Mitä on moderni laitehallinta?

Microsoft on lanseerannut uuden termin “Moderni laitehallinta” kuvaamaan jatkuvasti päivittyvää ja ajan tasalla olevaa päätelaiteympäristöä ja sen hallintaa 

Tulkinnasta riippuen modernia laitehallintaa voi ajatella seuraavien periaatteiden kautta:  

  • Laitteet päivittyvät jatkuvasti ja ovat näin ollen aina ajan tasalla (käyttöjärjestelmä, ajurit, ohjelmisto jne.) 
  • Hallintajärjestelmä ja siihen liittyvät työkalut päivittyvät jatkuvasti ja ovat aina ajan tasalla 
  • Työasemille ja mobiililaitteille on määritetty järkevät hallintakokonaisuudet 
  • Ympäristö on suunniteltu ja rakennettu niin, että jatkuva päivitys on mahdollista. Tähän tilanteeseen on mahdollista päästä vain korjaamalla jatkuvasti ongelmaksi nousseet järjestelmät. 

Haluamme siirtyä moderniin laitehallintaan, mutta miten se onnistuu?  

Ensimmäinen askel modernia laitehallintaa kohti on muokata yrityksen asenteet kuntoon. Perinteisessä mallissa yrityksen työasemat on konfiguroitu täyteen erilaisia virityksiä, joilla järjestelmät on saatu toimimaan. Tämä on kuitenkin aiheuttanut tilanteen, jossa laitteita on hankala päivittää ja ylläpitää.

Tästä syystä ensimmäisenä yrityksen pitää päättää, että helppojen voittojen sijaan jatkossa korjataan järjestelmissä olevat ongelmat. Esimerkki järjestelmän heikkoudesta voi olla päivittämätön järjestelmä, jolloin työasemiin ei voida asentaa uusinta versiota työasemasovelluksesta. Tämä taas johtaa siihen, että työasemasovellus ei välttämättä ole yhteensopiva uuden Windows 10 version kanssa ja sekamelska on valmis.

Modernin laitehallinnan kannalta järkevästi toteutettuna järjestelmän käytännöt ja päivitysrutiinit laitetaan kuntoon, jolloin sovelluspaketin lisäksi työasemiin ei tarvita muita erityisiä muutoksia tai rajoituksia. Mikäli ongelmainen järjestelmä on sellainen, ettei sitä voi korjata, on sitä käyttävät sovellukset siirrettävä esimerkiksi erilaisille virtualisointialustoille. 

Alussa kannattaa hankkia dataa siitä missä tilassa nykyinen ympäristö tällä hetkellä on. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi Microsoftin Desktop Analytics -palvelua. Sen avulla saadaan selkeää dataa ympäristön haasteista. Samalla voidaan alkaa pienissä ryhmissä siirtämään yrityksen laitteita hakemaan päivitykset suoraan Microsoftilta tai vaikka SCCM palvelun kautta mahdollisimman laajasti sisältäen esim. ajuripäivitykset ja Windows versiopäivitykset. Samalla kannattaa panostaa siihen, että rakennetaan prosessi millä myös sovellukset saataisiin jatkossa pysymään ajan tasalla. 

 

Miten jatkossa sitten pilotoidaan muutoksia?  

Moderniin malliin siirryttäessä ryhdytään määrittelemään, mihin erilaisiin jakelukerroksiin eri tyyppisiä käyttäjiä voidaan sijoitella ja samalla määritellään yritykselle useita jakeluryhmiä esimerkiksi kevyellä mallilla: tekniset testaajat, nopeat omaksujat, järjestelmien pääkäyttäjät sekä muutama eri tuotantoryhmä jakeluiden vaiheistamiseksi.  

 

Miten muistetaan tehdä päivitykset?  

Modernin laitehallinnan kantavana ideana on, että mahdollisimman paljon asioita pyritään automatisoimaan, eikä kaikkea tehdä jatkuvasti itse käsin. Nykyisellään tilanne on usein se, että päivittäminen unohtuu ”kiireellisempien” asioiden takia ja lopulta ollaan niin paljon takamatkalla, että ajan tasalle pääsy vaatii isomman päivitysprojektin ja päivitykset jäävät lopulta tekemättä. 

 

Miten tulevaisuudessa? 

Monissa yrityksissä painitaan tällä hetkellä usean laitehallintajärjestelmän loukussa. Microsoft on tunnistanut tämän merkittäväksi ongelmaksi ja pyrkii yhtenäistämään erilaisia tapoja hallita laitteita Microsoft Endpoint manager -palvelun avulla (Intune + SCCM + Desktop Analytics + AutoPilot jne.).  

Endpoint manager -palvelun avulla yritykset voivat rakentaa laitteilleen yhden jatkuvasti ajan tasalla olevan alustan, jossa voidaan siirtää työkuormia eri palveluiden välillä aikaisempaa vaivattomammin. Tämä on ollut aikaisemmin osittain mahdollista esimerkiksi SCCM- ja Intune-palveluiden väliin rakennettavalla Co-management –toiminnallisuudella, mutta Endpoint manager tuo tulevaisuudessa tähän monia uusia mahdollisuuksia. 

Tällä hetkellä Endpoint manager ei suuresti vaikuta toteutuksiin, mutta ensi vuodelle Microsoft on antanut paljon lupauksia uusista toiminnallisuuksista, joten kaikkien laitehallinnan kanssa työskentelevien kannattaa pitää silmät ja korvat auki. Elämme mielenkiintoisia aikoja laitehallinnan alueella.