Näkökulma kompleksisuusteoriaan

Mika Aaltonen on tutkimusjohtaja, kauppatieteen tohtori, ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti. Hän johtaa Teknillisen Korkeakoulun BIT-tutkimuskeskuksen StraX-ryhmää, joka tutkii strategista älykkyyttä ja tulevaisuuden muodostumista.

Aaltonen on kansainvälisesti erittäin verkottunut päätöksenteon asiantuntija, jonka palveluksia monet hallitukset ovat käyttäneet. Hän on kirjoittanut monia artikkeleja ja kirjoja. Kirjoitus päätöksenteosta voitti Emerald Publisherin palkinnon vuoden arvokkaimmasta kirjoituksesta. Hänen viimeisimmät kirjansa ovat käsitelleet länsimaiden uudelleen organisoitumista – The Renaissance Society, yhdessä tanskalaisen futuristi Rolf Jensenin kanssa sekä globaalin logistiikan muutoksen taloudellisia ja poliittisia seurauksia – Crossroads, yhdessä amerikkalaisen analyytikko Michael Loescherin kanssa.

Talous ja kompleksisuusteoria.

Pelkkä nimi on luotaantyöntävä. Se on tehokkaasti pitänyt kansalaiset, poliitikot ja journalistit etäällä aiheesta. Mutta talous on nimenomaan kompleksinen järjestelmä. Olemme kaikki omalla tavallamme osa sitä. Reilumman ja vastuullisemman talousjärjestelmän rakentaminen vaatii lähtökohdakseen kompleksisuuden tunnustamisen.

Sen sijaan olemme nähneet yrityksiä korjata rikkimennyt järjestelmä mekaanisilla työkaluilla.

Monimutkaisen, monikerroksisen ja globaalin järjestelmän mieltäminen vaatii systeemiajattelun ja kompleksisuusteorian ymmärtämistä – polysentrisen järjestelmän kehittäminen monitasoisia vastauksia.