Uteliaisuus luo menestystä

Tanja Säde toimii Microsoft Oy:llä vastaten kumppaneiden kautta tehtävästä markkinoinnista keskisuureen yrityskohderyhmään. Hän innostuu uusista teknologisista innovaatioista ja siitä, miten ne muuttavat ihmisten ja yritysten arkipäiviä sujuvammaksi.


Mikä yhdistää yrityksiä, jotka menestyvät, kasvavat ja näyttävät ottavan kaiken hyödyn irti digitalisaatiosta? Onko kyse puhtaasti parhaimmasta teknologiasta vai voisiko taustalta löytyä jotain muutakin?

Microsoftin pääjohtaja, Satya Nadella, sanoi mainiosti Envision 2016 -tapahtuman keynote-puheenvuorossaan, että digitalisaatiossa ei ole kyse ainoastaan teknologioiden ja sovellusten hankkimisesta tai niiden käyttöönotosta. Kyse ei ole myöskään siitä, mitä kaikkea CRM, ERP tai toimistosovellukset pystyvät automaattisesti tekemään. Ihmisten työkuormaa kaikilla näillä edellä mainituilla teknologioilla toki vähennetään, mutta palvelevatko ne automaattisesti myös yrityksen liiketoiminnan kasvua ja uudistumista?

”Parhaimmat yritykset onnistuvat luomaan prosesseja, jotka tukevat innovointia, eteenpäin pyrkimistä sekä ISOSTI ajattelua jokapäiväisessä arkityössä.”

Hakukone löysi digitalisaation määritelmän. Digitalisaatio on tekemistä, siis toimintaa. Jotta puhe muuttuu toiminnaksi, tarvitaan yrityksissä luoda kulttuuri, jossa tätä vaalitaan. Menestyvimmissä yrityksissä koko organisaation henkilöstö on mukana miettimässä yrityksen tulevaisuutta. Parhaimmat yritykset onnistuvat luomaan prosesseja, jotka tukevat innovointia, eteenpäin pyrkimistä sekä ISOSTI ajattelua jokapäiväisessä arkityössä. Innostava, kaikki työntekijät huomioonottava ja kuunteleva organisaatio tulee luoduksi – kuin sivutuotteena – eteenpäin pyrkivän, innovoivan henkilöstön.

”Uteliaille ihmisille tulevaisuus ei ole ikinä pelottavaa vaan mahdollisuus luoda jotain uutta”

Jos organisaatiosta pitäisi löytää yksi ylitse muiden oleva ominaisuus, joka ruokkii eteenpäin pyrkimistä, innovointia ja tulevaisuuden uskoa – valitsisin itse ehdottomasti uteliaisuuden. Näemme paljon esimerkkejä menestyvistä yrityksistä ympärillämme, jotka ovat uteliaan ennakkoluulottomasti lähteneet luomaan uusia palveluita uusille kohderyhmille ja markkinoille.

Uteliaille ihmisille tulevaisuus ei ole ikinä pelottavaa vaan mahdollisuus luoda jotain uutta. On mielenkiintoista seurata, mihin kaikkeen uuteen esim. Postin kaltainen organisaatio vielä taipuukaan, kun he uteliaan ennakkoluulottomasti etsivät uusia tulevaisuuden liiketoimintamalleja.

Ja kyllä, teknologia on äärimmäisen tärkeää yrityksen onnistumisen kannalta. Se on kivijalka, joka pitää kaiken muun pystyssä. Mutta ennen kuin tiedetään, minkälaista rakennusta rakennetaan, on turhaa lähteä valamaan vielä perustuksiakaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että yritykseen on luotu kulttuuri, jossa henkilöstö on valmis ottamaan kaiken irti digitalisaatiosta teknologian voimin.

Teknologia joka valitaan, on helppokäyttöistä ja ihmisläheistä. Sen täytyy olla joustavaa ja helppoa ottaa käyttöön. Sen täytyy pystyä tuottamaan relevanttia, ajantasaista informaatiota eri sidosryhmien tarpeisiin. Mikä tärkeintä, teknologia auttaa tuomaan todeksi yrityksen päämäärät auttamalla henkilöstöä ja muita sidosryhmiä ylittämään itsensä ja tavoitteensa.

Yhteenvetona voisi siis sanoa, että menestyvät yritykset pystyvät yhdistämään henkilöstön, prosessit sekä teknologian kulttuuriksi, joka innoittaa kaikki työntekijät hyödyntämään tätä digitalisaation aaltoa luoden uuttaa ja menestyvää liiketoimintaa.

Näin joulun alla on helppoa löytää itsestään uteliaan, tulevaa odottavan puolen. Yritetään vaalia sitä myös omassa organisaatiossamme!

Mukavaa joulunodotusta!
Tanja Säde

LinkedIn      Twitter