Stora Enso

Kartonkitehtaan huoltoseisokin läpivientiin haluttiin selkeyttä sekä hyvää näkymää osaprojektien muutoksen vaikutuksesta aikatauluihin ja resurssien käyttöön. Näiden lisäksi työturvallisuutta haluttiin parantaa paremman suunnittelun kautta. Stora Enso Inkeroinen valitsi näiden asioiden toteuttamiseen Microsoftin Project Online –pilvipalvelun ja kumppaniksi Sulavan.

Tiukka kahden viikon huoltoseisokki pystyttiin viemään hienosti läpi hyödyntäen Project Online –ratkaisun aikataulutus- sekä resurssinhallintatoiminnallisuuksia. Projektit jaettiin osaprojekteihin, jolloin osaprojekteja pystyttiin muokkaamaan yhtä aikaa tehostaen suunnittelua sekä seurantaa.

Lisäksi resurssien käytön suunnittelu aikataulua vasten mahdollisti resurssien oikea-aikaisen käytön oikeassa tehtävässä seisokin aikana. Yhteisen projektisivuston kautta dokumentit voitiin jakaa helposti yli yhtiörajojen. Pilvipalvelussa dokumentteja voidaan muokata myös yhtäaikaisesti ja versionhallinnasta pitää huolta järjestelmä.

Sulava vastasi projektissa ratkaisun määrittelystä asiakkaan kanssa, ratkaisun teknisestä toteutuksesta sekä tuesta käytön aikana. Ratkaisun kehitystyö jatkuu myös pitäen silmällä ensi kesänä tapahtuvaa huoltoseisokkia.

”Huoltoseisokin suunnittelukin on lähes mahdotonta, jos sitä pystyy suunnittelemaan kerrallaan vai yksi henkilö. Moniprojektiympäristössä voi useampi henkilö suunnitella yhtä aikaa. Lisäksi erityisesti dokumenttien päivitystä helpottaa, kun tallentaessa näkee mitä muut ovat sinne kirjoittaneet.” –Arto Tilli, Stora Enso Inkeroinen

”Pilvipalveluna toteutettu ratkaisu StoraEnson tarpeeseen mahdollisti nopean ja joustavan tavan luoda yhteinen ympäristö monitoimittajaprojekteille. Ratkaisun hyödyt tulivat jo heti alusta lähtien selväksi, kun tietoa pystyttiin jakamaan yli organisaatiorajojen tietoturvallisesti. Huoltoseisokkiprojektin erikoistarpeet saatiin hyvin toteutettua ympäristön oikeilla asetuksilla.” –Ilkka Suvanto, Projekti- ja salkunhallinnan konsultti.