Tampereen sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitos toimittaa luotettavasti, ympäristöystävällisesti ja asiakasläheisesti sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Tampereen Sähkölaitos on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 1888. Tampereen Sähkölaitoksen liikevaihto vuonna 2014 oli 289 miljoonaa euroa.

Office 365 -siirtymäprojektin käynnistyessä Tampereen Sähkölaitos käytti Tampereen kaupungin IT-palveluita, mutta tarpeena oli eriyttää Sähkölaitoksen palvelut omikseen. Osana tätä Tampereen Sähkölaitos päätti siirtyä sähköisten viestintäpalveluiden osalta Office 365 -pilvipalveluihin, ja tähän Sähkölaitos valitsi kumppaniksi Sulavan. Tavoitteena oli siirtyä Tampereen kaupungin Lyncistä ja Exchangesta Office 365:een, sekä ottaa samalla käyttöön uusin Office-työpöytäsovellus pilvestä lisensoituna.

Projekti aloitettiin tiiviillä esiselvitysvaiheella, jossa käytiin läpi tavoitteet, riippuvuudet ja aikataulu projektin osalta. Suurimmaksi riippuvuudeksi tunnistettiin Tampereen Sähkölaitoksen oman AD:n rakentaminen, jolla oli vaikutuksensa mm. tunnushallinnan sekä työasemapäivitysten osalta. Muuten todettiin IT-palveluiden eriyttämisen olevan luonteva kohta Office 365 -siirtymään, sillä samalla vaivalla kuin siirryttäisiin omiin paikallisiin palveluihin, voidaan siirtyä pilvipalveluiden käyttöön. Tämän jälkeen ympäristö on jatkuvasti päivittyvä, joten kyseessä on tavallaan viimeinen migraatioprojekti.

Sähkölaitoksen tietohallintojohtaja Johannes Lindell perustelee teknologiavalintaa:

”Office 365 oli luonteva valinta Tampereen Sähkölaitoksen sähköisten viestintäpalveluiden alustaksi. Office 365 on nykyaikainen ja jatkuvasti kehittyvä ympäristö, joka tarjoaa Tampereen Sähkölaitokselle aina ajantasaiset työkalut sähköiseen viestintään. Office 365:den tarjoama yhteisöllisyys lisää toiminnan tehokkuutta ja joustava lisensointi mahdollistaa tavoitellut kustannussäästöt. ”

Siirtymäprojekti aloitettiin puhtaalta pöydältä, kun hakemistointegraatio tehtiin uutta rakenteilla olevaa AD-ympäristöä vasten. Käyttöpalvelun tarjoaja jakeli työasemien AD-siirron yhteydessä niille uuden Officen, jonka käyttäjät aktivoivat uuden AD:n tunnuksella ja salasanalla.

Pian Office-jakelun jälkeen otettiin kertayliheittona käyttöön Exchange Online ja Skype for Business. Käyttäjien vanhojen sähköpostilaatikkojen sisällöt oli tuotu siirtopalvelun avulla uusiin postilaatikoihin, joten käyttäjien tarvitsi vain määrittää työpöytäohjelmat ja kännykät. Käyttöönoton jälkeen siirryttiin tarjoamaan yliheiton jälkeistä tukea Sähkölaitoksen käyttäjätuelle.

Siirtymässä käyttäjät saivat uuden Skype for Business -palvelun johon kuului mm. HD-tasoiset videopuhelut, sekä lisäpalveluna Intercallilta hankittu palavereihin sisäänsoittomahdollisuus puhelimella. Sähköpostin osalta käyttäjien sähköpostilaatikkojen tila kasvoi monikymmenkertaiseksi, ja käyttäjät pääsivät käyttämään myös modernin selainsähköpostia. Siirtymän jälkeen Tampereen Sähkölaitoksella on nyt valmiudet ottaa käyttöön myös OneDrive for Business -palvelu dokumentinhallintaan sekä SharePoint Onlinen ja Yammerin palveluita.

Sulavan projektipäällikkö Arttu Arstilan mukaan työskentely Sähkölaitoksen kanssa sujui luontevasti Skype for Busineksen avulla Helsingin ja Tampereen välillä:

”Projekti oli harvinainen siinä mielessä, että asiakas olisi joutunut tekemään joka tapauksessa jonkun migraation IT-järjestelmien eriyttämisen yhteydessä. Office 365 -siirtymä tapahtui helposti, ja kaikki pilvipalvelun hyödyt ja kustannussäästöt tulivat vielä kaupan päälle”.

Sähkölaitoksen tietohallintojohtaja Johannes Lindell kommentoi projektin kulkua:

”Sulavan erinomainen osaaminen pilvipalveluprojektien läpiviennistä, kokemus O365-tuotteesta ja joustava toimintatapa takasivat projektin onnistuneen läpiviennin suunnitelmien mukaisesti. Projektinaikainen viestintä hoidettiin Sulavan Office 365 -ympäristöä hyödyntäen, tämä mahdollisti saumattoman kommunikoinnin ja tiedon, sekä suunnitelmien jakamisen siten, että kaikilla osapuolilla oli jatkuva näkyvyys projektin tilaan ja etenemiseen.”