Asiakastarina: Lassila & Tikanoja otti käyttöön Lync Onlinen – pikaviestintä ja verkkokokoukset pilvestä

Lassila & Tikanoja (L&T) on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin ja on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. Yrityksen 9500 työntekijästä noin kahdella tuhannella on työasematunnukset.

Lassila & Tikanojalla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. Parantaakseen yhteydenpitoa ja vähentääkseen toimipaikkojen välistä matkustusta L&T päätti tarjota käyttäjille helppokäyttöisen, reaaliaikaisen kommunikointiympäristön, jossa voidaan lisäksi käydä videoneuvotteluita ja jakaa sovelluksia osallistujien kesken.

L&T oli arvioinut Office 365 -palvelun soveltuvuutta tarpeisiinsa ja loppuvuodesta 2011 L&T päätti ottaa käyttöön Office 365 -palvelut nopealla aikataululla aloittaen Lync-palveluista. Lync Onlinen avulla L&T:n käyttäjät voivat

  • Nähdä toisten työntekijöiden tilatiedon
  • Pikaviestiä ja käydä videoneuvotteluita toisten työntekijöiden kanssa
  • Järjestää ajastettuja verkkokokouksia, joihin myös ulkopuoliset käyttäjät voivat osallistua
  • Jakaa työpöytänäkymä, haluttu ohjelma tai esitys keskustelukumppaneille
  • Lisätä omaan yhteystietoluetteloon myös toisten yritysten Lync-käyttäjiä

L&T valitsi palvelun toteuttajaksi Sulavan. Palvelun piti olla käytössä erittäin tiukalla aikataululla, yhden kuukauden kuluessa projektin aloittamisesta.

Identiteetinhallinta ja kirjautuminen kuntoon

Kertakirjautumisen toteuttaminen vaati käyttäjähakemistolle tehtävää terveystarkastusta. Projektin alkuvaiheessa 2000 käyttäjän tiedot käytiin läpi ja muokattiin pilviyhteensopiviksi. Käyttäjätiedot synkronoitiin pilveen ja useita eri tunnuspäätteitä tukeva, vikasietoineen kertakirjautumistoiminto otettiin huolellisen testauksen jälkeen käyttöön.

Lassila & Tikanoja on tyytyväinen Sulavan palveluun

Arkkitehti Heikki Tauriainen L&T:ltä vastasi projektin teknisestä onnistumisesta:

”Lyncin käyttöönotto tehtiin nopeassa aikataulussa ja se oli mahdollista Sulavan erinomaisen osaamisen ja joustavan työmenetelmän avulla. Sulava toimitti asiakkaalta vaadittavien muutoksien määrittelyt etukäteen joka helpotti ja nopeutti projektin läpivientiä. Sulavan kyky muuntaa monimutkaiset tekniset vaatimukset selkokielisiksi tehtäviksi edisti osaltaan projektin nopeaa läpivientiä. Sulavan tuottama esimerkillinen dokumentaatio oli edellytys sujuvalle ylläpidon ja hallinnan siirrolle käyttöpalvelun tarjoajalle.”

Sulavan seniorikonsultti Ismo Husso kommentoi projektia: ”Työskentely L&T:n osaavan IT-organisaation sekä käyttöpalveluntarjoajan kanssa oli joustavaa, ja pystyimme pitämään luvatun erittäin tiukan aikataulun. Palvelun kriittisyyden takia kiinnitimme erityistä huomiota ylläpitoon ja hallintaan liittyvään ohjeistukseen. Heti käyttöönoton jälkeen pystyimme ottamaan Lyncin käyttöön myös projektiryhmän päivittäisessä viestinnässä. Lyncin integroituminen Outlookin ja SharePointin käyttöliittymään on loppukäyttäjille iso etu.”

Tehdyn pohjatyön ansiosta Lassila & Tikanoja on voinut edetä Office 365:n muiden palveluiden käyttöönotossa.