssa vuosittain Suomen Paras Power Platform ratkaisu -kilpailua, jonka tavoitteena on löytää innovatiivisia ns. kansalaiskehittäjäratkaisuja ja innostaa suomalaisia organisaatioita niiden toteuttamiseen ideoita ja kokemuksia jakamalla. Kilpailu järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2023. Lue lisää!


Lataa maksuton Power Platform -opas!

Lataa Sulavan maksuton Power Platform -opas ja opi miten teet ja säästät selvää rahaa low code/no code -automaatiolla.


Haluatko oppia lisää Power Platformista?