Karri Leino

Karri Leino

Consulting & Training

Helsinki

Karri ratkoo murroksessa olevan työelämän ongelmia ja kehittää käyttäjälähtöisesti uusia toimintatapoja.

Hyvän asiakaskokemuksen lisäksi Karrille on tärkeää katsoa asioita liiketoimintalähtöisesti. Ennakkoluuloton ja avoin suhtautuminen digitalisaation mahdollistamiin muutoksiin on Karrin mielestä avain meille jokaiselle helpompaan arkeen.

Aiemmin Karri on toiminut rahoitusalalla asiakasvastaavana, back office -tehtävissä ja kehitysprojekteissa.