Tampereen Sähkölaitos

Azure-pilvipalveluiden kustannustehokas ja tietoturvallinen käyttö vaatii vankkaa asiantuntemusta. Sulava oli Tampereen Sähkölaitokselle luonteva kumppanivalinta Azure-ympäristön hyödyntämiseen.

Tampereen Sähkölaitos on Tampereen kaupungin omistama nykyaikainen energiayhtiö, joka on tuottanut energiaa pääasiassa pirkanmaalaisille asiakkailleen jo yli 130 vuotta. Toimintaa ohjaavat ympäristöystävällisyys, asiakaslähtöisyys ja luotettavuus. Toimiva tietohallinto on kriittisen tärkeää asiakaslähtöisen palvelun sekä luotettavuuden takaamiseksi.

Tampereen Sähkölaitos on hyödyntänyt jo vuosia Microsoftin Office 365 -palveluita. Joitakin ratkaisuita oli jo toteutettu Microsoftin Azure-palveluita hyödyntäen. Azure-kehitystyö lähti liikkeelle siitä, että palveluiden potentiaali haluttiin ymmärtää ja kartoittaa nykyisten konesalipalveluiden Azure-kyvykkyys.

Sulava oli luonteva kumppanivalinta Azure-yhteistyöhön. Olimme toteuttaneet Sulavan kanssa Office 365- sekä pienempiä Azure-projekteja kuten auditointeja aiemmin, jotka olivat sujuneet hyvin. Niiden perusteella tiesin, että Sulava tuntee Microsoftin ekosysteemin erinomaisesti, kertoo Tampereen Sähkölaitoksen liiketoimintateknologiajohtaja Johannes Lindell.

Yhteistyökumppanilta kaivattiin ketteryyttä, modernia ajattelua sekä kykyä jalostaa Azure-palveluiden potentiaali Tampereen Sähkölaitoksen liiketoiminnan hyödyksi. Azure-esiselvityksessä kartoitettiin ja suunniteltiin Tampereen Sähkölaitoksen mahdollisuudet ja tavoitteet Azure-palveluiden hyödyntämiseksi huoltovarmuuskriittisellä toimialalla.

”Azure-esiselvitys on selkeä ja kustannustehokas tapa muodostaa käsitys Azuren tarjoamista palveluista, kartoittaa olemassa olevien konesalipalveluiden Azure-kyvykkyys sekä tehdä alustava suunnitelma kustannuslaskelmineen Azuren käytöstä. Azure-ympäristön kehittäminen kannattaa aloittaa siitä”, kommentoi Tampereen Sähkölaitoksen asiakasvastaava Marko Johansson Sulavalta.

Vahva hallintamalli on kriittinen osa kestävää Azure-kehitystä

Azure-ympäristön rakentamisessa oli Tampereen Sähkölaitokselta ollut mukana useita eri yhteistyökumppaneita. Kirjavat käytännöt voivat tuoda mukanaan mm. tietoturvariskejä. Azure-ympäristön hallinnan, kumppaneiden ohjeistamisen ja uusien palveluiden käyttöönoton helpottamiseksi ympäristön hallintamalli uusittiin täysin. Samalla luotiin myös toimintatapa Sulavan ja Tampereen Sähkölaitoksen yhteistyölle.

Azuren tilanne tuntui epämääräiseltä, ja tarvitsimme siihen struktuuria, Johannes kertoo.

“Yhdessä asiakkaan kanssa olemme luoneet Azure-hallintamallin, joka mahdollistaa palveluiden kustannustehokkaan ja tietoturvallisen käytön, pitäen ympäristön asianmukaisesti dokumentoituna”, Sulavan Azure-konsultti Arto Kumpulainen tiivistää.

State of the art -osaamista katse horisontissa

Osana yhteistyötä Tampereen Sähkölaitos hyödyntää Sulavan jatkuvia palveluita, häiriötilanteissa sekä Trusted Advisor -asiantuntijapalveluna. Kuukausittaiset yhteiset palaverit toimivat foorumina käydä läpi tulevia ja tehtyjä muutoksia sekä priorisoida seuraavaksi tehtävälistalla olevia asioita. Kuukausittaisissa läpikäynneissä sparraillaan lisäksi muun muassa Azuren kustannusrakennetta asiakkaan kanssa. Tavoite on aina pohtia, kuinka maksetusta hinnasta saadaan organisaatiolle mahdollisimman suuri hyöty.

“Kuukausittaiset määrämuotoiset läpikäynnit ovat tuoneet meille selkeää lisäarvoa. Niiden avulla saamme arvokasta tietoa siitä, mihin Microsoftin ekosysteemi on menossa ja mitä se tarkoittaa meille. Sulava jalostaa meitä varten valtavan määrän tietoa kaikista tulevista ominaisuuksista ja päivityksistä, jolloin tieto on meille helposti saatavilla ja suoraan käyttökelpoista liiketoiminnan tarpeisiin”, Johannes kertoo.

Tampereen Sähkölaitoksen ja Sulavan yhteistyön dokumentaatio rakennettiin alusta lähtien siten, että se on asiakkaan hallinnassa sen sijaan, että Sähkölaitos olisi ikuisesti Sulavasta riippuvainen.

“Ajattelemme aina asiakkaan parasta. Tässä tapauksessa se näkyy konkreettisesti siinä, ettemme säilö asiakkaan tietoja omissa saleissamme asiakkaan ulottumattomissa”, Arto kuvailee.

Kaiken kaikkiaan Sulava on meille hyvä, ammattitaitoinen ja luotettava kumppani. Sulava tarjoaa meille state of the art -osaamista, jota olemme kaivanneet, Johannes kiteyttää.

Yhteistyökumppani voi olla vihreä valinta

Microsoftin valinta ratkaisukumppanina mahdollistaa Tampereen Sähkölaitokselle strategian mukaisen ympäristöystävällisen otteen myös tietohallinnon saralla. Microsoftin tavoite on olla hiilineutraali toimittaja.

“Microsoft on meille vihreä kumppani – Tampereen Sähkölaitoksen ympäristöarvot eivät rajoitu vain tuotettuun energiaan. Tämä on osa isompaa kokonaisuutta ja tahtotilaa ympäristönäkökulmasta”, Johannes kertoo.

Tutustu Sulavan Azure-palveluihin ja työpajaan!

Kiinnostaako Azuren käyttöönotto tai sen täysimääräinen hyödyntäminen ja parhaat käytänteet? Varaa työpaja asiantuntijamme kanssa. Työpajassa käydään läpi organisaationne nykytilanne sekä vaihtoehdot kehitystyön käynnistämiseksi.

Tutustu ja varaa työpaja

Azure-projektit voivat olla mitä tahansa satojen virtuaalikoneiden siirroista skaalautuvien arkkitehtuureiden suunnitteluun nykyaikaisia sovelluksia varten. Tarjoamme mm. useita valmiita paketteja IaaS- ja PaaS-palveluiden hyödyntämiseen sekä Azure-koulutukset kattavasti.

Tai haluatko tietää, millaista Sulavan kanssa on oikeasti tehdä töitä? Lue katsaus asiakkaidemme kokemuksista!

Julkaistu: huhtikuu 2022

Kirjoittaja: Harva Marketing