Valmis vanhenee vauhdilla

Suomalaiset digitalisaatiohankkeet ovat usein pettymyksiä. Tähän on parikin syytä. Ensinnäkin digitalisaatio koetaan liian usein teknologialähtöisenä, kun kysymys on oikeasti ajattelu- ja toimintatavan muutoksesta. Toinen haaste on pakottava tarve saada aikaan suuria valmiita kokonaisuuksia. Ajattelu on liian ratkaisukeskeistä.

Teknologia on välttämätön osa digitalisaatiota, mutta vanhojen toimintatapojen sähköistäminen tuo harvoin merkittäviä tuottavuusetuja. Kaiken pitäisi lähteä toimintaympäristön muutokseen perustuvasta kehittämisestä. Turhien tehtävien ja prosessien eliminointi vaatii ennakkoluulotonta asennetta. Tuottavuutemme voi lisääntyä vain rajallisesti työtunteja lisäämällä. Todellinen tuottavuuden kasvu edellyttää uudenlaista ajattelua. Mieluummin sata prosenttia kuin sata tuntia.

Isojen hankkeiden aika on ohi sekä teknologian että toiminnan kehittämisen kannalta. Monoliittien rakentamisen sijasta pitäisi keskittyä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Kerralla valmista –ajattelu pitää korvata ketterällä kehittämisellä. Ympäristön nopea muutos ei salli pitkiä kehitysprojekteja. On tärkeää saada tuotteet ja palvelut nopeasti markkinoille – yhdessä asiakkaiden kanssa.

Isojen muutosten aikaansaaminen organisaatioissa on hidasta. Yrityskulttuuri muuttuu hitaasti. Toisaalta kun kulttuuri lakkaa kehittymästä, organisaatio on vaikeuksissa. Omien kokemusteni perusteella suuret muutokset on helpointa toteuttaa alhaalta ylöspäin – silloinkin kun strategia on laadittu johdon toimesta. Ihmiset sitoutuvat paremmin, jos muutosta käsitellään yhteisenä oppimiskokemuksena eikä muutosjohtamishankkeena. Avoimuus, luottamus ja johdon esimerkki ovat onnistuneen kehittämisen edellytyksiä.

Tuottavuushaasteen ratkaisu on toimintatavan muutoksessa. Teknologia on välttämätön mahdollistaja ja jatkuva kehittäminen menestyksen edellytys. Minun on vaikea ajatella, että nykypäivänä mikään olisi lopullisesti valmista. Muuttuva ympäristö vaatii mukautumiskykyä ja jatkuvaa kehittymistä niin organisaatioilta kuin yksilöiltäkin. Valmis vanhenee vauhdilla.

Mika Okkola johtaa Microsoftin ja Aalto Yliopiston AppCampus-mobiilikiihdyttämöä. Hän on tietotekniikan moniottelija, joka on viime vuosina paneutunut tietotyön kehittämiseen, kasvuyrittäjyyteen ja mobiilisovelluksiin.