Tunnista olennaiset tietoturvauhat ja pienennä uhkien riskitekijöitä

04.12.2019

Aihe: Olennaisten tietoturvauhkien tunnistaminen ja uhkien riskitekijöiden pienentäminen

Aika: 4.12.2019

Puhuja: Marko Mikkola

Tietoturvauhista tiedon löytäminen ei ole vaikeaa. Tietoa maailmalla leviävistä uhista löytyy sekä viranomaisten että tietoturvapalveluita tuottavien yritysten lähteistä. Omaan yritykseen kohdistuvien uhkien ymmärtäminen on puolestaan jo hieman hankalampaa: mitkä uhat kaikista mahdollisista tulisi huomioida yrityksen näkökulmasta? On todella haastavaa päätellä mitkä niistä uhista, joiden voisi olettaa kohdistuvan omaan yritykseen, ovat niitä yrityksen tietoturvaa todella vaarantavia uhkia.

Tieto siitä, millä tasolla käyttöjärjestelmien ja applikaatioiden päivitykset ovat tai palomuurisäännöt ja dataliikenteen filttereiden asetukset ovat, ei ole riittävä tieto. Tulokulma on taas tekniikkapainotteinen ja ihmisten rutiininomainen toiminta kaikkine inhimillisineen toimintoineen arjessa unohtuu. Teknisiä tietoturvatuotteita ei pidä eikä saa sivuuttaa, mutta puhtaasti niiden varaan heittäytyminen ei ole riittävä keino suojautua tietoturvauhilta.

Tässä toisessa tietoturva-aiheisessa webinaarissa asiantuntijamme Marko Mikkola käsittelee inhimillisiä riskitekijöitä kyberrikosuhrikokemusten taustalla ja sitä, miten tiedotus, koulutus ja riskitekijät huomioiden yritykset voivat parantaa kykyään reagoida tietoturvauhkiin ja pienentää uhkien tuomia riskejä.

Webinaarin taustalla on Markon neliosaisen blogisarjan blogit, jotka kootaan webinaarissa yhdeksi kokonaisuudeksi:

1 blogi: Tietoisuus lisää tuskaa, tieto ei

2 blogi: Saisinko yhden tietoturvakoulutuksen, kiitos

3 blogi: Vältä kyberrikoksen uhriksi joutuminen – tunnista inhimilliset riskitekijät

4 blogi: Yrityksen kyberturvallisuus: uhat, teknologia ja ihminen

Webinaaritallenne

Nähdäksesi videon, sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet.