Cloud Security Summit – Ohjelma

12.11.2018

<<Takaisin Tapahtumasivulle

Ohjelma:

8:45VIRTUAALISET AAMUKAHVIT
9:00AVAUSPUHEENVUORO
Thomas Malmberg, Tietoturva ry
9:10SECURITY-AS-CODE – MODERNIN TURVALLISUUDEN TOTEUTTAMINEN PILVIYMPÄRISTÖSSÄ
Pilviympäristö mahdollistaa palveluiden maksajalle paremman läpinäkyvyyden toimittajien lopputulokseen. Esityksessä käydään läpi esimerkkejä, miten moderni turvallisuus toteutetaan ja millaisia käytäntöjä tietojärjestelmäkehityksessä voi hyödyntää paremman turvallisuuslopputuloksen aikaansaamiseksi.
Henri Lindberg, Forgotten Realms BBS
9:45CLOUD SECURITY ASSURANCE -MITÄ KANNATTAA HUOMIOIDA?
Mitä pilvipalveluiden käytön elinkaaren eri vaiheissa olisi hyvä huomioida riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinnan näkökulmista, jotta tavoiteltava luottamuksen taso olisi mahdollista saavuttaa? Entä miten tämä peilaantuu organisaation omiin pilvipalveluiden turvallisuuden varmistamisen prosesseihin ja toimintamalleihin? Voinko itse vaikuttaa omilla valinnoillani vaatimustenmukaisuuden hallinnan yhteensovittamiseen, vai loppuuko tietoturvallisuuden varmistaminen palvelusopimuksen allekirjoitukseen?
Jani Arnell, PwC
10:20KAHVITAUKO
10:40NYKYAIKAISET TIETOTURVAN KOMPASTUSKIVET
Benjamin Särkkä, Viria
11:15PILVI – PALJON MYYTTEJÄ TIETOTURVAAN LIITTYEN. MUTTA VOITTAVATKO MAHDOLLISUUDET MYYTIT?
Mikko Rotonen, HUS
11:50LOUNAS
12:50PILVI – UHKA VAI MAHDOLLISUUS
Miten pilvipalvelut näyttäytyvät Ulkoasiainhallinnon toimintaympäristössä ja voidaanko niitä yhteen sovittaa turvallisuusluokiteltujen tietojen kanssa? Tarjoavatko erilaiset pilvityökalut uusia ovia digidiplomatialle, vai aukeaako ovi samalla myös tiedustelijalle. Pilvipalvelut yleisesti herättävät paljon riskienhallinnallisia kysymyksiä, joita avataan tässä puheenvuorossa.
Matti Parviainen, Tietoturvapäällikkö, Ulkoministeriö
13:25KUINKA PYSÄYTTÄÄ KOHDENNETUT JA PITKÄKESTOISET HYÖKKÄYKSET? NÄKYVYYS, TEKOÄLY JA SAUMATON INTEGROINTI
Kuinka pysäyttää kohdennetut ja pitkäkestoiset hyökkäykset? Teollisuusvakoilu ja varastaminen ovat keskeisimpiä tavoitteita kohdennetuille ja pitkäkestoisille hyökkäyksille, ja hyökkääjät ovat yhä useammin jopa valtiotason toimijoita, joilla on resursseja, rahaa ja aikaa. Miten hyökkäykset tunnistetaan ja ehkäistään, ja mihin asioihin pitäisi keskittyä? Entä kuinka tekoäly sopii tähän yhtälöön? Vastauksia näihin kysymyksiin pyritään valaisemaan ajankohtaisin ja käytännönläheisin esimerkein tässä puheenvuorossa.
Kim Rejman, IBM Security
14:00KAHVITAUKO
14:25PILVIPALVELUT KESKOLLA -TIETOTURVAN NÄKÖKULMA
Miten pilvipalveluiden käyttöönotto on vaikuttanut Keskon tietoturvaan? Miten tietoturva otetaan huomioon pilvipalveluita hyödynnettäessä Keskolla?
Juho Rikala, Kesko
15:00PILVIPALVELUIDEN TURVALLISUUSASIAT VEROHALLINNOSSA
Verohallinnon visiona on tehdä maailman parasta verotusta. Tähän tarvitaan toimivia, luotettavia ja moderneja digitaalisia palveluita. Puheenvuorossa kuvataan,
kuinka Verohallinto pyrkii käyttämään pilviratkaisuita turvallisesti.
Samuli Bergström,
Vuoden 2021 tietoturvapäällikkö, Johtaja, Verohallinto turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö
15:35CLOSING KEYNOTE – PILVIPALVELUIDEN SWOT
Miten uhat tunnistetaan ja riskit otetaan hallintaan, jotta mahdollisuudet saadaan konkretisoitua?– Miksi #verkkorikolliset ovat entistä kiinnostuneempia pilvipalveluista ja automaatiosta?
Kimmo Rousku, Tietoturva ry, hallituksen jäsen, tietokirjailija, VAHTI-pääsihteeri
16:10JÄLKILÖYLYT
Päivän puheenvuorojen yhteenveto ja loppukeskustelu.
Thomas Malmberg, Tietoturva ry
16:30Tilaisuus päättyy
OSTA LIPUT TAPAHTUMAAN!

rnTapahtuman lippumyynti on sulkeutunut.

Tapahtumaa järjestämässä